Z dnia 2014-11-14

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.11.2014 r. w sprawie:
16782/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na druk kart do głosowania w wyborach do Rady Miasta Gdyni zarządzonych na 16 listopada 2014 roku
16783/14/VI/K - przedłożenia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2015 - 2033
16784/14/VI/K - przedłożenia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami określonymi w uchwale RM Gdyni nr XII/220/2011 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Gdyni
16785/14/VI/O - wyrażenia zgody na udostępnienie krytej pływalni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 14.11.2014
Data udostępnienia informacji: 08.01.2015
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.01.2015 15:13 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk