Z dnia 2014-07-01

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 01.07.2014 r. w sprawie:
15334/14/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Chylonia koncertu w Parku Kilońskim w dniu 18 lipca 2014r.
15335/14/VI/P - przyznania Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni na III Top Music Festival Gdynia 2014
15337/14/VI/M - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Arciszewskich 23 w Gdyni
15338/14/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Harcerskiej 3 w Gdyni
15339/14/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
15340/14/VI/R - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu realizacji Kampanii „Czyste plaże" w roku 2014
15341/14/VI/R - porozumienia dotyczącego współpracy w ramach programu edukacyjnego „Pies w wielkim mieście"
15342/14/VI/O - zatwierdzenia konkursów na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły
15343/14/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia - Zachód, a docelowo przeznaczonej pod drogę publiczną
15344/14/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta - cmentarz w Kosakowie
15345/14/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 30.000 EUR, na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń związanych z realizacją przez gminę Gdynia projektu „Dynamika rynku pracy i atrakcyjne środowisko biznesowe w regionie Południowego Bałtyku (SB Professionals)" oraz opracowanie materiałów do specjalnego dodatku prasowego poświęconego ww. projektowi
15346/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Łopianowej, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
15347/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Legionów 23a przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
15348/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 27 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
15349/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 29 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
15350/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 35 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
15351/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 37 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
15352/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 41 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
15353/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Widnej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
15354/14/VI/S - podpisania aneksu do umowy najmu powierzchni w budynku Urzędu Miasta Gdyni z przeznaczeniem na punkt kserograficzny
15355/14/VI/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Śródmieście przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na rok 2014
15356/14/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EUR na wykonanie projektu graficznego i przygotowanie do druku plakatów wielkoformatowych promujących walory turystyczne Gdyni
15357/14/VI/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR na wykonanie materiałów promujących miasto
15358/14/VI/P - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia obejmującej zakresem swojego działania teren miasta Sopotu i Gdyni
15359/14/VI/M - rozwiązania umów dzierżaw nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Słonecznej oraz ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Słonecznej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony
15360/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Perzowej 49 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
15361/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Bohaterów Starówki Warszawskiej 12 kl.A
15362/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Bohaterów Starówki Warszawskiej 12 kl.A
15363/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Bohaterów Starówki Warszawskiej 12 kl.A
15364/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Bohaterów Starówki Warszawskiej 12 kl.A
15365/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Bohaterów Starówki Warszawskiej 12 kl.A
15366/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Bohaterów Starówki Warszawskiej 12 kl.A
15367/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Bohaterów Starówki Warszawskiej 12 kl.B
15368/14/VI/M - wyrażania zgody na podpisanie umowy użyczenia z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. dotyczącą nieruchomości pod estakadą rowerową wzdłuż Estakady Kwiatkowskiego
15369/14/VI/M - akceptacji treści umowy dotyczącej przyjęcia darowizny w postaci wody mineralnej od Coca -Cola HBC Polska Sp. z o.o.
15370/14/VI/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR na promocję miasta Gdyni
15371/14/VI/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR na wykonanie 100 flag z okolicznościowym nadrukiem
15372/14/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EUR na produkcję oraz emisję spotu promującego Miasto na antenie radia Złote Przeboje
15373/14/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EUR na dostawę mebli, stanowiących wyposażenie Muzeum Emigracji przy ul. Polskiej 1 w Gdyni
15374/14/VI/S - zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 13721/14/VI/S na zabezpieczenie środków finansowych w roku 2014 na dostawę mediów oraz opłacenie kosztów niezbędnych do funkcjonowania obiektu „INFOBOX" położonego przy ul. Świętojańskiej 30
15375/14/VI/M - wykonania remontów 6 gminnych lokali mieszkalnych w Gdyni przy ul. Żeglarzy 5 i Żeglarzy 7
15376/14/VI/M - wykonania remontów 3 gminnych lokali mieszkalnych w Gdyni przy ul. Dickmana 38 i Zielonej 32
15377/14/VI/M - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. 3 Maja 27-31 w Gdyni
15378/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku
15379/14/VI/P - udzielenia dotacji Teatrowi Miejskiemu w Gdyni
15380/14/VI/P - organizacji festiwalu literatury pn. III Nadmorski Plener Czytelniczy
15381/14/VI/P - zmieniające umowę nr KB/32/PON/1/W/2012 zawartą dnia 13 stycznia 2012 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego Oddział Pomorski Koło w Gdyni
15382/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup klimatyzatora przenośnego o wartości do 30 000 EUR
15383/14/VI/S - wyrażenie zgody na wykonanie i montaż liter na tablicy pamiątkowej mieszczącej się w Sali Obsługi Mieszkańców o wartości do 30 000 EUR
15384/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/1077/UI/177/W/2012 z dnia 04.09.2012 r. na wykonanie projektów podziału geodezyjnego działek przeznaczonych pod budowę ul. Sakowicza w Gdyni
15385/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na uzyskanie uzgodnienia dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy przyłączy sanitarnych w ulicy Kopernika
15386/14/VI/U - zmieniające zarządzenie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektów podziału geodezyjnego działek przeznaczonych pod budowę ul. Albańskiej w Gdyni
15387/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
15388/14/VI/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2014
15389/14/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2014 ro
15390/14/VI/M - akceptacji treści projektu umowy MG /39/MGG/22/D/14 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Clear Channel Poland Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Wielkopolskiej
15391/14/VI/M - akceptacji treści projektu umowy MG /36/MGG/19/D/14 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Clear Channel Poland Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Nowowiczlińskiej
15392/14/VI/M - akceptacji treści projektu umowy MG /38/MGG/21/D/14 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Clear Channel Poland Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Morskiej
15393/14/VI/M - ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem pomieszczeń użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
15394/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją pn.:„Rozbudowa cmentarza w Kosakowie dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni"
15395/14/VI/U - akceptacji zmian treści umowy dotyczącej wykonania robót budowlanych pn.:„Rozbudowa cmentarza w Kosakowie dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni."
15396/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/84/UI/18-W/2014 z dnia 24.02.2014 r. o wykonanie roboty budowlanej pn. „Budowa układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną odcinka ul. Spacerowej w Gdyni Orłowie"
15397/14/VI/O - wyrażenia zgody na podpisanie aneksów do umów
15398/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie koszulek jako nagród w kampanii „Czyste plaże"
15399/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EUR, na przeprowadzenie akcji promującej Miasto
15400/14/VI/S - zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie składki na ubezpieczenie casco łodzi motorowych i skutera wodnego Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na okres 06.07.2014 - 05.07.2015
15401/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EUR na wykonanie roboty budowlanej pn: „Oświetlenie ulic: Boisko, Kuśnierskiej, Władysława IV, Głogowej, Powstania Wielkopolskiego i Powstania Styczniowego w Gdyni"
15402/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EUR na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Oświetlenie ulic: Boisko, Kuśnierskiej, Władysława IV, Głogowej, Powstania Wielkopolskiego i Powstania Styczniowego w Gdyni".
15403/14/VI/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej z przyłączami do posesji w ulicach: Płk. Dąbka, Łowickiej, Gradowej, Tęczowej, Śnieżnej, Gierdziejewskiego, Dulina w Gdyni".
15404/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmiany treści umowy dotyczącej pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego oraz umowy na wykonanie robót budowlanych pn: „Budowa Zespołu Parkowego w Gdyni - Chwarznie"
15405/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmiany treści umowy dotyczącej pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego oraz umowy na wykonanie robót budowlanych pn: „Rozbudowa ul. Lipowej w Gdyni na odcinku od schodów przy ul. Gryfa Pomorskiego do skrzyżowania z ul. Zwinisławy"
15406/14/VI/U - zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 € na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Przebudowa ulicy Heweliusza w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej z przyłączami w ulicach Redłowskiej i Kopernika"
15407/14/VI/S - wyrażenia zgody na wykonanie przeglądów budowlanych w budynkach UMG o wartości do 30 000 EUR
15408/14/VI/M - zmiany umowy nr KB/137/MB/11-W/2013 z 13.03.2013 r. na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia" i „Przebudowa odcinka ul. Bp. Dominika - dojazd do Szkoły Muzycznej".
15409/14/VI/U - zlecenia Stowarzyszeniu Gdański Obszar Metropolitalny występowania w imieniu Gminy Miasta Gdyni w sprawie wyłonienia wykonawcy i zamówienia opracowania pn. „Ocena efektywności energetycznej i finansowej kierunków rozwoju systemów ciepłowniczych Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta, uwzględniająca istniejące i planowane systemowe źródła ciepła".
15410/14/VI/M - upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni - jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni do dokonania zapłaty odszkodowania wynikającego z decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 4.06.2014 r. nr NSP-III.7570.1.2013.PG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 01.07.2014
Data udostępnienia informacji: 11.08.2014
Ostatnia aktualizacja: 11.08.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.08.2014 15:12 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk