Dostosowanie systemu teleinformatycznego do prowadzenia EGiB Miasta Gdyni do wymagań rozp. MAiC z dn.29.11.13r. zmieniającego rozp. w sprawie EGiB

Numer umowy:SK/770/MK/4-W/2014
Data podpisania:03.06.2014
Przedmiot zamówienia:Dostosowania systemu teleinformatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (EGIB) Miasta Gdyni do wymagań rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:BMT com Sp. z o.o. 80-328, Gdańsk ul. Kościerska 7
Wartość zamówienia:250.000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Krystyna Pawlikowska - p.o. Naczelnika Wydziału Geodezji
Telefon:58 668 85 35
E-mail:wydz.geodezji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Teresa Kwiatkowska
Telefon:58 309 90 55
E-mail:wydz.geodezji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się:w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Pawlikowska
Wprowadził informację: Aleksandra _Stecko
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra _Stecko
Data wytworzenia informacji: 04.06.2014
Data udostępnienia informacji: 04.06.2014
Ostatnia aktualizacja: 17.07.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.07.2014 08:41 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
04.06.2014 08:16 Dodanie informacji Aleksandra _Stecko