Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Gradowej, Śnieżnej, Tęczowej i Wiczlińskiej w Gdyni – etap II - nadzór inw.

Numer umowy:KB/271/UI/47-W/2015
Data podpisania:09.07.2015 r.
Przedmiot zamówienia:Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Gradowej, Śnieżnej, Tęczowej i Wiczlińskiej w Gdyni – etap II
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Biuro Obsługi Inwestycji
Wartość zamówienia:14 637,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Maria Walasik
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, pok.235, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,81-382 Gdynia
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 20.07.2015
Data udostępnienia informacji: 20.07.2015
Ostatnia aktualizacja: 20.07.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.07.2015 13:40 Dodanie informacji Dominika Wojtunik
20.07.2015 13:35 Dodanie informacji Dominika Wojtunik
20.07.2015 13:33 Dodanie informacji Dominika Wojtunik