Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 65 mln zł

Numer umowy:KB/8/KB/2014
Data podpisania:08.12.2014 r.
Przedmiot zamówienia:Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 65 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie oddział w Gdyni II Pomorskie Centrum Korporacyjne ul.Śląska 23/25 81-319 Gdynia
Wartość zamówienia:15 749 545,54 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Alicja Helbin
Telefon:58 668 8288, 58 668 8275
E-mail:wydz.budzetu@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Irena Samsonowicz
Telefon:58 668 8283
E-mail:wydz.budzetu@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Budżetu pok.130 Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Barbara Iwaniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Iwaniak
Data wytworzenia informacji: 08.12.2014
Data udostępnienia informacji: 09.12.2014
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.12.2014 10:45 Dodanie informacji Barbara Iwaniak