Dostawa instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej

Numer umowy:KB/535/MB/17-W/2017
Data podpisania:12.08.2014
Przedmiot zamówienia:Dostawa instrumentów muzycznych 9 dwa klawesyny) stanowiących wyposażenie Szkoły Muzycznej
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Firma SOLARTON Kręcichwost Jacek z siedzibą 43-502 Czechowice -Dziedzice, ul. Michałowicza 5/47
Wartość zamówienia:250.920 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Brzostowska
Telefon:58 668-23-00
E-mail:wydz.budynkow@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w pokoju 203 Wydział Budynków Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Marchewicz
Data wytworzenia informacji: 27.08.2014
Data udostępnienia informacji: 27.08.2014
Ostatnia aktualizacja: 27.08.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.08.2014 07:30 Dodanie informacji Bożena Marchewicz