Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2014 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2014 rok

WyszczególnieniePliki do pobrania
Wykonanie budżetu miasta Gdyni w 2014 roku90 kB
Dochody423 kB
Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych  wg źródeł101 kB
Część tabelaryczna – informacja z wykonania dochodów budżetu miasta Gdyni 195 kB
Wydatki wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z opisem zadań bieżących1 246 kB
Wydatki majątkowe 952 kB
Część tabelaryczna – informacja z wykonania wydatków budżetu miasta Gdyni 428 kB
Wykaz rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych oraz informacja z wykonania planów przychodów i wydatków tych rachunków za 2014 rok 121 kB
ZAŁĄCZNIKI 
Skutki finansowe udzielonych przez gminę: ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru podatku oraz skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2014 roku 34 kB
Zestawienie wykonania jednostkowych planów finansowych oraz zadań rzeczowych placówek oświatowych za 2014 rok 296 kB
Rozliczenie przychodów i wydatków oraz stan środków obrotowych na 31.12.2014 r. zakładów budżetowych  33 kB
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków  rad dzielnic za 2014 rok183 kB
Dotacje na realizację zadań własnych gminy przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego za 2014 rok 107 kB
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego  56 kB
Stopień  zaawansowania  realizacji  programów wieloletnich306 kB
Sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych   152 kB
Informacja o stanie mienia miasta Gdynia za 2014 rok478 kB

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Anna Plichta
Ostatnio zmodyfikował: Anna Zakrzewska
Data wytworzenia informacji: 31.03.2015
Data udostępnienia informacji: 31.03.2015
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.06.2015 14:20 Aktualizacja treści Anna Zakrzewska
31.03.2015 14:07 Aktualizacja treści Anna Zakrzewska
31.03.2015 13:42 Dodanie informacji Anna Zakrzewska