Informacja o wykonaniu budżetu miasta Gdynia za 2014r. - art.37 ustawy o finansach publicznych

1.Informacja z wykonania budżetu miasta Gdynia za IV kwartał 2014r. w tym kwota deficytu - Sprawozdanie RB-NDS.


1.a.Informacja z wykonania budżetu miasta Gdynia za IV kwartał 2014r. w tym kwota deficytu - Sprawozdanie RB-NDS -korekta.


2.Informacja o stanie zobowiązań miasta Gdyni wg stanu na 31.12.2014r. - Sprawozdanie Rb-Z.


3.Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na IV kwartał 2014


4.Sprawozdanie roczne Rb-27 S z wykonania planu dochodów.

4.a.Sprawozdanie roczne Rb-27 S z wykonania planu dochodów - korekta.


5.Sprawozdanie roczne Rb-28 S z wykonania planu wydatków.

5.a.Sprawozdanie roczne Rb-28 S z wykonania planu wydatków - korekta.

6.Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.

  W 2014r. Gdynia otrzymała z budżetów jednostek samorządu terytorialnego  kwotę 11.310.166 zł a przekazała innym jednostkom kwotę 975.778 zł.

7.Informacja o kwocie wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

  W 2014r. Gdynia wykorzystała 42.501.454 zł. pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kraśniak
Wprowadził informację: Małgorzata Kraśniak
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Kraśniak
Data wytworzenia informacji: 20.02.2015
Data udostępnienia informacji: 03.03.2015
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.05.2016 14:54 Korekta Małgorzata Kraśniak
02.04.2015 11:24 Korekta Małgorzata Kraśniak
02.04.2015 11:18 Dodanie informacji Małgorzata Kraśniak
02.04.2015 11:12 Dodanie informacji Małgorzata Kraśniak
02.04.2015 11:07 Dodanie informacji Małgorzata Kraśniak
02.04.2015 10:57 Dodanie informacji Małgorzata Kraśniak
02.04.2015 10:53 Dodanie informacji Małgorzata Kraśniak
02.04.2015 10:49 Dodanie informacji Małgorzata Kraśniak
02.04.2015 10:44 Dodanie informacji Małgorzata Kraśniak
03.03.2015 13:55 Korekta Małgorzata Kraśniak
03.03.2015 12:36 Dodanie informacji Małgorzata Kraśniak
03.03.2015 12:33 Dodanie informacji Małgorzata Kraśniak
03.03.2015 12:30 Korekta Małgorzata Kraśniak
03.03.2015 12:28 Dodanie informacji Małgorzata Kraśniak
03.03.2015 12:19 Dodanie informacji Małgorzata Kraśniak
03.03.2015 12:13 Dodanie informacji Małgorzata Kraśniak