Montaż i demontaż elementów identyfikacji zleconej przez Miasto Gdynię

Numer umowy:SK/2522/MG/762-W/2013
Data podpisania:22.01.2014
Przedmiot zamówienia:montaż i demontaż elementów identyfikacji wizualnej Miasta Gdyni
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Smile Reprezent ul. Zorzy 11 Gdynia
Wartość zamówienia:76 120
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Joanna Pawlus
Telefon:58 668 25 41
E-mail:promocja@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Referat Promocji i Turystyki Urząd Miasta Gdyni ul. 10 lutego 24 Gdynia
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Joanna Pawlus
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Pawlus
Data wytworzenia informacji: 21.01.2014
Data udostępnienia informacji: 05.02.2014
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.02.2014 13:36 Dodanie informacji Joanna Pawlus