Dostawa sprzętu biurowego na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni

Numer umowy:SK/1546/SA/70-W/2014
Data podpisania:03.09.2014r
Przedmiot zamówienia:Dostawa sprzętu biurowego (czajniki elektryczne,wkłady filtrujace, lampki,wentylatory i kalkulatory) na potrzeby Urzedu Miasta Gdyni
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:SONPAP Kazimierz Sondej ul.Chwaszczyńska 6, 80-871 Gdańsk
Wartość zamówienia:14000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Hanna Mielczarek
Telefon:58 668-86-67
E-mail:wydz.administracyjny@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w Wydziale Księgowości
Uwagi:Zarządzenie Prezydenta Nr 15905/2014/VI/S z dnia 26.08.2014r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Alicja Gruchała
Ostatnio zmodyfikował: Alicja Gruchała
Data wytworzenia informacji: 03.09.2014
Data udostępnienia informacji: 16.09.2014
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.09.2014 14:52 Dodanie informacji Alicja Gruchała