realizacja zadań z zakresu: edukacji muzycznej, edukacji prozdrowotnej, rozwoju w zakresie nowych techn.,odkrywania i wzmacniania potencjału dzieci

Uwaga organizacje pozarządowe,

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 13376/13/VI/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.12.2013r. w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych na wspieranie realizacji zadań z zakresu: edukacji muzycznej dla dzieci w 2014r, edukacji prozdrowotnej wśród klas III gdyńskich szkół podstawowych, rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii, odkrywania i wzmacniania potencjału rozwojowego dzieci w wieku przedszkolnym w drodze otwartych konkursów ofert dotację otrzymali:

Konkurs z zakresu:
1. edukacji muzycznej dla dzieci w 2014r kwota: 50.000,00 zł brutto Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków z siedzibą w Gdańsku,
2. edukacji prozdrowotnej wśród klas III gdyńskich szkół podstawowych kwota: 50.000,00 zł brutto Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Stylu Życia „Jestem Ważny” z siedzibą w Gdyni,
3. rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii kwota: 780.000,00 zł brutto Stowarzyszenie „Talent” z siedzibą w Gdyni,
4.odkrywania i wzmacniania potencjału rozwojowego dzieci w wieku przedszkolnym kwota: 254.955,00 zł brutto Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym z siedzibą  w Gdyni,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Mariola Majkowska
Ostatnio zmodyfikował: Mariola Majkowska
Data wytworzenia informacji: 02.01.2014
Data udostępnienia informacji: 02.01.2014
Ostatnia aktualizacja: 02.01.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.01.2014 12:32 Dodanie informacji Mariola Majkowska