Z dnia 2014-06-25

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.06.2014 r. w sprawie:
15323/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.186.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej pn.: "Budowa Pomnika Gdynian Wysiedlonych"
15324/14/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EUR na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: "Budowa Pomnika Gdynian Wysiedlonych"
15325/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie robót uzupełniających w ramach realizowanego zadania pn.: "Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR"
15326/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanieusługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach realizowanego zadania pn.: "Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR"
15327/14/VI/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2014
15328/14/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2014 rok
15329/14/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 25.06.2014
Data udostępnienia informacji: 01.08.2014
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.08.2014 12:11 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk