Organizacja Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2014 w dniu 10 października 2014

Numer umowy:SK/519/MG/103-W/2014
Data podpisania:22.05.2014
Przedmiot zamówienia:SK/519/MG/103-W/2014
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Agencja Rozwoju Gdyni
Wartość zamówienia:289900
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Sikorska
Telefon:58 668 2540
E-mail:wydz.polit.gospodarczej@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydziale Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Beata Sikorska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Sikorska
Data wytworzenia informacji: 06.05.2014
Data udostępnienia informacji: 06.06.2014
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.06.2014 10:42 Dodanie informacji Beata Sikorska