Z dnia 2013-12-19

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.12.2013 r. w sprawie:
13238/13/VI/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Związkiem Stowarzyszeń Pomorski Bank Żywności na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego
13239/13/VI/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej na realizację zadania publicznego w zakresie pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 13. roku życia do 18. roku życia
13240/13/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 2/2013 do umowy nr KB/21/MOPS/2013 z 29.10.2013 r. o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni
13241/13/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 7/2013 w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 3. roku życia do 18 roku życia
13242/13/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 2/2013 do umowy nr KB/7/MOPS/2013 z 11.06.2013 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni
13243/13/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 4/2013 do umowy nr KB/8/MOPS/2013 z 25.06.2013 r. o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych osób oraz interwencyjnego noclegu osobom nietrzeźwym
13244/13/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 3/2013 do umowy nr KB/1/MOPS/2013 z 15.01.2013 r. o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na wspieraniu samotnych matek i rodzin ubogich
13245/13/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 1/2013 do umowy nr KB/3/MOPS/2013 z 15.03.2013 r. o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia wraz z opieką dla ok. 17 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi
13246/13/VI/R - zwolnienia ze stanowiska dyrektora - wychowawcy Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego Nr 1 w Gdyni
13247/13/VI/R - zwolnienia ze stanowiska robotnika gospodarczego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego Nr 1 w Gdyni
13248/13/VI/R - zawarcia umowy o dzieło dotyczącej wykonania jesiennych prac porządkowych w ogrodzie należącym do siedziby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego nr 3
13249/13/VI/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo w sprawie skierowania i ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca Gminy Gdynia w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie przy ul. Św. Jacka 14
13250/13/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy zawartej z Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
13251/13/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 25/2013 w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dzieciom pozbawionym opieki rodzin naturalnych
13252/13/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 6/2013 w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 3. roku życia do 18 roku życia
13253/13/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 13/2013 w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 13 do 18 lat
13254/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup wyposażenia na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni.
13255/13/VI/R - zlecenia druku 1400 sztuk blankietów umów adopcyjnych w ramach kampanii „Pies w wielkim mieście" o wartości nie przekraczającej 14 000 EUR
13256/13/VI/R - akceptacji wyników postępowania w sprawie zamówienia publicznego na dostawę worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych
13257/13/VI/P - zamówienia materiału fotograficznego na stronę www.gdynia.pl z wydarzenia „Sylwestrowa Moc Przebojów z Telewizją Polsat w Gdyni"
13258/13/VI/R - przyznania dotacji na realizację zadania: „Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego, wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert
13259/13/VI/R - przyznania dotacji na realizację zadania: „Prowadzenie Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego, wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert
13260/13/VI/R - wykonania zdjęć, projektu, składu komputerowego i druku „Gdyńskiego Kalendarza Pozarządowego na rok 2014"
13261/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na przygotowanie raportu
13262/13/VI/M - otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 EUR, na montaż i demontaż elementów identyfikacji graficznej zleconej przez Miasto Gdynię

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 19.12.2013
Data udostępnienia informacji: 31.12.2013
Ostatnia aktualizacja: 31.12.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.12.2013 13:54 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk