Budowa ścieżki rower. w ul.Kartuskiej w Gdyni realiz. w ramach projektu pn. Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej-nadzór inw.

Numer umowy:KB/338/UI/66-W/2015
Data podpisania:28.05.2015 r.
Przedmiot zamówienia:Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych „Budowa ścieżki rowerowej w ul. Kartuskiej w Gdyni realizowana w ramach projektu pn. Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej”
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Ryszard Gad, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą RG Nadzory, Usługi Budowlane Ryszard Gad, ul. Dreszera 12A/16, 81-261 Gdynia
Wartość zamówienia:29 889,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Maria Speyer
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, pok. 235, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 09.06.2015
Data udostępnienia informacji: 09.06.2015
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.06.2015 11:24 Dodanie informacji Dominika Wojtunik