Dostawa mebli stanowiących wyposażenie Muzeum Emigracji

Numer umowy:KB/466/MB/12-W/2014
Data podpisania:16.07.2014
Przedmiot zamówienia:Dostawa mebli - wyposażenie Muzeum Emigracji
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Biuro Inżynieryjno Handlowe w m. 38-400 Krosno ul. Łukasiewicza 30
Wartość zamówienia:1.722.697,41 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Brzostowska
Telefon:58 668-23-00
E-mail:wydz.budynkow@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w pokoju 202 Wydziału Budynków Urzędu Miasta w Gdyni ul. 10 Lutego 24
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Marchewicz
Data wytworzenia informacji: 22.07.2014
Data udostępnienia informacji: 22.07.2014
Ostatnia aktualizacja: 22.07.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.07.2014 12:12 Dodanie informacji Bożena Marchewicz