Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację programów profilaktycznych w latach 2014-2016

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację programów profilaktycznych
w latach 2014-2016 - Zarządzenie 13758/14/VI/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12 lutego 2014r.


1. Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia I ETAP (badanie kału na krew utajoną)
Nie dokonano wyboru oferentów. Ponownie zostanie ogłoszony konkurs ofert.
 
2. Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia II ETAP (badania endoskopowe)
Realizatorzy:
• Lekarska Spółdzielnia Pracy ul. Obrońców Wybrzeża 1/3 tel. 058 620-02-07
• Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. w Gdyni ul. W. Radtkego 1 tel. 058 620-75-01
• Centrum Medyczne Dąbrowa - Dąbrówka Sp. z o.o. ul. Sojowa 22 tel. 058 669-06-30
• Clinica Medica Sp. z o. o. ul. Mireckiego 11 tel. 58 660 50 55


3. Badania profilaktyczne mające na celu wczesne wykrywanie raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50-70 lat.
Realizatorzy:
• Lekarska Spółdzielnia Pracy ul. Obrońców Wybrzeża 1/3 tel. 058 620-02-07
• NZOZ „Przychodnia Orłowo" Sp. z o.o. ul. Wrocławska 54 tel. 58 668-01-60
• Centrum Medyczne Dąbrowa - Dąbrówka Sp. z o.o. ul. Sojowa 22 tel. 58 669-20-10
• NZOZ „Przychodnia u Źródła Marii" Sp. z o.o. ul. G. Zapolskiej 1a tel. 58 629-35-51
• NZOZ Przychodnia „Wzgórze Św. Maksymiliana" ul. Legionów 67 tel. 58 699 33 23
• Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. w Gdyni ul. W. Radtkego 1 tel. 58 620-75-01
• STARMEDICA Sp. z o. o. ul. 10-Lutego 21 tel. 601 187 188
• NZOZ Przychodnia Lekarska „Śródmieście" Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 14 tel.
• Clinica Medica Sp. z o. o. ul. Mireckiego 11 tel. 58 661 50 55

4. „Szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV typ 16,18,6,11 dziewczynek urodzonych w trzech kolejnych latach ( 2000, 2001, 2002)

Realizatorzy:
• NZOZ Przychodnia Lekarska Obłuże - Oksywie Sp. z. o. o. ul. Sucharskiego 2 tel. 58 667-99-33
• NZOZ Przychodnia Lekarska „Grabówek" Sp. z o.o. ul. Ramułta 45 tel. 58-623-28-23 (w.322,330)
• NZOZ „Wzgórze Św. Maksymiliana" Sp. z o.o. ul. Legionów 67 tel. 58-699-33-23 (w.312), 58-699-33-69
• NZOZ Przychodnia Lekarska „Śródmieście" Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 14 tel. 58-621-62-51 (w.37)
• NZOZ „Przychodnia Orłowo" Sp. z o.o. ul. Wrocławska 54 tel. 58-668-04-07
• NZOZ Przychodnia Lekarska Chylonia I Sp. z o.o. ul. Rozewska 31 tel. 58-623-46-88, 58-667-33-81
• VITA MED. Centrum Opieki Medycznej Sp. z o.o. ul. Wejherowska 59 tel. 58-664-39-19, 58 623-07-71
• Centrum Medyczne Dąbrowa - Dąbrówka Sp. z o.o. ul. Sojowa 22 tel. 58-669-20-20
• NZOZ „Przychodnia u Źródła Marii" Sp. z o.o. ul. G. Zapolskiej 1a tel. 58-629-35-51, 58-660-03-23 (w. 215)
• Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska ul. Pułaskiego 4 tel. 58-711 60 00, 58711 60 11
• NZOZ Przychodnia Lekarska „ Działki Leśne" Sp. z o.o. ul. Warszawska 34/36 tel. 58-781-74-10
• NZOZ „Pogórze" Sp. z o.o. ul. Porębskiego 9 tel. 58-665-76-56
• „SANUS" Sp. z o.o. ul. Unruga 84 tel. 58-625-05-00, 58-625-96-64 ( w.14)
• Przychodnia Lekarska „Witomino" Sp. z o.o. ul. Konwaliowa 2 tel. 58-624-18-23, 58-624-19-45
• NZOZ „RIMED" ul. Abrahama 38 tel. 58-620-15-80
• EXTRA MED. ul. Batalionów Chłopskich 7 tel. 58 718 66 29
• Puckie Centrum Medyczne Sp. z o. o. ul Podchorążych 10A tel. 58 665 20 91, 665 13 16

5. „Rośnij Zdrowo" działania profilaktyczne skierowane do dzieci z zaburzeniami psycho-ruchowymi

a) program skierowany do dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi uczęszczającymi do ośrodków i szkół specjalnych

Realizatorzy:
• „Przychodnia Lekarska Obłuże II" Sp. z o.o. ul. Sucharskiego 2 tel. 58 625 48 18, 58 667 99 31 (32)
• NZOZ Przychodnia Lekarska „Działki Leśne" Sp. z o.o. ul. Warszawska 34/36 tel. 58 781 74 20

b) program skierowany do dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi uczniów wymagających stosowania w szkołach specjalnej organizacji nauki i metod pracy (klasy integracyjne).

Realizatorzy:
• „Przychodnia Lekarska Obłuże II" Sp. z o.o. ul. Sucharskiego 2 tel. 58 625 48 18; 58 667 99 31 (32)
• NZOZ „Wzgórze Św. Maksymiliana" Sp. z o. o. ul Legionów 67 tel. 58 699 35 73
• „Przychodnia Orłowo" Sp. z o.o. ul. Wrocławska 54 tel. 058 668 01 60
• 058 664 88 97 (98)
• VITA MED. Centrum Opieki Medycznej Sp. .z o. o. ul. Wejherowska 59 tel. 58 623 07 71; 58 664 39 19
• Centrum Medyczne Dąbrowa - Dąbrówka Sp. z o.o. ul. Sojowa 22 tel. 58 629 69 96

6. Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania chorób układu oddechowego, schorzeń chirurgiczno - dermatologicznych dla osób bezdomnych przebywających na terenie Gdyni.
Realizatorzy:
• SPZOZ MSPR w Gdyni ul. Żwirki i Wigury 14 tel. 58 660-88-15
• Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. w Gdyni ul. W. Radtkego 1 tel. 58 620-75-01

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: Maria Machnicka
Ostatnio zmodyfikował: Maria Machnicka
Data wytworzenia informacji: 13.02.2014
Data udostępnienia informacji: 13.02.2014
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.02.2014 12:57 Dodanie informacji Maria Machnicka
13.02.2014 10:39 Dodanie informacji Maria Machnicka
13.02.2014 10:38 Dodanie informacji Maria Machnicka