Z dnia 2014-08-05

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.08.2014 r. w sprawie:
15720/14/VI/M - wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia niektórych dróg położonych na terenie Gminy Miasta Gdyni kategorii drogi powiatowej oraz zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
15721/14/VI/M - wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi nr 135348G w Gdyni (ul. Obrońców Wybrzeża) kategorii drogi gminnej oraz zaliczenia jej do kategorii dróg powiatowych i ustalenia jej przebiegu
15722/14/VI/M - wykonania remontów 5 gminnych lokali mieszkalnych w Gdyni przy ul. Morskiej 7/2A, Opata Hackiego 23/36, Opata Hackiego 31/41, Wąsowicza 4/1 i Zamenhofa 1/43 w Gdyni
15723/14/VI/M - wykonania remontów 6 gminnych lokali mieszkalnych w Gdyni przy ul.Chwarznieńskiej 6/54, Chwarznieńskiej 6/82, Chwarznieńskiej 8/2, Komandorskiej 46B/12, Morskiej 91/10 i Partyzantów 42/12 w Gdyni
15724/14/VI/M - usunięcie awarii instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicy gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Waszyngtona 28-30 w Gdyni
15725/14/VI/O - zmiany zarządzenia nr 8853/12/VI/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.12.2012r. w sprawie powołania lokalnego zespołu koordynującego realizację lokalnego programu promocji zdrowia psychicznego
15726/14/VI/O - przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania własnego samochodu osobowego do celów służbowych
15727/14/VI/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w I Akademickim Liceum Ogólnokształcącym dokumentacji zajęć edukacyjnych wyłącznie w postaci elektronicznej
15728/14/VI/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Zespole Szkół Ekologicznych w Gdyni dokumentacji zajęć edukacyjnych wyłącznie w postaci elektronicznej
15729/14/VI/O - wyrażenia zgody na prowadzenie w Zespole Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni dokumentacji zajęć edukacyjnych wyłącznie w postaci elektronicznej
15730/14/VI/R - zawarcia aneksu do umowy z Wojewodą Pomorskim w sprawie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na rok 2014r."
15731/14/VI/R - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn.: „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie" oraz przyjęcia procedur wdrażania ww. projektu
15732/14/VI/S - zmiany treści zarządzenia w sprawie zakupu artykułów elektrycznych na potrzeby UMG w 2014 r.
15733/14/VI/S - wyrażenia zgody na podpisanie umowy użyczenia powierzchni użytkowej, znajdującej się w podpiwniczeniu budynku Urzędu Miasta Gdynia przy ul. 10 Lutego 24, pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Orange Polska S.A.
15734/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Puckiej o pow. 1.030 m² przeznaczonej do wydzierżawienia
15735/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Puckiej o pow. 1.150 m² przeznaczonej do wydzierżawienia
15736/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Puckiej o pow. 1.297 m² przeznaczonej do wydzierżawienia
15737/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Puckiej o pow. 1.469 m² przeznaczonej do wydzierżawienia
15738/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Puckiej o pow. 1.962 m² przeznaczonej do wydzierżawienia
15739/14/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Cisowa festynu rodzinnego w dniu 31 sierpnia 2014 r.
15740/14/VI/M - zmiany zarządzenia nr 15716/14/VI/2014 Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie zatwierdzenia wyniku części A, B i C oraz unieważnienia części D przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207.000 EUR na dostawę instrumentów muzycznych, stanowiących wyposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Z. Noskowskiego przy ul. Bpa. Dominika 13A w Gdyni
15741/14/VI/M - wykonania prac naprawczych w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Wileńskiej nr 93 w Gdyni
15742/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
15743/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
15744/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
15745/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 30 000 EUR, na opracowanie treści kartuszy będących elementem Systemu Identyfikacji Miejskiej Śródmieścia Gdyni w języku Braille'a
15746/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Sarniej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
15747/14/VI/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięcia remontowego na rok 2014
15748/14/VI/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2014
15749/14/VI/K - zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2014 rok
15750/14/VI/K - zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok
15751/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie oceny terenu inwestycji pod kątem występowania ptaków odbywających lęgi, w ramach zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Gradowej, Tęczowej i Śnieżnej w Gdyni Wiczlinie"
15752/14/VI/P - akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników międzynarodowego kongresu pn. 50th ISOCARP International Planning Congress - Urban Transformations - Cities and Water w dniach 18-26.09.2014 r. w Gdyni
15753/14/VI/S - zmiany treści zarządzenia w sprawie zamontowania klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowi mieszczącej się w budynku UMG o wartości do 30 000 EUR
15754/14/VI/M - podpisania umowy z Pocztą Polską SA na działania promocyjne podczas Operacji Żagle Gdyni oraz udzielenia licencji do użycia logotypu i layoutu Operacji Żagle Gdyni na produkowanych przez Pocztę Polską kartach pocztowych i stemplach okolicznościowych
15755/14/VI/M - nadania tytułu oficjalnego producenta pamiątek i upominków reklamowych Operacji Żagle Gdyni oraz udzielenia wyłącznej licencji do użytkowania logotypu i layoutu Operacji Żagle Gdyni na produkowanych pamiątkach i upominkach reklamowych
15756/14/VI/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Gdyni
15757/14/VI/P - organizacji zlotu Operation Gdynia Sails
15758/14/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EUR na emisję spotu promującego miasto z okazji zlotu Żaglowców- Operacja Żagle Gdyni na antenie Radia Kaszëbë
15759/14/VI/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR, na publikację reklamy promującej miasto na łamach dodatku do Polska The Times „Telemagazyn"
15760/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ulicy Stanisława Moniuszki przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
15761/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
15762/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją pn: „Rozbudowa ul. Lipowej w Gdyni na odcinku od schodów przy ul. Gryfa Pomorskiego do skrzyżowania z ul. Zwinisławy"
15763/14/VI/U - zatwierdzenia wyników postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EUR na opracowanie czterech dokumentacji projektowo-kosztorysowych
15764/14/VI/P - wykonania imiennych legitymacji
15765/14/VI/P - współorganizacji uroczystości odznaczenia bohaterów strajków sierpniowych
15766/14/VI/O - zmiany zarządzenia nr 15678/14/VI/O z dnia 29. lipca 2014r w sprawie: zawarcia umów zlecenia na prowadzenie szkoleń/warsztatów oraz zawarcia umów zlecenia z pracownikami obsługi w ramach projektu „Gdynia Business Week 2014"
15767/14/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/239/UI/44-W/2014 z dnia 08.04.2014 r. na opracowanie ekspertyzy technicznej oraz koncepcji dla inwestycji pn.: „Przebudowa Estakady E. Kwiatkowskiego w Gdyni do pełnej nośności TEN-T"
15768/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 05.08.2014
Data udostępnienia informacji: 11.08.2014
Ostatnia aktualizacja: 11.08.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.08.2014 15:45 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk