Z dnia 2014-01-21

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.01.2014 r. w sprawie:
13500/14/VI/P - udzielenia dotacji Muzeum Miasta Gdyni
13501/14/VI/P - udzielenia dotacji Miejskiej Bibliotece Publicznej
13502/14/VI/P - udzielenia dotacji Centrum Kultury
13503/14/VI/P - udzielenia dotacji Centrum Kultury
13504/14/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację i realizację 39. Festiwalu Filmowego w Gdyni
13505/14/VI/P - zaplanowania środków finansowych na realizację umowy SK/1434/PK/26-w/2009 dot. najmu miejsca na instalację urządzeń systemu monitoringu wizyjnego (stacja bazowa)
13506/14/VI/S - zawarcia umowy na świadczenie usług medycznych na potrzeby kwalifikacji wojskowej w 2014 roku
13507/14/VI/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na: Wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni (powtórzenie części nr 2 z przetargu Nr MN.271.122.2013)
13508/14/VI/M - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. I. Krasickiego 16-22
13509/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26, 28, Modrej 1
13510/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Kapitańskiej 20-22, 20A, 20B, 22A
13511/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Płk. S. Dąbka 197-199, 201-205
13512/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Płk. S. Dąbka 197-199, 201-205
13513/14/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicyPłk. S. Dąbka 197-199, 201-205
13514/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chylońskiej 98, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
13515/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Starochwaszczyńskiej 50, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
13516/14/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania materiałów okolicznościowych w związku z 88. rocznicą nadania Gdyni praw miejskich
13517/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na druk plakatów promujących wydarzenia z kalendarza imprez miejskich w 2014 roku
13518/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługę konserwacji i asysty technicznej systemu informatycznego wspomagającego pracę Urzędu Stanu Cywilnego
13519/14/VI/P - zakupu usług grawertonowych i poligraficznych
13520/14/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród dla uczestników autorskiego programu „Jedynka Dzieciom" organizowanego przez I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
13521/14/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów IV edycji Międzyszkolnego Konkursu Origami „Papierowy zawrót głowy", którego organizatorem jest Zespół Szkół nr 13 w Gdyni
13522/14/VI/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów IX edycji Międzyszkolnego Konkursu o Gdyni „Gdynia moje miasto - okno na świat", którego organizatorami są: Zespół Szkół Mechanicznych, VI Liceum Ogólnokształcące oraz V Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
13523/14/VI/R - dokonania opłaty rocznej składki członkowskiej w ramach uczestnictwa Miasta Gdyni w Stowarzyszeniu „Pomorskie w Unii Europejskiej"
13524/14/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługę modernizacji ploterów
13525/14/VI/S - wyrażenia zgody na aktualizację programów: Finanse, Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa, Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz odnowienie dostępu do systemu iArkusz i aplikacji Zbiorczy Arkusz
13526/14/VI/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na dostawę druków akcydensowych i ze znakiem wodnym dla Urzędu Miasta Gdyni w 2014r. o wartości do 14.000 EUR
13527/14/VI/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na wykonanie usług transportowych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2014r. o wartości do 14.000 EUR
13528/14/VI/S - wyrażenia zgody na roczną opłatę na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego za dozór techniczny dwóch dźwigów osobowych znajdujących się w budynku UMG w roku 2014 o wartości do 14.000 EUR
13529/14/VI/S - wyrażenia zgody na podpisanie umowy na rok 2014 na zakup artykułów stolarskich do 14.000 EUR
13530/14/VI/S - wyrażenia zgody na serwis ekspresu ciśnieniowego Siena 2 będącego własnością Urzędu Miasta Gdyni oraz zakupu środków czystości do ekspresów Seaco Rogal One Touch o wartości do 14.000 EUR
13531/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup środków opatrunkowych do wyposażenia apteczek pierwszej pomocy w UMGw 2014r. do 14.000 EUR oraz zatwierdzenie wyboru oferenta
13532/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup, wymianę i naprawę opon w samochodach służbowych UMG, Straży Miejskiej, OSP Wiczlino do 14.000 EUR w 2014r. oraz akceptacji wyboru oferenta
13533/14/VI/P - rejestracji samochodu gaśniczego należącego do OSP Gdynia - Wiczlino
13534/14/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2014 roku
13535/14/VI/S - zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie składki na ubezpieczenie kasjerki MOPS w zakresie NNW do dnia 31.03.2014
13536/14/VI/O - zorganizowania konferencji szkoleniowej
13537/14/VI/M - określenia warunków ustanowienia służebności drogowej dla nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 47A
13538/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kormorana 24 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
13539/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kormorana 26 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
13540/14/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kormorana 28 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
13541/14/VI/M - określenia warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym udziału wynoszącego 6/48 części w prawie własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Gdyni przy ul. Uranowej 24 oraz sporządzenia wykazu tej nieruchomości
13542/14/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na druk i wymianę plansz w nośnikach reklamowych
13543/14/VI/P - udzielenia dotacji Centrum Kultury
13544/14/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na zakup obrazów - nagród w finale XV edycji konkursu „Gdynia bez barier"
13545/14/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji przyłączanej szafka iluminacji Pomnika Gdynian Wysiedlonych w ramach zadania pn.: „Budowa Pomnika Gdynian Wysiedlonych wraz z projektem zagospodarowania terenu"
13546/14/VI/M - zarządzenia nr 13156/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie: ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chabrowej
13547/14/VI/M - zarządzenia nr 13155/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie: ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Żarnowieckiej
13548/14/VI/P - akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EUR na obsługę Urzędu Miasta Gdyni w zakresie sprzedaży biletów na zagraniczne przewozy pasażerskie oraz krajowe przewozy lotnicze
13549/14/VI/S - udzielenia pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań finansowych w związku z realizacją zadania dotyczącego dofinansowania, ze środków PFRON, robót w obiekcie usytuowanym w Gdyni przy ul. Generała Maczka 1 - Środowiskowy Dom Samopomocy
13550/14/VI/S - wyrażenia zgody na dokonywanie wydatków finansowych na pokrywanie kosztów przejazdu osobom stawiającym się na kwalifikację wojskową oraz zryczałtowaną rekompensatę za utracone zarobki w czasie trwania kwalifikacji wojskowej w 2014r.
13551/14/VI/M - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne oraz udzielenia zamówienia na realizację zadania montaż i demontaż elementów identyfikacji graficznej zleconej przez Miasto Gdynię w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 200.000 EUR
13552/14/VI/M - zwiększenia budżetu projektu „Dynamika rynku pracy i atrakcyjne środowisko biznesowe w regionie Południowego Bałtyku (SB Professionals)" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk
13553/14/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na cesję domeny funkcjonalnej ‘smieciodnowa.pl'
13554/14/VI/S - zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
13555/14/VI/P - przyznania dotacji w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2014
13556/14/VI/R - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni
13557/14/VI/O - refundacji kosztów organizacji spektaklu "Magia Świąt"
13558/14/VI/U - akceptacji zmian treści umowy dotyczącej wykonania robót budowlanych pn. "Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 21.01.2014
Data udostępnienia informacji: 14.02.2014
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.02.2014 12:55 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk