Dostawa i instalacja systemu chłodzenia w serwerowniach lokalnych w 59 placówkach oświatowych

Numer umowy:KB/221/SI/2-W/2014
Data podpisania:24.06.2014
Przedmiot zamówienia:robota budowlana polegającą na dostawie i Instalacja systemu chłodzenia w serwerowniach lokalnych w 59 placówkach oświatowych na terenie Miasta Gdyni.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Farem Sp. Z o.o. ul. Legionów 94/10 81-429 Gdynia
Wartość zamówienia:586593,89 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Jerzy Przeworski naczelnik Wydziału informatyki
Telefon:58 66 88 370
E-mail:wydz.informatyki@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urzad Miasta Gdyni Wydział Budżetu Referat ds rozliczeń finansowych projektów unijnych
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 24.06.2014
Data udostępnienia informacji: 01.07.2014
Ostatnia aktualizacja: 01.07.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.07.2014 15:00 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska