Z dnia 2013-12-18

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.12.2013 r. w sprawie:
13232/13/VI/k - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2013
13233/13/VI/k - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2013 rok
13234/13/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok
13235/13/VI/P - akceptacji wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na druk i kolportaż tygodnika „Ratusz" w 2014 roku
13236/13/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14 000 EUR, na zakup mobilnego sprzętu dla Zespołu Prasowego
13237/13/VI/R - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr SK/1965/RI/3-W/2013 na opracowanie diagnozy stanu społeczno - gospodarczego Miasta Gdyni wraz z raportem z realizacji Strategii rozwoju Gdyni 2003-2013

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 18.12.2013
Data udostępnienia informacji: 31.12.2013
Ostatnia aktualizacja: 31.12.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.12.2013 13:53 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk