Usługi prawnicze polegające na wykonaniu zastępstwa przed organami podatkowymi i sądami o zwrot podatku VAT

Numer umowy:KB/832/KB/8-W/2014
Data podpisania:12.11.2014 r.
Przedmiot zamówienia:Usługi prawnicze polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi i sądami w przygotowaniu i ewentualnym prowadzeniu postępowania o zwrot nadpłaconego podatku VAT od wydatków inwestycyjnych.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:BT&A Legal,Ciszewski Sawiński i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp.k. ul.Grudzieniec 102B, 60-621 Poznań
Wartość zamówienia:364.290,00zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Alicja Helbin
Telefon:58 668 8275, 58 668 82 88
E-mail:wydz.budzetu@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia,Wydział Budżetu pokój 130
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Helbin
Wprowadził informację: Barbara Iwaniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Iwaniak
Data wytworzenia informacji: 22.10.2014
Data udostępnienia informacji: 21.11.2014
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.11.2014 13:25 Dodanie informacji Barbara Iwaniak