Z dnia 2014-06-03

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.06.2014 r. w sprawie:
15026/14/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Wielki Kack imprezy kulturalno-rekreacyjnej dla młodzieży „Wielki Kack Street Jam" w dniu 28 czerwca 2014.
15027/14/VI/M - zmiany zarządzenia w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo przedsięwzięć inwestycyjno -remontowych na lata 2011-2014
15028/14/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 4/2014 Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Warszawskiej 20
15029/14/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Kopernika 11 w Gdyni w sprawie zaciągnięcia kredytu
15030/14/VI/M - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Kopernika 7 w Gdyni
15031/14/VI/M - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Harcerskiej 7 w Gdyni
15032/14/VI/M - wykonania dokumentacji projektowej na przyłącze wodociągowe do gminnego budynku przy ul. Zbożowej 30 w Gdyni
15033/14/VI/M - remontu altany śmietnikowej obok gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Widnej 10 w Gdyni
15034/14/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Dickmana 26 w Gdyni.
15035/14/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Kilińskiego 7 w Gdyni
15036/14/VI/M - wyrażenia zgody na rozbiórkę zabudowań po byłym ogrodnictwie wraz z uporządkowaniem terenu u zbiegu ulic Wielkopolskiej i Al. Zwycięstwa w Gdyni
15037/14/VI/M - zmiany zarządzenia nr 14193/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie wykonania zaleceń kominiarskich w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Wojewody Wachowiaka w Gdyni
15038/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Działowskiego 23 w Gdyni
15039/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Dąbrowskiego 37 w Gdyni
15040/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Spacerowej 9 w Gdyni
15041/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Sanockiej 8 w Gdyni
15042/14/VI/M - wykonania remontu dachu gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Sieradzkiej 114 w Gdyni
15043/14/VI/M - montażu okna w piwnicy gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Wojewody Wachowiaka 15 w Gdyni
15044/14/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
15045/14/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej
15046/14/VI/U - przystąpienia przez Gminę Miasto Gdynia do konkursu „Oszczędne oświetlenie Pomorza" (edycja pilotażowa 2014) ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
15047/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 EUR na zakup kukurydzy paszowej dla potrzeb ograniczania populacji dzików w terenach zabudowanych Pogórza, Obłuża, Oksywie i Babich Dołów
15048/14/VI/R - zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn.: NORDA - Północny Biegun Wzrostu
15049/14/VI/R - wprowadzenia regulaminów organizacyjnych dla Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu rodzinnego nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 w Gdyni
15050/14/VI/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem drużyny gimnastyczek z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni na Międzynarodowy Turniej Gimnastyczny w Mijas w Hiszpanii
15051/14/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu na XXXV Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca Konin 2014
15052/14/VI/O - refundacji kosztów wyjazdu uczniów na XLII Finały Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w 4-boju lekkoatletycznym w Chojnicach
15053/14/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
15054/14/VI/S - ustalenia nagród w konkursie rowerowym „Rower moim środkiem transportu do pracy"
15055/14/VI/M - rozwiązania z Polskim Związkiem Działkowców umowy użytkowania wieczystego w stosunku do działki położonej przy skrzyżowaniu ulic Płk. Dąbka i Zielonej
15056/14/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EUR na produkcję filmu promującego miasto
15057/14/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnych budynkach mieszkalnych przy ul. Spółdzielczej 7 i 7A w Gdyni
15058/14/VI/P - zmiany umowy nr SK/690/PON/22-W/2014 zawartej dnia 28 kwietnia 2014 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Dorotą Wiśniewską właścicielką firmy „MADOX Dorota Wiśniewska" i nr SK/691/PON/23-W/2014 zawartej dnia 28 kwietnia 2014 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Małgorzatą Krężelewską właścicielką firmy „MAK STUDIO Małgorzata Krężelewska"
15059/14/VI/P - przyznania nagrody Prezydenta Miasta Gdyni w konkursie „Dwa Teatry"
15060/14/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/933/UI/195-W/2013 z dnia 22.10.2013 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Umocnienie dna i skarp ujściowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plaży w Ołowie".
15061/14/VI/U - realizacji zadania Rady Dzielnicy Kamienna Góra polegającego na zamówieniu opracowania treści tablic informacyjnych na zabytki Kamiennej Góry w Gdyni
15062/14/VI/U - zamówienia opracowania graficznego oraz przygotowania do druku angielskiej wersji wydawnictwa pokonferencyjnego z konferencji : „Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura pierwszej połowy XX w. i jej ochrona" oraz „Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura XX do lat 60.w. i jej ochrona"
15063/14/VI/O - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do porozumienia z Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku
15064/14/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miasta Gdyni za 2013 rok
15065/14/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni za 2013 rok
15066/14/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni za 2013 rok
15067/14/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni za 2013 rok
15068/14/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Gdyni za 2013 rok
15069/14/VI/P - dostawy, montażu i uruchomienia w systemie syreny alarmowej
15070/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup usługi asysty technicznej i konserwacji systemu KSAT 2000i
15071/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy H. Siemiradzkiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
15072/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Jana z Kolna przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
15073/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Donimirskiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
15074/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Donimirskiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
15075/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ulicy Donimirskiego przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
15076/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Podgórnej 5 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
15077/14/VI/M - użyczenia pomieszczenia użytkowego, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, usytuowanego w Gdyni przy ul. Władysława IV
15078/14/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EUR, na modernizację i utrzymanie na serwerze portalu turystycznego gdyniaturystyczna.pl oraz utrzymanie na serwerze strony poświęconej Operacji Żagle Gdyni 2014
15079/14/VI/M - udzielenia zgody na użycie herbu Miasta Gdyni na sztandarze Jednostki Wojskowej FORMOZA
15080/14/VI/M - wyrażenia zgody na zakup poniżej kwoty 30 000 EUR, usług telefonii komórkowej oraz wyboru oferenta
15081/14/VI/S - wyrażenia zgody na naprawę regałów przesuwnych w archiwum Referatu Dowodów Osobistych o wartości do 30 000 EUR.
15082/14/VI/P - wykonanie usługi w zakresie dodatkowych kursów pociągów SKM w czasie trwania „Open'er Festival 2014
15083/14/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EUR na zakup magazynu Forbes z publikacją rankingu miast najatrakcyjniejszych dla biznesu w Polsce
15084/14/VI/M - zamówienia do kwoty 30 000 EUR na organizację parady starych samochodów
15085/14/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 EUR na organizację Pikniku Rodzinnego w Orłowie w dniu 29 czerwca 2014 r.
15086/14/VI/M - udziału Gminy Gdynia jako współorganizatora Eliminacji do XVI Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu w dniu 29.06.2014 r. w Gdyni - Orłowie
15087/14/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na robotę budowlaną polegającą na dostawie i instalacji systemu chłodzenia w serwerowniach lokalnych w 59 placówkach oświatowych na terenie Miasta Gdyni
15088/14/VI/M - podpisania z Muzeum Emigracji w Gdyni umowy podnajmu dotyczącej nieruchomości położonej przy ul. Polskiej 1 w Gdyni
15089/14/VI/M - określenia warunków nabycia na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy Alei Jana Pawła II
15090/14/VI/R - zmiany treści załącznika nr 1 do harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2014 roku
15091/14/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na rozwijaniu innowacyjnych form pomocy społecznej oraz opracowaniu i realizacji programu rozwiązywania problemu bezdomności w Gdyni w oparciu o analizę i ocenę zjawisk
15092/14/VI/U - uczestnictwa w finale XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku 2013".
15093/14/VI/R - zawarcia na czas określony porozumienia z WKŁ Jaźwiec w przedmiocie realizacji zadania pn: „Odławianie dzików z terenów zabudowanych Gminy Miasta Gdyni w dzielnicach Pogórze, Obłuże, Oksywie i Babie Doły".
15094/14/VI/R - porozumienia z PRSP „Saniopr" sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni dotyczącego ustalenia wysokości kary umownej za niewłaściwe wykonywanie przez PRSP „Saniopor" sp. z o.o. umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Gdyni w miesiącu sierpniu, październiku i listopadzie 2013 r.
15095/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 30 000 EUR na wykonanie flag okolicznościowych na ul. Świętojańską
15096/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 30 000 EURO, na organizację akcji promocyjnej
15097/14/VI/U - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 1 do umowy z generalnym wykonawcą inwestycji „Budowa budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej z parkingiem podziemnym pod Pl. Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Pl. Grunwaldzkiego na Kamienną Górę"
15098/14/VI/U - uiszczenia brakującej zaliczki na poczet ogłoszeń w przedmiocie poszukiwania spadkobierców (...)
15099/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót uzupełniających w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia" i „Przebudowa odcinka ul. Bp. Dominika - dojazd do Szkoły Muzycznej
15100/14/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robot budowlanych: „Budowa Pomnika Gdynian Wysiedlonych
15101/14/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Cisowa w Gdyni, rejon ulic Hutniczej i Piaskowej
15102/14/VI/M - kosztów postępowania sądowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 03.06.2014
Data udostępnienia informacji: 29.07.2014
Ostatnia aktualizacja: 29.07.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.07.2014 12:10 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk