Budowa oświetleń: ul. Rumiankowa, ul. Rdestowa na odcinku od posesji nr 28 do nr 112,ul. Botnicka,Sibeliusa i Fińska.

Numer umowy:KB/595/UI/117-W/2015
Data podpisania:16.09.2015 r.
Przedmiot zamówienia:Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetleń w następujących lokalizacjach na terenie Gdyni: 1)ul. Rumiankowa, 2)ul. Rdestowa na odcinku od posesji nr 28 do nr 112, 3)ul. Botnicka, ul. Sibeliusa i ul. Fińska.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:ENERGOTECH PROJEKT Marek Kalicki
Wartość zamówienia:44 895,00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Zdzisława Janowska
Telefon:58 668 88 83, fax 668 83 02
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Zdzisława _Janowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Jędrzejewska
Data wytworzenia informacji: 17.09.2015
Data udostępnienia informacji: 17.09.2015
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.10.2015 14:10 Korekta Ewa Jędrzejewska
17.09.2015 14:43 Dodanie informacji Zdzisława Janowska