Z dnia 2014-06-10

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.06.2014 r. w sprawie:
15108/14/VI/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2014
15109/14/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok
15110/14/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2014 rok
15111/14/VI/P - aneksu nr 1 do umowy nr KB/143/PD/24-W/2014
15112/14/VI/R - zmiany umowy o powierzenie zadania prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni
15113/14/VI/P - dofinansowania wydania publikacji książkowej pod roboczym tytułem „Mój ojciec cichociemny" poświęconej związanemu z Gdynią Marianowi Teleszyńskiemu
15114/14/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana festynu rodzinnego w dzielnicy w dniu 14 czerwca 2013r.
15115/14/VI/P - ealizacji projektu Rady Dzielnicy Dąbrowa „Warsztaty aktorskie dla młodzieży i dorosłych-Życie i teatr" w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy".
15116/14/VI/P - wykonania koncertu przez Reprezentacyjny Polski Zespół Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna"
15117/14/VI/P - organizacji Ladies' Jazz Festival 2014
15118/14/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączenia osób niepełnosprawnych w rynek pracy
15119/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Przemysława 3 w Gdyni
15120/14/VI/M - naprawy wewnętrznej instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym kl. 24 przy ul. Woj. Wachowiaka 24-30 w Gdyni
15121/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Wojewody Wachowiaka 47 w Gdyni
15122/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Dickmana 22 i ul. Dickmana 24 w Gdyni
15123/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Zapotocznej 5 w Gdyni
15124/14/VI/M - wykonania ekspertyzy konstrukcyjnej dotyczącej stanu technicznego balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 44 w Gdyni
15125/14/VI/M - wykonania remontu schodów wejściowych do gminnego lokalu użytkowego przy ul. Warszawskiej 76 w Gdyni
15126/14/VI/M - wymiany wodomierzy w 8 lokalach gminnych w budynku przy ul. Sandomierskiej 1A w Gdyni
15127/14/VI/M - naprawy wewnętrznej instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Waszyngtona 28-30 w Gdyni
15128/14/VI/M - naprawy wewnętrznej instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Waszyngtona 28-30 w Gdyni
15129/14/VI/M - naprawy wewnętrznej instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Waszyngtona 28-30 w Gdyni
15130/14/VI/M - naprawy wewnętrznej instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Waszyngtona 28-30 w Gdyni
15131/14/VI/P - realizacji II etapu warsztatów z zakresu designu i projektowania w tuBazie Kolibki
15132/14/VI/P - realizacji II etapu warsztatów o tematyce „Zrób to sam" w tuBazie Kolibki
15133/14/VI/P - realizacji II etapu warsztatów popularyzujących edukację architektoniczną w tuBazie Kolibki
15134/14/VI/O - upoważnienia do przeprowadzenia analizy formalnej oraz wezwania do uzupełnienia dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli
15135/14/VI/O - powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - sesja letnia i zimowa 2014r.
15136/14/VI/O - upoważnienia do zawarcia umowy z Dyrektorem SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w sprawie przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania własnego samochodu osobowego do celów służbowych
15137/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup odkurzaczy oraz akcesoriów o wartości do 30 000 EUR
15138/14/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia - Zachód, a docelowo przeznaczonej pod drogę publiczną
15139/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Portowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.
15140/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 111-115 (kl.111).
15141/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 111-115 (kl.111).
15142/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 111-115 (kl.111).
15143/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 111-115 (kl.111).
15144/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 111-115 (kl.111).
15145/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 111-115 (kl.111).
15146/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 111-115 (kl.111).
15147/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 111-115 (kl.111).
15148/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 111-115 (kl.113).
15149/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 111-115 (kl.113).
15150/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 111-115 (kl.113).
15151/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 111-115 (kl.113).
15152/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 111-115 (kl.113).
15153/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 111-115 (kl.113).
15154/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 111-115 (kl.113).
15155/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 111-115 (kl.115).
15156/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 111-115 (kl.115).
15157/14/VI/ - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 111-115 (kl.115).
15158/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 111-115 (kl.115).
15159/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 111-115 (kl.115).
15160/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 111-115 (kl.115).
15161/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 111-115 (kl.115).
15162/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 111-115
15163/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 111-115
15164/14/VI/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR na publikację reklamy w wydawnictwie „Mapka z daszkiem".
15165/14/VI/P - zawarcia umowy z firmą wystawiającą się na stoisku gdyńskim w trakcie imprezy „Kieler Woche".
15166/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dwufunkcyjnego węzła cieplnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 35 przy ul. Uczniowskiej 1 w Gdyni
15167/14/VI/M - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
15168/14/VI/U - zamówienia wykonania prac przygotowawczych do przeprowadzenia rewitalizacji schronu tunelowego pomiędzy ulicą Olsztyńską i Warszawską w Gdyni
15169/14/VI/U - zamówienia opracowania konserwatorskich kart ewidencyjnych dla budynku dawnego Magazynu Polskiego Monopolu Tytoniowego przy ul. Polskiej 7 oraz zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Okrzei 2 w Gdyni
15170/14/VI/U - unieważnienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EUR na opracowanie trzech dokumentacji projektowo - kosztorysowych
15171/14/VI/R - zmieniające zarządzenie w sprawie wskazania jednostek odpowiedzialnych za realizację zwycięskich projektów wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014
15172/14/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Emigracji w Gdyni za rok 2013
15173/14/VI/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na wykonanie usług kominiarskich dla Urzędu Miasta Gdyni w 2014 r. o wartości do 30 000 EUR
15174/14/VI/S - wyrażenia zgody na konserwację dwóch bram garażowych znajdujących się w garażu UMG przy ul. Partyzantów 39 o wartości do 30 000 EUR
15175/14/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2014r.
15176/14/VI/S - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
15177/14/VI/S - umieszczenia i utrzymania na serwerze serwisu internetowego biura prasowego
15178/14/VI/P - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku
15179/14/VI/M - skierowania na drogę postępowania sądowego sprawy o uregulowanie stanu prawnego lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Kcyńskiej 10 w Gdyni
15180/14/VI/O - zmiany zarządzenia nr 15710/10/V/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie ustanowienia regulaminu konkursów na najlepszego absolwenta gdyńskiej szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej za wyniki w nauce oraz najlepszego absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej, który uzyskał najwyższy wynik na maturze z języka angielskiego
15181/14/VI/O - refundacji kosztów wynajmu autokaru na wyjazd uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych na Wojewódzką Licealiadę w lekkiejatletyce w Chojnicach
15182/14/VI/O - udzielania zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z dzielnicy Działki Leśne
15183/14/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu dzielnicy Witomino
15184/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup koszulek polo dla pracowników UMG do 30 000 EUR oraz akceptacji wyboru oferentów
15185/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją pn.:„Rozbudowa szkoły podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola".
15186/14/VI/M - organizacji sceny wraz z nagłośnieniem podczas wydarzenia z miejskiego kalendarza imprez
15187/14/VI/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR na wykonanie 100 flag z okolicznościowym nadrukiem
15188/14/VI/O - zawarcia aneksów do umów
15189/14/VI/R - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EUR na usługę przygotowania i podania posiłków uczestnikom spotkań, szkoleń oraz konferencji organizowanych w ramach projektu pn: „NORDA - Północny Biegun Wzrostu".
15190/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykaszanie chwastów i niszczenie Barszczu Sosnowskiego z terenów gminnych
15191/14/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EUR na wykonanie zadania: „Wzmocnienie fundamentów budynku VI LO w Gdyni.
15192/14/VI/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/63/UI/7-W/2014 z 10.02.2014 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Augustyna Krauzego w Gdyni".
15193/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na przygotowanie informatora praktycznego o Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 10.06.2014
Data udostępnienia informacji: 29.07.2014
Ostatnia aktualizacja: 29.07.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.07.2014 12:15 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk