Dostawa instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej

Numer umowy:KB/534/MB/16-W/2014
Data podpisania:08.08.2014
Przedmiot zamówienia:Dostawa instrumentów muzycznych - harfa Chicago Concertino
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:"Sprzedaż Akcesoriów i Narzędzi Lutniczych Romuald, Nell Henglewscy" z siedzibą 60-176 Poznań ul. Grotkowska 17
Wartość zamówienia:60.597,99 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Brzostowska
Telefon:58 668-23-00
E-mail:wydz.budynkow@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w pokoju 203 Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Marchewicz
Data wytworzenia informacji: 27.08.2014
Data udostępnienia informacji: 27.08.2014
Ostatnia aktualizacja: 27.08.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.08.2014 07:41 Dodanie informacji Bożena Marchewicz