Z dnia 2014-04-29

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.04.2014 r. w sprawie:
14668/14/VI/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2014
14669/14/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2014 rok
14670/14/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok
14671/14/VI/R - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości ponizej 207.000 EUR na usługę opracowania projektów dokumentów strategicznych i operacyjnych dla dwóch obszarów funkcjonalnych w północno - wschodniej części województwa pomorskiego oraz przeprwowadzenia warsztatów związanych tematycznie z opracowywanymi dokumentami w ramach projektu pn. "NORDA - Północny Biegum Wzrostu"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 29.04.2014
Data udostępnienia informacji: 02.07.2014
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.07.2014 15:44 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk