Roboty uzupęlniające przy rozbudowie i przebudowie Szkoły Muzycznej

Numer umowy:KB/404/MB/10-W/2014
Data podpisania:06.06.2014r.
Przedmiot zamówienia:Wykonanie robót uzupełniających przy rozbudowie i przebudowie Szkoły Muzycznej
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:TIM-NORD Sp.z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Otomińska 25C
Wartość zamówienia:853 188,45 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Brzostowska
Telefon:58 668 23 00
E-mail:wydz.budynkow@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Budynków Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 pokój 203
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Marchewicz
Data wytworzenia informacji: 09.06.2014
Data udostępnienia informacji: 10.06.2014
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.06.2014 10:51 Roboty uzupełniające przy rozb Bożena Marchewicz