Z dnia 2014-12-02

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.12.2014 r. w sprawie:
77/14/VII/S - powołania wiceprezydenta Miasta Gdyni
78/14/VII/S - powołania wiceprezydenta Miasta Gdyni
79/14/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowywania i rozpatrywania projektów rozstrzygnięć przez Prezydenta Miasta Gdyni z udziałem Kolegium Prezydenta
80/14/VII/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2015
81/14/VII/P - zakupienia publikacji książkowej pod tytułem „Radio Solidarność w Trójmieście"
82/14/VII/U - przyjęcia wzoru umowy o przyznanie dotacji ekologicznych oraz upoważnienia do podpisywania umów w ramach realizacji Uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza - edycja 2014"
83/14/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę umowy nr KB/793/UI/163-W/2013 z dnia 02.09.2013r. o wykonanie robót budowlanych:„Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej-budowa ścieżek rowerowych i parkingów"
84/14/VII/M - naprawy i udrożnienia rynien i rur spustowych w gminnym budynku użytkowym przy ul. Kopernika 71 w Gdyni
85/14/VII/M - postawienia trzech kontenerów blaszanych na terenie gminnym przy ul. Chwarznieńskiej 18-20 od strony ulicy Uczniowskiej w Gdyni
86/14/VII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 9/2014 Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Chrzanowskiego 12A w Gdyni w sprawie zaciągnięcia kredytu
87/14/VII/M - wykonania rozbiórki budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Chwarznieńskiej 192 w Gdyni
88/14/VII/M - naprawy i udrożnienia rynien i rur spustowych oraz szklenia okien w gminnym budynku użytkowym przy ul. Wrocławskiej 93 w Gdyni
89/14/VII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 3 z dnia 15.10.2014r. Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Ledóchowskiego 3 w Gdyni w sprawie zaciągnięcia kredytu
90/14/VII/M - udzielenia pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością przy ul. Tatrzańskiej 5 w Gdyni na cele budowlane
91/14/VII/S - uchylenia Zarządzenia nr 2723/03/IV/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 sierpnia 2003r.
92/14/VII/P - zamówienia materiału filmowego i fotograficznego na stronę www.gdynia.pl
93/14/VII/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EUR na usługę wykonania materiałów informacyjno-edukacyjnych w postaci tablic PCV do montażu w pergolach śmietnikowych
94/14/VII/R - postępowania w sprawie zamówienia publicznego o wartości poniżej 207 000 EUR na usługę wykonania i dostarczenia 1 150 000 sztuk papierowych torebek do usuwania psich nieczystości
95/14/VII/P - dzierżawy łączy
96/14/VII/O - wyrażenia zgody na udostępnienie krytej pływalni
97/14/VII/P - przedłożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Oblicza Polonii: mieszkańcy Hamtramck" ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu dotacyjnego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."
98/14/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
99/14/VII/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR, na wykonanie materiałów promujących miasto
100/14/VII/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR, na publikację reklamy prasowej
101/14/VII/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku
102/14/VII/S - zatwierdzenia wyników postępowania zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EUR, na dostawę bonów towarowych w formie papierowej dla dzieci pracowników Urzędu Miasta Gdyni oraz akceptacji wyboru oferenta
103/14/VII/P - zmiany umowy nr 66/D/JB/2014 zawartej w dniu 21 marca 2014 roku pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Fundacją Skate Park Gdynia na realizację zadania publicznego pt. „Prowadzenie Skate Parku na terenie skweru Sue Ryder w Gdyni w okresie od 25.03.2014 roku do 31.12.2018 roku"
104/14/VII/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 EUR na wykonanie prac geodezyjnych wznowienia granic nieruchomości położonej przy ul. Zwierzynieckiej w Gdyni
105/14/VII/R - ogłoszenia o możliwości uzyskania przez podmioty spoza sektora finansów publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku dotacji celowej na wykonywanie zleconych zadań z zakresu monitoringu środowiska
106/14/VII/M - udzielenia zamówienia opracowania dotyczącego warunków meteorologicznych rejonów miejscowości Kosakowo oraz rejonu Portu Lotniczego Gdańsk-Rębiechowo
107/14/VII/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EUR na wykonanie i dostawę 500 000 szt. papierowych torebek do usuwania psich nieczystości
108/14/VII/P - kupna materiałów promocyjnych
109/14/VII/O - zakupu materiałów biurowych dla Przedszkola nr 8 w Gdyni
110/14/VII/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Łużyckiej 2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
111/14/VII/M - udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EUR na druk wkładek do kart świątecznych
112/14/VII/M - nabycia do kwoty 30 000 EUR licencji do fotografii barwnej
113/14/VII/M - akceptacji zakupu do kwoty 30 000 EUR zestawu komputerowego oraz telewizora LCD do użytku Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości
114/14/VII/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV/Wzgórze św. Maksymiliana przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - do 2 kwietnia 2015 r.
115/14/VII/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Inż. Śmidowicza - część działki nr 54/2 przeznaczonej do wydzierżawienia
116/14/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/544/UI/95-W/2014 z dnia 14.08.2014 r. na opracowanie trzech dokumentacji projektowo-kosztorysowych
117/14/VII/P - organizacji pobytu delegacji z Niemiec
118/14/VII/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Swarzewskiej 35 - 41
119/14/VII/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem uczniów biorących udział w XV Pucharze Polski w Armwreslingu w Gniewie
120/14/VII/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród w I Międzyszkolnym Konkursie z Okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych oraz I Międzyszkolnym Konkursie na Najpiękniejszy List do św. Mikołaja organizowanych przez SP Nr 35
121/14/VII/O - dofinansowania kosztów organizacji świątecznego koncertu galowego
122/14/VII/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni - Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej
123/14/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup usług pracy koparko-spycharki oraz wywóz odpadów o wartości do 30 000 EUR, ułożenia trawnika z rolki, magazynowanie donic z nasadzeniami o wartości do 30 000 EUR, sprawowania nadzoru inwestorskiego wielobranżowego na zagospodarowanie placu przy skrzyżowaniu ul. Nowowiczlińskiej i Rdestowej o wartości do 30 000 EUR
124/14/VII/P - wykonanie usługi w zakresie zabezpieczenia medycznego „Noc Sylwestrowa 2014-2015"
125/14/VII/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego
126/14/VII/S - wyrażenia zgody na zakup urządzeń wielofunkcyjnych Canon MF 6140dn o wartości do 30.000 EUR i akceptacji wyboru oferenta
127/14/VII/S - wyrażenia zgody na zakup części do urządzeń wielofunkcyjnych Canon iR 2520 o wartości do 30.000 EUR i akceptacji wyboru oferenta
128/14/VII/S - wyrażenia zgody na zakup druków ścisłego zarachowania do wydawania licencji transportowych, zezwoleń i zaświadczeń wraz z kosztami przesyłki o wartości do 30000 EUR
129/14/VII/M - zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, promocji Miasta podczas parady Mikołajów na motocyklach
130/14/VII/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na promocję Miasta podczas koncertu Rocket Gdynia Festiwal
131/14/VII/U - wyrażenia zgody na przeprowadzenie konkursu wiedzy ekologicznej „Pokonaj smoga" stanowiącego element kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach realizacji zadania pn „Czyste powietrze Pomorza - Gdynia 2014"
132/14/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania „Prowadzenie Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych"
133/14/VII/P - realizacji projektu kulturalnego popularyzującego edukację architektoniczną w tuBazie Kolibki
134/14/VII/R - zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na rok 2014
135/14/VII/P - realizacji projektu promującego sztukę i kulturę miejską w tuBazie Kolibki
136/14/VII/M - wymiany okna w pokoju w gminnym lokalu mieszkalnym nr 69 przy ul. Morskiej 91 w Gdyni
137/14/VII/M - udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie Testu Prywatnego Inwestora

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 02.12.2014
Data udostępnienia informacji: 13.01.2015
Ostatnia aktualizacja: 13.01.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.01.2015 12:40 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk