Gdyńskie Warsztaty PodróżniczePrezydent Miasta Gdyni


Informuje, że na mocy Zarządzenia Nr 13259/13/VI/R w wyniku ogłoszonego
w dniu 12 listopada 2013 roku
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania:


prowadzenie "Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych"


wybrano ofertę


Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągwi Gdańskiej, Komendy Hufca Gdynia


Wysokośćdotacji na realizację w/w zadania 14.300,00 zł brutto


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Czop
Wprowadził informację: Salwiusz Marchel
Ostatnio zmodyfikował: Salwiusz Marchel
Data wytworzenia informacji: 19.12.2013
Data udostępnienia informacji: 20.12.2013
Ostatnia aktualizacja: 20.12.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.12.2013 14:07 Korekta Salwiusz Marchel
20.12.2013 14:06 Dodanie informacji Salwiusz Marchel