Z dnia 2014-04-08

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.04.2014 r. w sprawie:
14361/14/VI/P - zmiany umów nr 37/D/JB/14 oraz 38/D/JB/14 zawartych w dniu 14.01.2014 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Uczniowskim Klubem Sportowym „Orlik" na realizację zadań publicznych w przedmiocie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży odpowiednio w zakresie tenisa stołowego oraz w zakresie piłki siatkowej w ramach zajęć rekreacyjnych
14362/14/VI/M - zmiany zarządzenia nr 13893/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dn. 25.02.2014 r. dotyczącego zabezpieczenia drzwi wejściowych do gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Opata Hackiego 23 w Gdyni
14363/14/VI/M - dozoru gminnego budynku użytkowego przy Placu Kaszubskim 1A w Gdyni
14364/14/VI/M - usunięcie nieszczelności wewnętrznej instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Rolniczej 14 w Gdyni
14365/14/VI/M - wymiany wodomierzy zimnej wody w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Necla 5A w Gdyni
14366/14/VI/M - postawienia wiaty śmietnikowej na użytek mieszkańców gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Zbożowej 30 w Gdyni
14367/14/VI/M - zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy szczegółowej nr 1 z dnia 01.07.2011 roku w sprawie przeprowadzenia promocji projektu pn.: „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013"
14368/14/VI/R - druku zaproszeń upamiętniających obchody 74. rocznicy Zbrodni Katyńskiej
14369/14/VI/P - zmiany treści załącznika nr 1 do zarządzenia nr 12565/13/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05 listopada 2013 roku w sprawie harmonogramu otwartych konkursów dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2014 roku
14370/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na świadczenie opieki nad bezdomnymi albo odebranymi właścicielowi zwierzętami gospodarskimi z terenu Gminy Miasta Gdyni
14371/14/VI/O - przekazania środków finansowych dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Gdyni na dofinansowanie wyjazdu i pobytu Finalistów Samorządowego Konkursu Nastolatków „OŚMIU WSPANIAŁYCH" na Ogólnopolski Finał konkursu w Kamieniu Pomorskim
14372/14/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2014 r.
14373/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przeprowadzenie szkolenia nt: „Rozwijanie i ugruntowanie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy" dla strażników miejskich
14374/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku
14375/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na: usługę koszenia traw o wartości do 14 000 EUR, nasadzenia krzewów wzdłuż Al. Marszałka Piłsudskiego o wartości do 14 000 EUR, wysiew i pielęgnację słoneczników o wartości do 14 000 EUR
14376/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 39 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
14377/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Szafranowej 59 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
14378/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 51 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
14379/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Łyskowskiego 9, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
14380/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sienkiewicza 33 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych
14381/14/VI/M - określenia warunków zbycia oraz wykazu i warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Spacerowej
14382/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Płk. S. Dąbka 197-199, 201-205
14383/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Płk. S. Dąbka 197-199, 201-205
14384/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26,28, Modrej 1
14385/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Boisko 18
14386/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 123-131
14387/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 82
14388/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 82
14389/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 82
14390/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Szczecińskiej 11
14391/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Szczecińskiej 13-17 kl.13
14392/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Czesława Miłosza 3-7
14393/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Czesława Miłosza 3-7
14394/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Czesława Miłosza 3-7
14395/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Czesława Miłosza 3-7.
14396/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Czesława Miłosza 3-7.
14397/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Czesława Miłosza 3-7
14398/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Czesława Miłosza 3-7
14399/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Czesława Miłosza 3-7
14400/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Czesława Miłosza 3-7
14401/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Czesława Miłosza 3-7
14402/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Czesława Miłosza 3-7
14403/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Czesława Miłosza 3-7
14404/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Czesława Miłosza 3-7
14405/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Czesława Miłosza 3-7
14406/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową im. Komuny Paryskiej w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Czesława Miłosza 3-7
14407/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Benisławskiego 17-21
14408/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Kapitańskiej 20-22
14409/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 97
14410/14/VI/M - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Ejsmonda 26
14411/14/VI/M - pokrycia z budżetu Miasta kosztów związanych z postępowaniem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej
14412/14/VI/M - zamówienia publicznego na promocję Miasta Gdyni w Regionalnym Punkcie Informacji Turystycznej na Lotnisku im. Lecha Wałęsy prowadzonym przez Gdańską Organizację Turystyczną
14413/14/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na naprawę uszkodzonego systemu instalacji alarmowej w Bałtyckim Punkcie Informacji Turystycznej przy Alei Jana Pawła II
14414/14/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na zapewnienie przestrzeni dyskowej dla potrzeb serwisów internetowych gdyniainfobox.pl oraz m.gdyniainfobox.pl
14415/14/VI/M - udzielenia zamówienia na współprodukcję i emisję audycji promujących kalendarz imprez miejskich na antenach TVP1, TVP2 i TVP Sport.
14416/14/VI/M - przyjęcia treści umów z Partnerami Konkursu „Gdyński Biznesplan 2014"
14417/14/VI/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania: Oswajanie dorosłości 2014
14418/14/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na tłumaczenie opracowania z j. polskiego na j. angielski
14419/14/VI/M - stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu Uchwały z dnia 18.03.2014r. Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Abrahama 62 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w budynku alkoholu
14420/14/VI/M - wykonania remontów 5 gminnych lokali mieszkalnych w Gdyni przy ul. Chylońskiej 69-95, Kcyńskiej 10, Morskiej 74, Opata Hackiego 31 i Zamenhofa 10
14421/14/VI/M - wykonania remontów 4 gminnych lokali mieszkalnych w Gdyni przy ul. Dickmana 18, Dickmana 20 i Dickmana 26
14422/14/VI/M - naprawy wewnętrznej instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Gen. Hallera 27-31 w Gdyni
14423/14/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: „Budowa Zespołu Parkowego w Gdyni-Chwarznie"
14424/14/VI/M - naprawy wewnętrznej instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Górnej 4 w Gdyni
14425/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci oświetlenia ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni
14426/14/VI/R - upoważnienia do podpisania Aneksu nr 1/2014 w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego
14427/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup usługi szerokopasmowego dostępu do internetu oraz przechowywanie danych
14428/14/VI/S - unieważnienia wyboru oferenta i postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 207.000 EUR na usługę mycia okien w lokalach użytkowanych przez Urząd Miasta Gdyni w 2014r.
14429/14/VI/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni
14430/14/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
14431/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Szczecińskiej 9-29
14432/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Owsianej 7,9,15
14433/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Płk. S. Dąbka 197-199, 201-205
14434/14/VI/M - udzielenia zamówienia na druk materiałów promujących miasto w związku z udziałem Gdyni w konkursie European Cycling Challenge
14435/14/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie materiałów promujących miasto
14436/14/VI/M - powołania Przewodniczącej Jury Konkursu „Gdyński Biznesplan 2014"
14437/14/VI/P - wykonania pięciu statuetek „Galion Gdyński
14438/14/VI/P - realizacji projektu „Kino Letnie w Orłowie"
14439/14/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad uzupełniającymi robotami budowlanymi w zakresie określonym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym w ramach realizowanego zadania p.n.: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR"
14440/14/VI/U - zawarcia umów dotyczących dotacji udzielonych przez Radę Miasta Gdyni na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni
14441/14/VI/U - zamówienia opracowania konserwatorskich kart ewidencyjnych dla budynku Ogniska "Polska YMCA" przy ul. Derdowskiego 8-12 oraz zespołu kościoła i klasztoru Franciszkanów przy ul. Ujejskiego 40 w Gdyni
14442/14/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na realizację produktu turystycznego „Szlak Kulinarny Centrum Gdyni"
14443/14/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Akacjowej 7 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
14444/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Leszczynki 155
14445/14/VI/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego - przeprowadzenie postępowania spadkowego po byłym właścicielu nieruchomości położonej przy ul. Paderewskiego 3-5
14446/14/VI/P - promocja miasta podczas projektu szkoleniowego Local Training Course
14447/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na przedłużenie wsparcia licencji elektronicznej Lansweeper Premium
14448/14/VI/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów VI Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki „Śpiewaj z nami" dla uczniów szkół i placówek szkolnictwa specjalnego, którego organizatorem jest Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni
14449/14/VI/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród dla uczestników IX Otwartego Konkursu Fryzjerstwa Artystycznego, którego współorganizatorem jest Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu w Gdyni
14450/14/VI/O - zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za korzystanie z Krytych Pływalni przy Gimnazjum nr 3, Zespole Szkół nr 7, Zespole Szkół nr 10 oraz Szkole Podstawowej nr 39 w Gdyni
14451/14/VI/O - ogłoszenia o konkursie
14452/14/VI/P - przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie KM PSP w Gdyni w 2014r.
14453/14/VI/S - wyrażenia zgody na uruchomienie środków na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, pranie oraz czyszczenie umundurowania
14454/14/VI/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2014
14455/14/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2014 rok
14456/14/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok
14457/14/VI/P - współorganizacji wystawy
14458/14/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Architektów
14459/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na pokrycie kosztów związanych z organizacją posiedzeń Jury Konkursu „Gdyński Biznesplan 2014"
14460/14/VI/M - zmiany zarządzenia dotyczącego wyrażenia zgody na realizację projektu wsparcia osób nieaktywnych zawodowo "Gdyński Kupiec" w Zespole Miejskich Hal Targowych
14461/14/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na przygotowanie publikacji pt. „Out of the Box".
14462/14/VI/R - zawarcia (...) umowy najmu nieruchomości położonej w Szymankowie przy ul. Lipowej 4
14463/14/VI/P - przyznania dotacji na realizację zadania: warsztaty historyczne dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Gdyni podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego, wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert
14464/14/VI/M - wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na zakup energii elektrycznej w ramach Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów „NORDA".
14465/14/VI/M - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na obsługę prawną w zakresie wykonywania zastępstwa procesowego przed sądami. trybunałami lub innymi organami orzekającymi w związku z decyzją Komisji Europejskiej w sprawie utworzenia portu lotniczego Gdynia-Kosakowo
14466/14/VI/P - organizacji warsztatów świątecznych dla dzieci w ramach projektu Gdynia Rodzinna
14467/14/VI/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem 9-osobowej grupy z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni na Światowe Finały Konkursu „Odyseja Umysłu" w Iowa State University w Stanach Zjednoczonych Ameryki
14468/14/VI/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem 11-osobowej grupy uczniów z opiekunami z Gimnazjum nr 4 w Gdyni na Światowe Finały Konkursu „Odyseja Umysłu" w Iowa State University w Stanach Zjednoczonych Ameryki
14469/14/VI/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem 6-osobowej grupy uczniów wraz z opiekunami z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni na Eurofestiwal organizowany w Słowacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 08.04.2014
Data udostępnienia informacji: 11.06.2014
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.06.2014 10:54 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk