Z dnia 2013-12-30

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30.12.2013 r. w sprawie:
13348/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/868/UI/183-W/2013 z dnia 28.08.2013r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nawierzchni drogowej przy Kościele Św. Wawrzyńca ul. Źródło Marii w Gdyni"
13349/13/VI/R - ustalenia trybu likwidacji placówki opiekuńczo - wychowawczej Domu Dziecka w Gdyni
13350/13/VI/R - podpisania porozumienia zmieniającego umowę o pracę dyrektora Domu Dziecka w Gdyni Pana Remigiusza Walędziaka
13351/13/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej o rozpoczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 EUR na ubezpieczenie mienia, OC i NNW Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych
13352/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Benisławskiego 17- 21
13353/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskego 117-121
13354/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskego 117-121
13355/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Podgórskiej 1
13356/13/VI/P - zmiany zarządzenia nr 6079/12/VI/P z dnia 17.04.2012 w sprawie zawarcia umowy z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. dot. prowadzenia Biura Pomorskiego z siedzibą w Pekinie
13357/13/VI/P - rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportowych polegających na wynajmie autobusów i minibusów wraz z kierowcą na terenie kraju i za granicą na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni
13358/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup dostępu do serwisu SzuKIO
13359/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup rocznej licencji edytora aktów prawnych
13360/13/VI/M - akceptacji treści porozumienia dotyczącego rezygnacji wzajemnych roszczeń pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a PKP SA
13361/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji kosztorysu dla zadania pn: „Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni-Oksywie etap II"
13362/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją pn: „Rozbudowa szkoły podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola"
13363/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu podziału geodezyjnego działki przeznaczonej pod budowę ul. Żwirowej w Gdyni
13364/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie przez Zakład Usługowy „Geomawit" w Gdyni usług polegających na powielaniu dokumentacji i map
13365/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektów podziału geodezyjnego działek przeznaczonych pod budowę ulicy Św. Mikołaja w Gdyni
13366/13/VI/U - akceptacji aneksu do umowy nr KB/650/UI/117/W/2013 na wykonanie pomnika oraz projektu budowlanego i wykonawczego placu z częścią kosztorysową dla przedsięwzięcia pn: „Budowa Pomnika Gdynian Wysiedlonych wraz z projektem zagospodarowania terenu"
13367/13/VI/O - odwołania dyrektora SPZOZ MSPR w Gdyni
13368/13/VI/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2013
13369/13/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2013 rok
13370/13/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 30.12.2013
Data udostępnienia informacji: 09.01.2014
Ostatnia aktualizacja: 09.01.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.01.2014 10:03 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk