Z dnia 2014-10-28

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.10.2014 r. w sprawie:
16562/14/VI/S - unieważnienia akceptacji oraz wyboru oferenta w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 EUR na usługę telefonii komórkowej, transfer danych wraz z dostawą sprzętu dla Urzędu Miasta Gdyni
16563/14/VI/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gdyni
16564/14/VI/M - montażu stojaków rowerowych na terenie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, której użytkownikiem wieczystym jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A
16565/14/VI/M - montażu stojaków rowerowych na terenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, której użytkownikiem wieczystym jest Przychodnia Lekarska Chylonia I sp. z o.o
16566/14/VI/M - wyrażenia zgody Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 na nieodpłatne przekazanie Szkole Podstawowej Nr 23 w Gdyni kuchenki z piekarnikiem
16567/14/VI/M - wyrażenia zgody Administracji Budynków Komunalnych nr 4 na nieodpłatne przekazanie Zespołowi Szkół Nr 9 w Gdyni okapu kuchennego
16568/14/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 3 przy ul. Legionów 64 w Gdyni
16569/14/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Morskiej 93/83 i Zamenhofa 7/47 w Gdyni
16570/14/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 39 przy ul. Morskiej 91 w Gdyni
16571/14/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Morskiej 221/1, Opata Hackiego 31/49 i Rolniczej 12/61 w Gdyni
16572/14/VI/M - wykonania remontu instalacji elektrycznej w gminnym lokalu użytkowym przy ul. Władysława IV 51 w Gdyni
16573/14/VI/M - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Widnej 7/51 w Gdyni
16574/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
16575/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
16576/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
16577/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
16578/14/VI/S - zmiany zarządzenia nr 16070/14/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 9 września 2014r.
16579/14/VI/P - zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr SK/574/PD/26-W/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r., zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a VOX HUMANA
16580/14/VI/P - organizacji Urodzin Niepodległej w dniu 11.11.2014 r.
16581/14/VI/M - wykonania remontu dachu gminnego budynku użytkowego przy ul. Morskiej 217 w Gdyni
16582/14/VI/M - wykonania doraźnego remontu tarasu zlokalizowanego na gminnej działce przy ul. Świętojańskiej 83-83A w Gdyni
16583/14/VI/M - wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Szarych Szeregów 15
16584/14/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród dla laureatów „X Gdyńskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczo-Ekologicznego o puchar Prezydenta Miasta Gdyni" i „X Gdyńskiego Młodzieżowego Marszu na orientację o puchar im. Wacława Jakubowskiego" organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 33 w Gdyni oraz Klub Turystyki Pieszej PTTK „Belfer
16585/14/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu upominków dla uczestników XV Mistrzostw Gdyni szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w siłowaniu się na rękę organizowanego przez Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
16586/14/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów XV Gdyńskiego Przeglądu Jasełek organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 33, Gimnazjum nr 11 oraz IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
16587/14/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji Wojewódzkiego Konkursu na Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową
16588/14/VI/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni do Hagi w ramach realizacji projektu Erasmus
16589/14/VI/O - wyrażenia zgody na podpisanie aneksów do umów
16590/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługi transportowe członków komisji wyborczych związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych w dniach 15 listopada - 17 listopada 2014 r.
16591/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku
16592/14/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Dąbrowa koncertu charytatywnego w dniu 9 listopada 2014 r.
16593/14/VI/S - akceptacji zmiany zarządzenia nr 16449/14/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 października 2014 roku
16594/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na nasadzenie drzew do 30 000 EUR, na dostawę pnączy o wartości do 30 000 EUR, na dostawę materiału roślinnego o wartości do 30 000 EUR i na dostawę materiałów ogrodniczych o wartości do 30 000 EUR
16595/14/VI/O - aneksów do umów KB/1070/OZ/30/W/2012 z 31.08.2012r. oraz KB/1071OZ/31W/2012 z 31.08.2012r.
16596/14/VI/S - powołania pełnomocników ds. wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., i zawarcia z nimi umów
16597/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EUR na wykonanie roboty budowlanej pn: „Oświetlenie ul. Starochwaszczyńskiej oraz boiska i placu zabaw przy ul. Wieluńskiej w Gdyni"
16598/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę roboty budowlanej pn: „Oświetlenie ul. Starochwaszczyńskiej oraz boiska i placu zabaw przy ul. Wieluńskiej w Gdyni"
16599/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bosmańskiej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
16600/14/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wskazania osób upoważnionych do jego podpisania
16601/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Jałowcowej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
16602/14/VI/M - zamówienia do kwoty 30 000 EURO na wykonanie flag z okolicznościowym nadrukiem
16603/14/VI/M - zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na druk i montaż mapy Gdyni
16604/14/VI/M - zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, przygotowania wizualizacji nazwy GDYNIA
16605/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ulicy Spokojnej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
16606/14/VI/M - ogłoszenia wykazu i ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokali użytkowych - garaży, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
16607/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie zamówienia uzupełniającego w ramach zadania : „dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, audiowizualnego, do digitalizacji zbiorów wraz z oprogramowaniem, infrastruktury IT oraz systemu kasowo-biletowego, stanowiącego wyposażenie Muzeum Emigracji przy ul. Polskiej 1 w Gdyni"
16608/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót uzupełniających w ramach zadania „Rozbudowa, przebudowa i adaptacja Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji ul. Polska 1 w Gdyni
16609/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EUR na wykonanie roboty budowlanej pn: „Oświetlenie ul. Stolemów, ul. Wiczlińskiej i ul. Pustki - Kartuskiej w Gdyni"
16610/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę roboty budowlanej pn: „Oświetlenie ul. Stolemów, ul. Wiczlińskiej i ul. Pustki - Kartuskiej w Gdyni"
16611/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 € na wykonanie roboty budowlanej pn: „Rozbudowa Przystani Rybackiej w Gdyni-Oksywie - etap II - budowa drogi dojazdowej do przystani rybackiej wraz z infrastrukturą techniczną"
16612/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: „Rozbudowa Przystani Rybackiej w Gdyni-Oksywie - etap II - budowa drogi dojazdowej do przystani rybackiej wraz z infrastrukturą techniczną"
16613/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/478/UI/77-W/2014 z dnia 12.08.2014 r. na opracowanie koncepcji wariantowej zmiany organizacji ruchu w dzielnicy Działki Leśne - etap II
16614/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umów na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla inwestycji pn.: „Rozbudowa odcinków ulic: Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Staniszewskiego w Gdyni wraz z budową ścieżek rowerowych"
16615/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługę instalacji kabli światłowodowego i telefonicznego pomiędzy budynkami Urzędu Miasta Gdyni
16616/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na budowę odcinka kanalizacji teletechnicznej dla światłowodowej sieci szkieletowej realizowanej w ramach projektu "Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej w Gdyni"
16617/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EUR na usługę: wykonanie rejestru oraz map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi w skali 1:10 000 i 1:1 000 dla terenu miasta Gdyni
16618/14/VI/M - przyjęcia aneksu nr 1 do umowy nr KB/448/MG/39-W/2014 z dnia 28.07.2014 r. na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń związanych z realizacją przez gminę Gdynia projektu „Dynamika rynku pracy i atrakcyjne środowisko biznesowe w regionie Południowego Bałtyku (SB Professionals)" oraz opracowanie materiałów do specjalnego dodatku prasowego poświęconego ww. projektowi
16619/14/VI/P - wykonania ulotek informacyjnych
16620/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na: wykonanie dekoracji bożonarodzeniowej w fontannie na Skwerze Kościuszki o wartości do 30 000 EUR, dostawę choinki świąteczno-noworocznej przed budynkiem Urzędu Miasta o wartości do 30 000 EUR, dostawę, montaż, utrzymanie i demontaż dekoracji świątecznej o wartości do 30 000 EUR
16621/14/VI/P - wyrażenia zgody na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na druk i kolportaż tygodnika „Ratusz" w 2015 roku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 28.10.2014
Data udostępnienia informacji: 08.01.2015
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.01.2015 10:42 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk