Dostawa dla Gminy Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie używanych tablic rejestracyjnych.

Numer umowy:SK/1877/SL/35-W/2014
Data podpisania:03.12.2014 R.
Przedmiot zamówienia:Dostawa dla Gminy Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie używanych tablic rejestracyjnych
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Wytwórnia Tablic ZNAK Sp. z o.o. z siedzibą 01-703 Warszawa, ul. Gąbińska 5
Wartość zamówienia:172 480,00 PLN
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:DAGMARA SYJCZAK
Telefon:+ 48 58 688 87 37
E-mail:pojazdy@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:DAGMARA SYJCZAK
Telefon:+ 48 58 688 87 37
E-mail:pojazdy@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się:w dokumentach Urzędu Miasta Gdyni, w Wydziale Spraw Obywatelskich, Referacie Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów pod nr sprawy SL|P.5411.6.1.2014
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Dagmara Syjczak
Ostatnio zmodyfikował: Dagmara Syjaczak
Data wytworzenia informacji: 05.12.2014
Data udostępnienia informacji: 05.12.2014
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.12.2014 10:08 Dodanie informacji Dagmara Syjaczak