Dzierżawa łączy oraz opieka serwisowa dla sieci bezprzewodowych punktów dostępowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdyni

Numer umowy:KB/149/SI/1-W/2014
Data podpisania:27.02.2014
Przedmiot zamówienia:Usługa dzierżawy łączy oraz opieki serwisowej dla sieci bezprzewodowych punktów dostępowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdyni
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Avena Technologie Beata Szulc ul. Solna 7b 81-577 gdynia
Wartość zamówienia:156 995,88 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Jerzy Przeworski - naczelnik Wydziału Informatyki
Telefon:58 66 88 370
E-mail:wydz.informatyki@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Budżetu Urząd Miasta Gdyni
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 27.02.2014
Data udostępnienia informacji: 24.03.2014
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.03.2014 15:35 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska