Oświadczenia majątkowe - 2014 r.

Wzór oświadczenia majątkowego do pobrania tutaj.

Na podstawie art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości (część B oświadczenia). Wyłączenia jawności dokonała podinspektor Marta Ziółkowska.


Alicja Adamczyk - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Beata Adamczyk - podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Bożena Adamska - podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Marzena Adamska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2014 rok

wyjaśnienia

wyjaśnienia

Małgorzata Aleksiak - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Izabela Albecka - dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

wyjaśnienia

Marek Ambrosiewicz - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Jerzy Ambroży - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Ewa Andrzejewska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Ewa Bajkowska - podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014

Małgorzata Balsewicz - radna Rady Miasta Gdyni
Witold Barański - PINB
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Andrzej Barczak - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Bartosz Bartoszewicz - radny Rady Miasta Gdyni
Bartosz Bartoszewicz - wiceprezydent Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe na dzień powołania

oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Anna Barszcz - inspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Ireneusz Bekisz - radny Rady Miasta Gdyni
Annetta Benedyka - dyrektor przedszkola
oświadczenie majatkowe za 2014 rok

Stefan Benkowski - kierownik w ZDiZ
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Michał Bełbot - radny Rady Miasta Gdyni
Agnieszka Biarda - inspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Andrzej Bień - radny Rady Miasta Gdyni

Lucyna Bisewska - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Andrzej Bodnar - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Barbara Bogusławska - podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Jadwiga Bogusławska - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Mirela Boniek - podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Anna Borkowska - dyrektor Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Stanisław Borski - radny Rady Miasta Gdyni
Edyta Bortnik-Łosińska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na dzień upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Franciszek Bronk - z-ca dyrektora MOPS
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

wyjaśnienia

Paweł Brutel - radny Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji
 
Beata Brzostowska - naczelnik w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Iwona Brzozowska - podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok 

wyjaśnienia

wyjaśnienie

Daniela Budzińska -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Ilona Bubicz-Józekowska - podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok 

Anna Buraczek - podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Regina Bzyl - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Łucja Chaberek - dyrektor Gimnazjum nr 4
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

Joanna Chacuk- radna Rady Miasta Gdyni
Bożena Chodźko - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Ewa Chołuj - podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

wyjaśnienia

Łukasz Cichowski - radny Rady Miasta Gdyni
Sabina Dawidowska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Marek Dąbkowski - dyrektor szkoły
oswiadczenie majątkowe za 2014 rok

Iwona Demkowska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Marian Deręgowski - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Jerzy Dobaczewski - dyrektor ZTMG
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

korekta

Marika Domozych - radna Rady Miasta Gdyni
Anna Duch - dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Elżbieta Dudaref - dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
oświadczenie majątkowe na początek zatrudnienia

wyjaśnienia

oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Katarzyna Dukat - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na początek zatrudnienia

oświadczenie majatkowe za 2014 rok

Barbara Dysarz - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Krystyna Dziuba - dyrektor przedszkola
oświadczenie majatkowe za 2014 rok

Patryk Felmet - radny Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe radnego wg stanu na początek kadencji
 
Magdalena Filipowicz - podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Bogusława Flisykowska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Barbara Foltyn - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe z 2014 rok

Bartosz Frankowski - naczelnik w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

wyjaśnienia

Jacek Friedrich - dyrektor Muzeum Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Zdzisława Gabas - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Dorota Gantkowska - referent Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Ewa Gałecka - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Kazimierz Gałkiewicz - prezes zarządu PKM sp. z o.o.
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

Hanna Gągała - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Bogumiła Gendek - kierownik w ZDiZ
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Mariusz Gerber - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Małgorzata Gładczak - kierownik w MOPS
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Andrzej Gogola - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Oktawia Gorzeńska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na poczatek zatrudnienia

oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Kamil Góral - radny Rady Miasta Gdyni
Karolina Grabowicz-Matyjas - dyrektor Muzeum Emigracji
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Anna Grążawska - p.o. kierownika referatu
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia

Katarzyna Gruszecka-Spychała - prezes zarządu Agencji Rozwoju Gdyni
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

wyjaśnienia

wyjaśnienia

Katarzyna Gruszecka-Spychała - wiceprezydent
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

wyjaśnienia

wyjaśnienia

oświadczenie majątkowe na początek kadencji II wersja

oświadczenie majątkowe za 2014 rok

korekta

Włodzimierz Grzechnik - naczelnik w Urzędzie Miasta
oświadczenie majatkowe za 2014 rok

Anna Grzegorowska - podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Michał Guć - wiceprezydent miasta Gdyni
oświadczenie majatkowe za 2014 rok

Żanetta Gugała - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Dorota Haase - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Piotr Harhaj - kierownik w MOPS
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Paulina Herrmann - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Agnieszka Hetak - inspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 roku

Regina Hetak - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Robert Hirsch - Miejski Konserwator Zabytków
oświadczenie majątkowe za 2014

Marcin Horała - radny Rady Miasta Gdyni
Dorota Huzarek - inspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Violetta Ilnicka - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majatkowe za 2014 rok

korekta

Dorota Jakubowska - inspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Cezary Jakubowski - prezes zarządu Eko Doliny
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Łucja Janiszewska - dyrektor żłobka
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Anna Jankowicz - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Małgorzata Jankowska - inspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Krzysztof Jankowski - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

wyjaśnienia

Wioletta Jarzębińska - inspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątowe za 2014 rok

Ewa Jasińska - dyrektor Centrum Nauki EXPERYMENT 
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

wyjaśnienie

Mirosława Jezior - dyrektor MOPS
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Sebastian Jędrzejewski - radny Rady Miasta Gdyni
 
Jarosław Józefczyk - zastępca dyrektora MOPS
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Jolanta Józekowska - kierownik w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Lidia Kalinowska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Karolina Kałędkiewicz - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Gabriela Karasiewicz - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

wyjaśnienia

Grażyna Karaszewska - z-ca Kierownika USC
oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia

Maciej Karmoliński - zastępca dyrektora ZDiZ
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Joanna Karnacewicz - kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na dzień upoważnienia

oświadczenie majatkowe za 2014 rok

Marek Karzyński - dyrektor Biura Planowania Przestrzennego
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Jolanta Kasperek-Sut - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

korekta

Andrzej Kieszek - radny Rady Miasta Gdyni
Jarosław Kiljański - inspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majatkowe za 2014 rok

Urszula Klimczak - podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Jarosław Kłodziński - radny Rady Miasta Gdyni
 
Iwona Kłos - dyrektor szkoły
oświadczenie majatkowe za 2014 rok

Jan Kłosek - radny Rady Miasta Gdyni
Magdalena Kobylarczyk - inspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

wyjaśnienia

Lucyna Kokot - inspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Agata Kolanowska - podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Lucyna Kolka - z-ca Kierownika USC
oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia

Krystyna Kołakowska - prezes TBS "Czynszówka"
oświadczenie majatkowe za 2014 rok

Hubert Kołodziejski - przewodniczacy zarządu MZKZG
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Remigiusz Kończyk - dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej
oświadczenie majątkowe za 2014
 
Czesław Kordel -
prezes zarządu MZK
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Eugeniusz Korek - dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Barbara Korthals - kierownik w MOPS
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Aniela Korybalska - p.o. dyrektora szkoły
oświadczenie majątkowe na dzień powierzenia obowiązków

oświadczenie majątkowe na koniec powierzenia obowiązków

Wiesław Kosakowski - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Jan Kostrzyński - dyrektor ZCK
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

Bogdan Kosz - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Mirosława Koszałkowska - dyrektor przedszkola
oświadczenie majatkowe za 2014 rok

Marcin Kowalewski - kierownik w MOPS
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Magdalena Kowalska - podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Izabela Kowalska-Kotus - podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majatkowe za 2014 rok

Anna Kozłowska - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Wojciech Kozłowski - członek zarządu Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki"
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Marian Kentner - dyrektor Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Halina Krajewska - podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Janina Kreft - kierownik referatu w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

wyjaśnienia

Mirosława Król - radna Rady Miasta Gdyni
 
Iwona Krumholc - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Ewa Krym - radna Rady Miasta Gdyni
 
Wiesława Krysztofowicz - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na początek zatrudnienia

oświadczenie majątkowe za 2014 rok

wyjaśnienia

Bogdan Krzyżankowski - radny Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji
 
Lucyna Kucharek - kierownik w Urzędzie Miasta
oświadczenie majatkowe za 2014 rok

Anna Kuczkowska - inspektor w Urzedzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Agnieszka Kukiełko - kierownik w Urzedzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Andrzej Kuklewicz - dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2014 rok

wyjaśnienie

Lucyna Kukulska - podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Aleksandra Kula - inspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Agata Kulasiewicz-Pojawa - podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Aleksander Kuźmin - dyrektor szkoły
oświadczenie majatkowe za 2014 rok

Dorota Kyzioł - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Tomasz Labuda - z-ca prezesa PKT
oświadczenie majatkowe za 2014 rok

wyjaśnienia

Katarzyna Landowska - inspektror w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Małgorzata Landowska - inspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Barbara Latocha - dyrektor Kolegium Miejskiego
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Grażyna Lebiedzińska - inspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Przemysław Lebiedziński - dyrektor Zespołu Placówek Specjalistycznych
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Ewa Lemanszek - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Joanna Lesińska - inspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Lucyna Lewandowska - -dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Ewa Lipińska - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2014

Joanna Lis - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Barbara Lubrycht - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Beata Łęgowska - radna Rady Miasta Gdyni
 
Iwona Ławik - inspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Anna Łepik - zastępca naczelnika w Urzędzie Miasta
oświadczenie majatkowe za 2014 rok

wyjaśnienia

Ewa Łowkiel - wiceprezydent miasta
oświadczenie majątkowe na dzień odwołania

Marek Łucyk - dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Mariusz Machnikowski - dyrektor Hali Sportowo-Widowiskowej
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Małgorzata Machowska - podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014

Ilona Majerowska - podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Piotr Małolepszy - prezes zarzadu PKT
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Anna Marlewska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Jolanta Matulewicz - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Hanna Mazur - radna Rady Miasta Gdyni
 
Marta Mazurek - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Jacek Michno - kierownik referatu w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Ewa Miedzińska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Aleksandra Mikołajczak - inspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

wyjaśnienia

Anna Mikołajczyk - Geodeta Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia

Jerzy Miotke - radny Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji

Alicja Modelska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Bogusław Moniuszko - kierownik w ZDiZ
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Bogusław Moszczyński - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Alina Mroczkowska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

Marzanna Mróz - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Barbara Mysior - inspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Beata Nagiel - podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Andrzej Narwojsz - geolog powiatowy
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Iwona Neubert-Michalak - kierownik referatu w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Beata Niemczyk - podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

wyjaśnienia

Hanna Nowak - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Magdalena Nowakowska - dyrektor przedszkola
oświadczenie majatkowe za 2014 rok

Joanna Nowicka - kierownik w MOPS
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Joanna Nowopolska - podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majatkowe za 2014 rok

wyjaśnienie

Jolanata Orent - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Jerzy Orężak - kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Janina Ostałowska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Markos Pagudis - prezes zarządu Forum Kultury i ARG
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

korekta

Beata Pająk-Michalik - dyrektor Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni
oświadczenie na początek kadencji 

oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Mariola Parat-Lipińska - dyrektor przedszkola
oswiadczenie majatkowe za 2014 rok

Magdalena Pardus - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na dzień upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Agnieszka Pasieka - podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Joanna Pawlenko - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Krystyna Pawlikowska - kierownik w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

wyjaśnienie

Mariola Pega - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

Alicja Peplińska - podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Danuta Peplińska - kierownik referatu w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Ewa Piątek - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Hanna Piech - dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Ewa Pietrzak - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majatkowe za 2014 rok

Irena Piotrowska - dyrektor Zespołu Wczesnej Edukacji
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Magdalena Piwowarska - dyrektor szkoły
oświadczenie majatkowe za 2014 rok

Martyna Plata - podinspektor w Urzędzie Miasta
 oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Ewa Podedworna-Górecka - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

wyjaśnienia

Maria Podgórska - podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majatkowe za 2014 rok

Martyna Podolska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

Marek Prusak - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

korekta

Renata Pruska - inspektor w Urzedzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Beata Ratowska - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Danuta Reszczyńska - radna Rady Miasta Gdyni
 
Małgorzata Richert - inspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Krystyna Romanowska-Sychowska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Anna Rydzewska - dyrektor ZCK
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Barbara Rzepiak - dyrektor przedszkola
oświadczenie majatkowe za 2014 rok

korekta

Mirosława Sadowska -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

korekta

Anna Samsel - podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Anita Sarnecka - kierownik w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Elżbieta Sierżęga - radna Rady Miasta Gdyni
 
Grzegorz Siewert - inspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Joanna Siwicka - dyrektor PUP w Gdyni
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Celestyna Skiba - dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej
oświadczenie majatkowe za 2014 rok

Dorota Skulska-Wittbrodt - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Alicja Smolik - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2014 rok

wyjaśnienia

korekta

wyjaśnienia

Elżbieta Smolna - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Barbara Smużyńska - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Wioleta Sobieraj - podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Jolanta Sobótka - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Anita Sochacka - inspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Dorota Soszyńska - podinspektor w Urzędzi miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Krystyna Stadnicka - dyrektor szkoły
oświadczenie majatkowe za 2014 rok 

Aleksandra Stanios - podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Magdalena Starościak - podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Bogusław Stasiak - wiceprezydent Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe na dzień odwołania

wyjaśnienia

Janusz Stateczny - prezes zarzadu Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo
oświadczenie majatkowe za 2014 rok

Irena Stawicka - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

Katarzyna Stec - zastępca dyrektora MOPS
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Grażyna Steinke - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Renata Stelmach - naczelnik wydziału w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

wyjaśnienia

Jolanta Steppa - naczelnik wydziału w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Marek Stępa - wiceprezydent miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Paweł Stolarczyk - radny Rady Miasta Gdyni
 
Magdalena Streng - podinspektor w Urzędzie Miasta
oswiadczenie majatkowe za 2014 rok

Anna Stroińska-Szulc - główny specjalista w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Agnieszka Studnicka - podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

wyjaśnienie

wyjaśnienie

Danuta Styk - radna Rady Miasta Gdyni
Anita Stypułkowska - z-ca naczelnika wydziału
oświadczenie majatkowe za 2014 rok

Jolanta Sumowska - kierownik w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Ewa Surmanowicz - inspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Dagmara Syjczak - inspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Beata Szadziul - radna Rady Miasta Gdyni
 
Irena Szafranek - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Krzysztof Szałucki - skarbnik miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Joanna Szczepańska - inspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majatkowe za 2014 rok

Krystyna Szczęśniak - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Magdalena Szczukiewicz - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2014 rok 

Wojciech Szczurek - Prezydent Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Tadeusz Szemiot - radny Rady Miasta Gdyni
 
Lilianna Szewczuk - dyrektor Domu Pomocy Społecznej
oświadczenie majatkowe za 2014 rok

Krystyna Szczęśniak - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Wojciech Szczurek - Prezydent Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji

oświadczenie majątkowe złożone na początek nowej kadencji

Elżbieta Szlinder - kierownik w PUP
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

wyjaśnienia

Hanna Szóstakowska - kierownik w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Karolina Szreder - inspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Jolanta Szulga - dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
oświadczenie majatkowe za 2014 rok

Anna Szultka - podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

wyjaśnienia

Stanisław Szwabski - radny Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe na dzień 31 grudnia 2014 r.
Dorota Szymańska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Ewa Śliwińska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Judyta Śliwińska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Mariola Śrubarczyk-Cichowska - radna Rady Miasta Gdyni
Grzegorz Taraszkiewicz - radny Rady Miasta Gdyni
 
Renata Tomaszewska - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Henryk Tomaszewski - prezes zarzadu PWiK
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Piotr Topolewicz - członek zarządu PKM sp z o.o.
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2014 rok

wyjaśnienie

Violetta Trella - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Izabela Truss - zastępca dyrektora PUP
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Ewa Trzebiatowska-Citko - kierownik ABK nr 3
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Wiesław Tuźnik - z-ca pezesa PKA
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Żaneta Ufnal - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec zatrudnienia

Marzenna Umławska - naczelnik w Urzędzie Miasta
oświadczenie majatkowe za 2014 rok

Aleksandra Urla - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Maja Wagner - radna Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji
 
Joanna Walaszkowska - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Remigiusz Walędziak - dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Małgorzata Wasińczuk - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Halina Wełnicka - kierownik referatu w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok 

Joanna Węsierska - podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

wyjaśnienia

Katarzyna Widawska - inspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Wojciech Wieczerzycki - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Elżbieta Wiłucka-Psyta - zastępca naczelnika w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Barbara Wiśniewska - inspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Katarzyna Wiśniewska - p.o. dyrektora OPiTU
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Dariusz Wiśniewski - komendant Straży Miejskiej
oświadczenie majątkowe za 2014 r.

wyjaśnienia

Sławomir Wiśniewski - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Tadeusz Wiśniewski - przewodniczacy zarządu KZG "Dolina Redy i Chylonki"
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Janusz Witek - z-ca komendanta Straży Miejskiej
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Roman Witowski - dyrektor ZDiZ
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Grażyna Wojciechowska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Jarosław Wojciechowski - dyrektor Centrum Kultury w Gdyni
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji
 
Ewa Wołowska - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec zatrudnienia

Anna Woźniak-Sobolewska - podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Elżbieta Wójcik - dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Tomasz Wroński - kierownik w MOPS
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Karolina Wrosz - podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

wyjaśnienia

Alicja Wróbel - zastępca dyrektora PUP
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Bożena Wysiecka - podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Olgierd Wyszomirski - dyrektor ZKM
oswiadczenie majatkowe za 2014 rok

oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Barbara Zaborowska - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Stanisław Zachert - zastępca skarbnika miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Jerzy Zając - sekretarz miasta, dyrektor urzędu
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Bogdan Zajdziński - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Sabina Zalega - kierownik w MOPS
oświadczenie majątkowe za 2014 rok i na koniec pracy

Ewa Zapaśnik - kierownik ABK nr 4
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Elżbieta Zaręba - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Grażyna Zarzycka - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Ewa Zduń - podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Krystyna Zdunek - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Bożena Zglińska - dyrektor CAS
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Elżbieta Zgoła - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec zatrudnienia

Joanna Zielińska - radna Rady Miasta Gdyni
 
Wojciech Zieliński - dyrektor Teatru Miejskiego
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Wiesława Złotogórska - podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski - radny Rady Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Marta Ziółkowska
Ostatnio zmodyfikował: Dagmara Rosochacka
Data wytworzenia informacji: 17.01.2014
Data udostępnienia informacji: 17.01.2014
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.03.2018 13:26 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
01.12.2016 12:44 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
01.06.2016 11:15 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
14.03.2016 14:12 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
02.03.2016 14:28 Korekta Marta Ziółkowska
25.02.2016 15:31 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
25.02.2016 10:56 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
08.12.2015 12:46 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
08.12.2015 12:40 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
08.12.2015 12:32 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
08.12.2015 12:31 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
17.11.2015 13:38 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
12.11.2015 13:11 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
27.10.2015 14:25 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
20.10.2015 10:44 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
16.10.2015 13:54 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
16.10.2015 09:38 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
15.10.2015 10:14 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
07.10.2015 13:34 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
18.09.2015 11:12 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
08.09.2015 12:04 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
06.09.2015 16:50 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
06.09.2015 16:32 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
06.09.2015 16:17 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
06.09.2015 15:40 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
06.09.2015 15:09 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
06.09.2015 14:35 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
04.09.2015 14:31 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
04.09.2015 14:18 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
19.08.2015 13:47 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
18.08.2015 14:09 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
18.08.2015 13:29 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
18.08.2015 13:13 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
18.08.2015 12:52 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
18.08.2015 12:27 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
18.08.2015 11:45 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
18.08.2015 10:18 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
18.08.2015 09:43 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
18.08.2015 09:30 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
18.08.2015 09:16 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
17.08.2015 15:10 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
17.08.2015 14:59 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
17.08.2015 14:46 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
17.08.2015 14:32 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
17.08.2015 14:21 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
17.08.2015 14:02 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
17.08.2015 13:51 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
17.08.2015 13:37 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
17.08.2015 13:21 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
13.07.2015 10:36 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.07.2015 10:33 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
23.06.2015 13:08 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
16.06.2015 15:03 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
16.06.2015 14:40 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
16.06.2015 14:02 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
15.06.2015 08:36 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
12.06.2015 10:48 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
12.06.2015 10:36 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
11.06.2015 15:28 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
11.06.2015 14:55 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
11.06.2015 14:33 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
11.06.2015 14:22 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
11.06.2015 13:39 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
11.06.2015 13:25 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
11.06.2015 13:13 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
11.06.2015 12:59 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
03.06.2015 11:49 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
29.05.2015 13:33 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
29.05.2015 12:12 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
28.05.2015 14:50 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
28.05.2015 11:28 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
12.05.2015 15:17 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
12.05.2015 12:58 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
12.05.2015 10:53 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
12.05.2015 10:27 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
09.05.2015 09:54 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
04.05.2015 11:00 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
22.04.2015 15:21 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
20.04.2015 14:53 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
20.04.2015 14:43 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
20.04.2015 14:21 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
20.04.2015 09:51 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
16.04.2015 10:54 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
13.04.2015 11:16 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
13.04.2015 10:53 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
10.04.2015 14:59 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
10.04.2015 13:50 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
10.04.2015 13:31 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
10.04.2015 13:13 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
10.04.2015 13:02 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
10.04.2015 12:50 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
08.04.2015 11:19 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
02.04.2015 15:04 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
02.04.2015 14:47 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
02.04.2015 14:37 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
02.04.2015 14:27 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
02.04.2015 14:14 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
02.04.2015 14:01 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
02.04.2015 13:50 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
06.03.2015 10:04 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
05.03.2015 12:27 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
05.03.2015 11:25 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
05.03.2015 11:01 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
05.03.2015 10:49 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
05.03.2015 10:32 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
05.03.2015 10:09 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
05.03.2015 09:56 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
05.03.2015 09:45 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
05.03.2015 09:34 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
05.03.2015 09:17 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
05.03.2015 08:54 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
23.01.2015 13:54 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
22.01.2015 10:48 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
16.01.2015 14:30 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
15.01.2015 15:06 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
15.01.2015 09:30 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
14.01.2015 09:30 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
09.01.2015 11:02 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
02.01.2015 15:04 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
08.12.2014 11:45 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
05.12.2014 08:59 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
04.12.2014 10:53 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
24.11.2014 10:28 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
03.11.2014 12:32 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
31.10.2014 10:10 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
28.10.2014 09:24 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
22.10.2014 15:15 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
13.10.2014 12:18 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
13.10.2014 12:14 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
02.10.2014 15:54 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
02.10.2014 10:06 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
30.09.2014 14:54 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
29.09.2014 13:43 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
26.09.2014 13:46 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
23.09.2014 14:16 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
23.09.2014 08:42 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
04.09.2014 11:48 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
01.09.2014 15:21 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
01.09.2014 13:54 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
01.09.2014 13:34 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
11.08.2014 11:29 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
30.07.2014 12:54 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
24.07.2014 15:09 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
23.07.2014 10:35 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
15.07.2014 13:04 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
02.07.2014 11:04 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
30.06.2014 15:19 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
30.06.2014 14:41 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
24.06.2014 12:18 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
18.06.2014 10:43 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
05.06.2014 15:31 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
20.05.2014 14:25 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
12.05.2014 12:04 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
28.04.2014 13:42 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
28.03.2014 15:03 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
27.03.2014 12:37 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
18.03.2014 10:37 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
11.03.2014 13:50 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
11.03.2014 12:26 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
03.03.2014 12:03 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska
18.02.2014 13:28 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
11.02.2014 11:40 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
31.01.2014 09:15 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
17.01.2014 15:07 Dodanie informacji Marta Ziółkowska