Z dnia 2014-12-23

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.12.2014 r. w sprawie:
331/14/VII/P - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
332/14/VII/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr KB/655/PD/51-W/2014
333/14/VII/P - udzielenia dotacji Centrum Kultury
334/14/VII/P - druku materiałów informacyjnych
335/14/VII/P - usług grawertonowych i poligraficznych
336/14/VII/P - dostawy kwiatów do Urzędu Miasta Gdyni w 2015 roku
337/14/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/63/UI/7-W/2014 z dnia 10.02.2014r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Augustyna Krauzego w Gdyni"
338/14/VII/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na montaż i demontaż elementów identyfikacji wizualnej zleconej przez Miasto Gdynię podczas imprez z miejskiego kalendarza imprez w 2015 roku
339/14/VII/S - zmiany zarządzenia w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w roku 2014 na dostawę mediów oraz opłacenie kosztów niezbędnych do funkcjonowania obiektu „INFOBOX" położonego przy ul. Świętojańskiej 30
340/14/VII/P - dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb systemu monitoringu wizyjnego i alarmowego miasta oraz punktu poboru OSP Wiczlino
341/14/VII/P - dostawy energii elektrycznej dla potrzeb systemu monitoringu wizyjnego, alarmowego i punktów OSP
342/14/VII/S - wyrażenia zgody na zakup materiałów biurowych do 30 000 EUR oraz zatwierdzenie wyboru oferenta
343/14/VII/S - wyrażenia zgody na uruchomienie środków na ryczałty km dla pracowników Urzędu Miast i Straży Miejskiej w 2015r.
344/14/VII/S - wyrażenia zgody na wykonanie przeglądów technicznych w samochodach służbowych UMG, Straży Miejskiej, OSP Wiczlino do 30 000 EUR w 2015r oraz akceptacji wyboru oferenta
345/14/VII/S - wyrażenia zgody na uiszczenie opłaty abonamentowej za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych w 2015r.
346/14/VII/S - zabezpieczenia środków finansowych w roku 2015 na pokrycie kosztów usługi sprzedaży energii elektrycznej dla budynku UMG, lokali podległych oraz Straży Miejskiej
347/14/VII/S - wyrażenia zgody na zakup obuwia dla pracowników Straży Miejskiej do 30 000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
348/14/VII/S - wyrażenia zgody na zakup art. spożywczych (kawa, herbata, cukier) na potrzeby UMG do 30 000 EUR w 2015r oraz akceptacji wyboru oferenta
349/14/VII/S - wyrażenia zgody na zakup flag do 30 000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
350/14/VII/S - wyrażenia zgody na naprawę umundurowania funkcjonariuszy Straży Miejskiej do 30 000 EUR oraz zatwierdzenie wyboru oferenta
351/14/VII/S - wyrażenia zgody na podpisanie umowy na rok 2015 na zakupy artykułów metalowych na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni do 30 000 EUR
352/14/VII/S - wyrażenia zgody na podpisanie umowy na rok 2015 na zakup zamocowań, śrub, wkrętów i gwoździ do 30 000 EUR
353/14/VII/S - wyrażenia zgody na podpisanie umowy na rok 2015 na dorabianie kluczy na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni do 30 000 EUR
354/14/VII/S - wyrażenia zgody na podpisanie umowy na rok 2015 na konserwacje i naprawę kopertownicy do 30.000 EUR
355/14/VII/S - wyrażenia zgody na podpisanie umowy na rok 2015 na zakup artykułów stolarskich do 30 000 EUR
356/14/VII/S - wyrażenia zgody na zlecenie konserwacji oraz naprawy instalacji c.o. i instalacji wod-kan. w budynkach UMG w roku 2015 o wartości do 30 000 EUR
357/14/VII/S - wyrażenia zgody na zlecenie konserwacji oraz naprawy systemów alarmowych i monitoringu w budynkach UMG w roku 2015 o wartości do 30 000 EUR
358/14/VII/S - wyrażenia zgody na podpisanie umowy na rok 2015 konserwacje i naprawy maszyn biurowych do 30 000 EUR
359/14/VII/S - wyrażenia zgody na podpisanie umowy na rok 2015 na konserwację, naprawę i zakup części zam. do systemu kolejkowego do 30 000 EUR
360/14/VII/S - wyrażenia zgody na podpisanie umowy na rok 2015 na wykonania usług szklarskich o wartości do 30 000 EUR
361/14/VII/S - zatwierdzenia wyboru wykonawcy na usługę wywozu odpadów z budynku Urzędu i lokali podległych Urzędowi Miasta Gdyni w 2015r o wartości do 30.000 EUR
362/14/VII/S - zatwierdzenia wyboru wykonawcy na usługę wynajmu pięciu samochodów osobowych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2015r o wartości do 30 000 EUR
363/14/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ulicy Spokojnej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
364/14/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 459m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków stanowiącej część działki nr 1062/10 - przeznaczonej do wydzierżawienia
365/14/VII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu Uchwały nr 4 z dnia 30.10.2014 r. Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Bp. Dominika 3-21 w Gdyni w sprawie wydzierżawienia gruntu pod budowę osłony śmietnikowej oraz budowy ww. osłony
366/14/VII/M - wykonania remontu trzech piwnic lokatorskich przy ul. Widnej 3 w Gdyni
367/14/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy zawartej z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni w sprawie finansowania kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej
368/14/VII/S - zabezpieczenia środków finansowych w roku 2015 na dostawę mediów oraz opłacenie kosztów niezbędnych do funkcjonowania obiektu „INFOBOX" położonego przy ul. Świętojańskiej 30
369/14/VII/S - abezpieczenia środków na poczet rozliczania kosztów świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Miasta Gdyni, lokali podległych oraz Straży Miejskiej w 2015r.
370/14/VII/S - wyrażenia zgody na zakup nagrzewnic elektrycznych na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o wartości do 30 000 EUR
371/14/VII/S - wyrażenia zgody na podpisanie umowy na rok 2015 na zakupy artykułów remontowo-budowlanych i elektronarzędzi na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni do 30 000 EUR
372/14/VII/S - wyrażenia zgody na podpisanie umów na rok 2015 na zakupy artykułów, konserwacje i naprawę sprzętu p. poż. do 30.000 EUR
373/14/VII/S - zabezpieczenia środków finansowych w roku 2015 na dostawę mediów do pomieszczeń przy ul. Zakręt do Oksywia 10 w Gdyni - zajmowanych przez Straż Miejską
374/14/VII/S - zabezpieczenia środków finansowych w roku 2015 na dostawę mediów do pomieszczeń przy ul. Żeglarzy 7 w Gdyni - zajmowanych przez Straż Miejską
375/14/VII/S - wyrażenia zgody na ponoszenie opłat za używanie częstotliwości radiowej dla urządzeń PSM do 30 000 EUR w 2015r. oraz akceptacji wyboru oferenta
376/14/VII/S - wyrażenia zgody na zlecenie usługi prania wykładzin dywanowych, krzeseł tapicerowanych, czyszczenia podłóg wodoodpornych, ich zabezpieczania oraz położenia taśm antypoślizgowych w budynkach UMG w 2015r do 30 000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
377/14/VII/S - wyrażenia zgody na zlecenie usługi wykonania i montażu żaluzji okiennych w pomieszczeniach biurowych UMG w 2015r. do 30 000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
378/14/VII/S - wyrażenia zgody na zlecenie usługi naprawy i konserwacji systemu łączności radiowej PSM w 2015r do 30 000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
379/14/VII/S - zabezpieczenia środków na rozliczenie kosztów eksploatacyjnych oraz dostarczanych mediów do lokalu UMG przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni w 2015 roku
380/14/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na dostawę środków opatrunkowych na wyposażenie apteczek pierwszej pomocy do 30 000 EUR oraz zatwierdzenie wyboru oferenta
381/14/VII/S - wyrażenia zgody na serwisowanie ekspresu ciśnieniowego Siena 2 w 2015 do 30 000 EUR oraz akceptacji oferenta
382/14/VII/S - wyrażenia zgody na zakup albumów okolicznościowych dla potrzeb USC do 30 000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
383/14/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów do archiwizacji dokumentów do 30 000 EUR oraz zatwierdzenie wyboru oferenta
384/14/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Krokowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
385/14/VII/P - udzielenia dotacji Muzeum Emigracji
386/14/VII/P - dofinansowania organizacji przemarszu Orszaku Trzech Króli
387/14/VII/P - opracowania scenariusza projektu kulturalnego 18°48′05′′N 72°23′01′′W prezentowanego w Pawilonie Polskim na 56. Międzynarodowej Wystawie Sztuki - Wenecja 2015
388/14/VII/P - wykonania materiałów promocyjnych
389/14/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/972/UI/200-W/2013 z dnia 30.10.2013r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni Oksywiu - etap II"
390/14/VII/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/933/UI/195-W/2013 z dnia 22.10.2013 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Umocnienie dna i skarp ujściowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plaży w Ołowie"
391/14/VII/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EUR na zakup prawa do używania licencjowanego programu komputerowego ODPN przeznaczonego do prowadzenia rejestru oraz obsługi dotacji dla szkół i placówek niepublicznych
392/14/VII/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Rzemiosła i Handlu w Gdyni
393/14/VII/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni
394/14/VII/M - uchylenia zarządzenia nr 16637/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie wykonania prac remontowych w gminnym lokalu mieszkalnym nr 18 przy ul. Okrzei 24B w Gdyni
395/14/VII/M - naprawy zniszczonej ściany na III piętrze między mieszkaniami 39 i 40 w budynku przy ul. Żeglarzy 5 w Gdyni
396/14/VII/M - wykonania zabezpieczenia gminnego lokalu mieszkalnego nr 25 przy ul. Sandomierskiej 1 w Gdyni
397/14/VII/M - naprawy oświetlenia zewnętrznego pomiędzy ulicami Reja i Orzeszkowej w Gdyni
398/14/VII/M - postawienia sześciu kontenerów blaszanych na terenie gminnym przy ul. Chwarznieńskiej 10-16 w Gdyni
399/14/VII/M - usunięcia awarii w gminnej przepompowni ścieków sanitarnych obsługującej gminne budynki mieszkalne przy ul. Dickmana 18-30 i ul. Dickmana 38 w Gdyni
400/14/VII/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EUR na wykonanie zadania: „Rozbudowa ulic: Marzanny, Okrężnej, Kwadratowej i odcinki ścieżek rowerowych w Gdyni"
401/14/VII/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: „Rozbudowa ulic: Marzanny, Okrężnej, Kwadratowej i odcinki ścieżek rowerowych w Gdyni"
402/14/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/598/UI/110-W/2014 z 09.09.2014 r. na wykonanie prac projektowych dotyczących rozszerzonego zakresu inwestycji pn.: „Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II wraz z budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej"
403/14/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/216/UI/40-W/2014 z 28.03.2014 r. na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II wraz z budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej"
404/14/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/399/UI-90-W/2013 z dnia 31 maja 2013 r. na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Nowej Węglowej w Gdyni oraz rozbudowy ul. Waszyngtona w Gdyni wraz z dowiązaniem do istniejącego układu komunikacyjnego
405/14/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy na wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa schodów terenowych łączących Park Kiloński z ul. Morską oraz roboty drogowe w ul. Powstania Śląskiego, ul. Narcyzowej i ul. Morskiej w Gdyni"
406/14/VII/S - zabezpieczenia środków finansowych w roku 2015 na pokrycie kosztów usługi sprzedaży energii elektrycznej w 2014. dla budynku UMG, lokali podległych oraz Straży Miejskiej
407/14/VII/M - wyrażenia zgody na organizację trzynastej edycji Konkursu „Gdyński Biznesplan 2015" oraz powołanie Kapituły Jury Konkursu "Gdyński Biznesplan 2015"
408/14/VII/M - przyjęcia treści umów z Partnerami Konkursu „Gdyński Biznesplan 2015"
409/14/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umów nr KB/821/UI/154-W/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. na wykonanie dodatkowych prac w ramach opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Nowej Węglowej w Gdyni oraz rozbudowy ul. Waszyngtona w Gdyni wraz z dowiązaniem do istniejącego układu komunikacyjnego
410/14/VII/P - zmiany umowy dzierżawy ze Stowarzyszeniem Hospicjum Św. Wawrzyńca
411/14/VII/P - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług transportowych polegających na wynajmie autobusów i minibusów wraz z kierowcą w 2015 r.
412/14/VII/U - unieważnienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Swarzewskiej 35- 41"
413/14/VII/P - powołania Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
414/14/VII/M - wykonania balustrady schodów terenowych prowadzących do placu zabaw w obrębie ul. Bat. Chłopskich 14-16, 18-22 w Gdyni
415/14/VII/M - udrożnienia kanalizacji sanitarnej przy gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Woj. Wachowiaka 47-49 w Gdyni
416/14/VII/M - usunięcia awarii w gminnej przepompowni ścieków sanitarnych obsługującej gminne budynki mieszkalne przy ul. Zielonej 32 w Gdyni
417/14/VII/P - wyrażenia zgody na pokrycie kosztów działalności pełnomocnika prezydenta m. Gdyni ds. osób niepełnosprawnych
418/14/VII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie realizacji zadań z zakresu edukacji prozdrowotnej wśród uczniów klas III gdyńskich szkół podstawowych
419/14/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego UM Gdyni
420/14/VII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie realizacji zadań z zakresu edukacji muzycznej dla dzieci w 2015 r.
421/14/VII/P - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 14891/14/VI/M z 20 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EUR na usługę dostosowania systemu teleinformatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków /EGIB/ Miasta Gdyni do wymagań rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 29 listopada 2013 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków
422/14/VII/S - wyrażenia zgody na dostawę naturalnej wody źródlanej, dzierżawę i sanityzację dystrybutorów oraz dostawę naturalnej wody mineralnej średniomineralizowanej niegazowanej, gazowanej i kubków jednorazowych dla UM Gdyni w 2015 roku o wartości do 30 000 EUR
423/14/VII/P - zamówienia materiału fotograficznego na stronę www.gdynia.pl z wydarzenia Sylwestrowa Moc Przebojów z Telewizją Polsat w Gdyni
424/14/VII/M - udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EUR na wynajem łodzi
425/14/VII/M - określenia wynagrodzenia prezesa zarządu Agencji Rozwoju Gdyni sp. z o.o.
426/14/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umów na wykonanie robót budowlanych „Oświetlenie ul. Stolemów, ul. Wiczlińskiej i ul. Pustki - Kartuskiej w Gdyni" oraz na wykonanie robót budowlanych „Oświetlenie ul. Starochwaszczyńskiej oraz boiska i placu zabaw przy ul. Wieluńskiej w Gdyni"
427/14/VII/S - wyrażenia zgody na zakup artykułów spożywczych /soki, owoce, słodycze, mleko/ na potrzeby UMG do 30 000 EUR w 2015 r. oraz akceptacji wyboru oferenta
428/14/VII/S - zakupu literatury fachowej i prenumeraty prasy dla Urzędu Miasta Gdyni w 2015r.
429/14/VII/R - zawarcia porozumienia z Miastem Sopot na realizację zadania polegającego na zapewnieniu jednego miejsca dla osoby niepełnosprawnej intelektualnie w środowiskowym domu samopomocy
430/14/VII/R - upoważnienia do podpisania porozumienia z Miastem Sopot w sprawie pokrywania przez Miasto Sopot kosztów rehabilitacji mieszkańców Sopotu w warsztacie terapii zajęciowej znajdującym się w Gdyni
431/14/VII/S - anulowania Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 323/14/VII/S z dnia 19.12.14 r. udzielającego zamówienia na remont pomieszczeń biurowych do 30 000 EUR oraz udzielenia w/w zamówienia nowemu wykonawcy
432/14/VII/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Inżynierskiej i Wrocławskiej
433/14/VII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Przeciwdziałanie wysiłkowemu nietrzymaniu moczu (NTM)
434/14/VII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych
435/14/VII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Prowadzenie Punktu Pomocy Psychologicznej dla mam/rodziców, niemowląt i małych dzieci „Początek w rodzinie"
436/14/VII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Grupy wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobą Alzheimera, oraz ich rodzin i opiekunów
437/14/VII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Ochrona zdrowia i edukacja zdrowotna w warunkach domowych dla przewlekle chorych na SM
438/14/VII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Pomoc dzieciom z zespołem ADHD i ich rodzinom
439/14/VII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Warto być - program wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobą otępienną, oraz ich rodzin i opiekunów
440/14/VII/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Płk. S. Dąbka, Bosmańskiej, Białowieskiej i Benisławskiego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 23.12.2014
Data udostępnienia informacji: 10.02.2015
Ostatnia aktualizacja: 10.02.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.02.2015 14:37 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk