Budowa ścieżki rowerowej w ul. Kartuskiej w Gdyni realizowana w ramach projektu pn. Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej

Numer umowy:KB/337/UI/65-W/2015
Data podpisania:28.05.2015 r.
Przedmiot zamówienia:Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) wykonanie następujących robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentacją projektową i z uwzględnieniem dyspozycji umowy, a) część A - budowa ścieżki rowerowej w ul. Kartuskiej na odcinku od skrzyżowania Kartuska-Morska do ul. Jaskółczej wraz ze skrzyżowaniem Kartuska-Morska b) część B - budowa kanalizacji kablowej TRISTAR wraz z urządzeniami przy ul. Kartuskiej c) część C - budowa kanalizacji Miejskiej Sieci Szkieletowej na odcinku od ul. Morskiej do ul. Jaskółczej 2) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w całym wykonywanym zakresie rzeczowym, zgodnie z punktem 1), od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót, 3) odpowiednio uzyskanie pozwoleń na użytkowanie lub złożenie zawiadomień we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie ZAMAWIAJĄCEMU dokumentu potwierdzającego skuteczność tych zawiadomień; WYKONAWCA we własnym zakresie ustala jakie części przedmiotu zamówienia i w jakim terminie wymagają uzyskania takich pozwoleń lub złożenia zawiadomień; ZAMAWIAJĄCY udzieli WYKONAWCY stosownych pełnomocnictw w tym zakresie.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Firma Budowlano - Drogowa MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia
Wartość zamówienia:3 962 486,25 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Maria Speyer
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, pok. 235, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Uwagi:Przetarg nieogr. o wartości powyżej 5186000 euro

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 09.06.2015
Data udostępnienia informacji: 09.06.2015
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.06.2015 11:08 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
09.06.2015 11:06 Dodanie informacji Dominika Wojtunik