Budowa boisk sportowych na terenie VI LO w Gdyni, przy ul. Kopernika 34.

Numer umowy:KB/512/UI/106-W/2015
Data podpisania:29.07.2015 r.
Przedmiot zamówienia:Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa boisk sportowych na terenie VI LO w Gdyni przy ul. Kopernika 34.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Bartłomiej Figur KONFIG Projektowanie i doradzwto techniczne
Wartość zamówienia:44 280,00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Elżbieta Guzińska
Telefon:66 883 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:W Wydziale Inwestycji pok. 219
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta Guzińska
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta Guzińska
Data wytworzenia informacji: 28.07.2015
Data udostępnienia informacji: 12.08.2015
Ostatnia aktualizacja: 12.08.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.08.2015 12:32 Dodanie informacji Elżbieta Guzińska