Budowa ul. Sterników w Gdyni

Numer umowy:KB/600/UI/120-W/2015
Data podpisania:08.09.2015
Przedmiot zamówienia:1)dostosowanie opracowanej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ul. Sterników w Gdyni” do zmienionych granic działek, 2)wykonania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiarów robót
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Bartłomiej Figur, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KONFIG Projektowanie i doradztwo techniczne Bartłomiej Figur z siedzibą w Gdańsku przy ul. Porębskiego 33/1
Wartość zamówienia:27 060,00 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Ewa Jędrzejewska
Telefon:58 668-83-00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Gdynia, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 pok. 227
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Ewa Jędrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Jędrzejewska
Data wytworzenia informacji: 12.10.2015
Data udostępnienia informacji: 12.10.2015
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.10.2015 14:18 Dodanie informacji Ewa Jędrzejewska