Dostawa sprzętu ITi dla potrzeb Muzeum Emigracji

Numer umowy:KB/537/MB/19-W/2014
Data podpisania:07.08.2014r.
Przedmiot zamówienia:Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, audiowizualnego, infrasktruktury ITI dla potrzeb Muzeum Emigracji
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:"ENERGOTER" Sp. z o.o. z siedzibą w m. Trąbki Wielkie ul. Towarowa 3
Wartość zamówienia:2.343.582,05 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Brzostowska
Telefon:58 668 23 00
E-mail:wydz.budynkow@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Budynków Urzędu Miasta w Gdyni przy ul. 10 Lutego 24
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Marchewicz
Data wytworzenia informacji: 07.08.2014
Data udostępnienia informacji: 07.08.2014
Ostatnia aktualizacja: 07.08.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.08.2014 14:23 Dodanie informacji Bożena Marchewicz