Budowa sali gimnastycznej przy VI Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni przy ul. Kopernika 34 - nadzór inw.

Numer umowy:KB/479/UI/97-W/2015
Data podpisania:14.07.2015 r.
Przedmiot zamówienia:Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych „Budowa sali gimnastycznej przy VI Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni przy ul. Kopernika 34”, zwanych w dalszej części niniejszej umowy robotami, w zakresie rzeczowym wynikającym z dokumentacji projektowej (załącznik nr 6 do umowy), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 7 do umowy) i dyspozycji SIWZ
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Zbigniew Frankowski, Bogucin 84, 87-811 Fabianki
Wartość zamówienia:76 260,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Lidia Wojtasik
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, Wydział Inwestycji, pok. 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 20.07.2015
Data udostępnienia informacji: 20.07.2015
Ostatnia aktualizacja: 20.07.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.07.2015 15:15 Dodanie informacji Dominika Wojtunik