Z dnia 2014-07-29

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.07.2014 r. w sprawie:
15661/14/VI/M - rozbiórki wielorodzinnego budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych wraz z likwidacją ogrodzenia oraz uporządkowaniem terenu przy ul. Chylońskiej 171 C w Gdyni
15662/14/VI/M - wykonania rozbiórki komórek gospodarczych wraz z uporządkowaniem terenu przy ul. Śmidowicza 59A w Gdyni
15663/14/VI/M - wykonania projektu instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 1 przy ul. Pawiej 24 w Gdyni
15664/14/VI/M - wykonania poręczy przy schodach zewnętrznych prowadzących do gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Opata Hackiego 31 w Gdyni
15665/14/VI/M - wykonania poręczy przy schodach zewnętrznych prowadzących do gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Zamenhofa 13 w Gdyni
15666/14/VI/M - wymiany skrzynek pocztowych dla najemców w budynku mieszkalnym przy ul. Sandomierskiej 5 w Gdyni
15667/14/VI/M - zakupu i montażu kotła centralnego ogrzewania na paliwo stałe w gminnym lokalu mieszkalnym nr 1 przy ul. Chwarznieńskiej 91A w Gdyni
15668/14/VI/M - wykonania prac naprawczych w budynku socjalnym przy ul. Żeglarzy 5 w Gdyni
15669/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w budynku mieszkalnym przy ul. Węglowej 14 w Gdyni
15670/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w lokalu mieszkalnym przy ul. Węglowej 16 w Gdyni
15671/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w lokalach mieszkalnych przy ul. Chrzanowskiego 21/2, 21/3, /21/6 w Gdyni
15672/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w lokalu mieszkalnym przy ul. Węglowej 20/2 i 20/3 w Gdyni
15673/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w lokalu mieszkalnym przy ul. Węglowej 20A w Gdyni
15674/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niewywiązania się Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
15675/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
15676/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
15677/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
15678/14/VI/O - zawarcia umów zlecenia na prowadzenie szkoleń/warsztatów oraz zawarcia umów zlecenia z pracownikami obsługi w ramach projektu „Gdynia Business Week 2014".
15679/14/VI/O - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie dofinansowania zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych
15680/14/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EUR na zakup piór dla najlepszych tegorocznych maturzystów, w tym maturzystów matury międzynarodowej IB
15681/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
15682/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
15683/14/VI/M - akceptacji treści deklaracji współpracy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Centrum Handlowym Batory
15684/14/VI/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR, na naprawę ekspozycji miasta
15685/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 308 m2, położonej przy ul. Płk.Dąbka ul. Zielonej stanowiącej część działki nr 3, część działki nr 8, część działki nr 41/7 oraz część działki nr 79/2 -będącej własnością Gminy Miasta Gdyni- przeznaczonej do wydzierżawienia
15686/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 202 m2 położonej przy ul. Płk. Dąbka stanowiącej część działki nr 8, część działki nr 41/7 - będącej własnością Gminy Miasta Gdyni - przeznaczonej do wydzierżawienia
15687/14/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2014
15688/14/VI/M - uzyskania warunków przyłączenia do kanalizacji sanitarnej gminnego budynku użytkowego przy Placu Kaszubskim 7A w Gdyni
15689/14/VI/M - wykonania remontu gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Inżynierskiej 15/5 w Gdyni
15690/14/VI/M - wykonania remontu tymczasowego pomieszczenia przy ul. Wesołej 5/8 w Gdyni
15691/14/VI/M - zgłoszenia zamiaru wymiany okna w gminnym lokalu mieszkalnym nr 19 w budynku przy ul. Abrahama 80-86 w Gdyni
15692/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 EUR na wykonanie prac geodezyjnych w ramach zadania pn.: „Budowa zatoki postojowej przy ul. Narcyzowej 1, 1A"
15693/14/VI/R - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni
15694/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku
15695/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku
15696/14/VI/P - zmiany zarządzenia nr 13505/14/VI/P z dnia 21.01.2014 r.
15697/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na: wycinka drzew o wartości do 30 000 EUR, wykonanie prac porządkowych zlokalizowanych przy Al. Zwycięstwa, w okolicy ul. Lutyckiej o wartości do 30 000 EUR, założenie żywopłotu wzdłuż ul. Chylońskiej 111-117 o wartości do 30 000 EUR
15698/14/VI/M - udzielenia zamówienia dodatkowego oraz w sprawie zatwierdzenia treści umowy
15699/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Kaspra Geskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych
15700/14/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa współużytkowania wieczystego nieruchomości w Gdyni przy ul. Benisławskiego
15701/14/VI/M - udzielenia zamówienia na współprodukcję programu promującego miasto na antenie TVN 24
15702/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na organizację noclegu w związku z realizacją programu „Szkło kontaktowe" z Gdyni
15703/14/VI/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2014
15704/14/VI/K - zmieniające zarządzenie prezydenta miasta w sprawie ustalenia planu finansowego UM Gdyni na rok 2014
15705/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę umowy nr KB/793/UI/163-W/2013 z 02.09.2013 r. na wykonanie robót budowlanych „Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej - budowa ścieżek rowerowych i parkingów"
15706/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie oceny terenu inwestycji pod kątem występowania objętych ochroną gatunków zwierząt w ramach zadania pn: „Budowa schodów terenowych przy ul. Cechowej w Gdyni"
15707/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EUR na wykonanie zadania pn: „Budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej z przyłączami do posesji w ulicach: Płk. Dąbka, Łowickiej, Gradowej, Tęczowej, Śnieżnej, Gierdziejewskiego, Dulina w Gdyni"
15708/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej z przyłączami do posesji w ulicach: Płk. Dąbka, Łowickiej, Gradowej, Tęczowej, Śnieżnej, Gierdziejewskiego, Dulina w Gdyni"
15709/14/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EUR na wykonanie zadania: „Budowa ul. Kołłątaja, kładki dla pieszych nad rz. Struga Cisowska, schodów przy ul. Cechowej i przebudowa chodnika na ul. Oliwkowej w Gdyni"
15710/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie prac geodezyjnych w ramach zadania pn: „Budowa drogi dojazdowej do przystani rybackiej w Gdyni-Oksywie wraz z infrastrukturą techniczną"
15711/14/VI/R - druku raportu ze współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi za 2013 rok
15712/14/VI/R - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania pn: „Młoda Gdynia - aktywna przestrzeń, odpowiedzialni mieszkańcy"
15713/14/VI/M - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EUR na dostawę instrumentów perkusyjnych, stanowiących wyposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Z. Noskowskiego przy ul. Bp. Dominika 13 A w Gdyni
15714/14/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EUR na dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego, audiowizualnego, do digitalizacji zbiorów wraz z oprogramowaniem infrastruktury IT oraz systemu kasowo-biletowego stanowiącego wyposażenie Muzeum Emigracji przy ul. Polskiej 1 w Gdyni
15715/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego na doradztwo
15716/14/VI/M - zatwierdzenia wyniku części A, B i C oraz unieważnienia części D przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EUR na dostawę instrumentów muzycznych stanowiących wyposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Z. Noskowskiego przy ul. Bp. Dominika 13 A w Gdyni
15717/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wydzielenie pomieszczenia na odpady oraz wykonania ogrodzenia terenu dla SPL „Śródmieście" przy ul. Armii Krajowej 44
15718/14/VI/P - organizacji i realizacji w Gdyni w dniach 11-13 września 2014 roku VI edycji Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci
15719/14/VI/M - udzielenia zamówienia do 30.000 EUR na geodezyjne wydzielenie nieruchomości przeznaczonych pod budynek Szkoły Muzycznej i układ drogowy - dojazd do szkoły

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 29.07.2014
Data udostępnienia informacji: 11.08.2014
Ostatnia aktualizacja: 11.08.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.08.2014 15:44 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk