Z dnia 2013-12-17

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.12.2013 r. w sprawie:
13128/13/VI/S - Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
13129/13/VI/S - zmieniające Regulamin pracy pracowników Urzędu Miasta Gdyni
13130/13/VI/S - zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
13131/13/VI/P - akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kwiatów na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni w 2014 r.
13132/13/VI/P - powołania Komisji Oceniającej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2014 roku"
13133/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Łąkowej 8 w Gdyni
13134/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym lokalach mieszkalnych przy ul. Chwarznieńskiej 176 D w Gdyni
13135/13/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Chrzanowskiego 10 ABC
13136/13/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Romanowskiego 6 w Gdyni
13137/13/VI/M - przestawienia pieców grzewczych w 9 gminnych lokalach mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez Administrację Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
13138/13/VI/M - zabezpieczenia dachów na budynku mieszkalnym i gospodarczym przy ul. Spacerowej 9 w Gdyni
13139/13/VI/M - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Chwarznieńskiej 6 w Gdyni
13140/13/VI/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack i Orłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej na odcinku od Potoku Przemysłowego do Drogi Gdyńskiej
13141/13/VI/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Inżynierskiej i Wrocławskiej
13142/13/VI/O - refundacji kosztów organizacji Wojewódzkiego Konkursu na Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową
13143/13/VI/O - refundacji kosztów wyjazdu na wojewódzkie zawody w piłce nożnej w Tczewie
13144/13/VI/O - zakupu i wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Gdyni
13145/13/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie
13146/13/VI/P - utrzymania czystości w pomieszczeniach Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Głównego Centrum Oglądowego monitoringu wizyjnego Miasta
13147/13/VI/P - zmiany treści zarządzenia Nr 8803/12/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.11.2012r. dotyczącego ustalenia składu osobowego Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2011 - 2014
13148/13/VI/S - lokalu dla Rady Dzielnicy Mały Kack
13149/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Sambora, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
13150/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Sambora, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
13151/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Łyskowskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
13152/13/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Harcerskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
13153/13/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wojewody Wachowiaka, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
13154/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Janowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
13155/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Żarnowieckiej przeznaczonej do wydzierżawienia
13156/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chabrowej przeznaczonej do wydzierżawienia
13157/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Jarzębinowej 18, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
13158/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Miętowej 66, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
13159/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Głogowej 33, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
13160/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Głogowej 35, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
13161/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Miętowej 60, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
13162/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Miętowej 38 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
13163/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Piołunowej 11, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
13164/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Redłowskiej 28a, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
13165/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na czyszczenie flag reklamowych
13166/13/VI/M - remontu sufitu i ściany w pokoju w gminnym lokalu mieszkalnym nr 37 przy ul. Wiejskiej 7 w Gdyni
13167/13/VI/M - wykonania naprawy dachu gminnego garażu przy ul. Orłowskiej 2 w Gdyni
13168/13/VI/M - wykonania prac remontowych w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Chwarznieńskiej 8 w Gdyni
13169/13/VI/M - wykonania prac remontowych w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Chwarznieńskiej 6 w Gdyni
13170/13/VI/M - wykonania inwentaryzacji powykonawczej gminnych lokali mieszkalnych przy Al. Zwycięstwa 212 w Gdyni
13171/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.7142.6.4.2013)
13172/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup artykułów ogrodniczych i dekoracyjnych dla potrzeb UMG w 2014r do 14 000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
13173/13/VI/S - wyrażenia zgody na zlecenie usługi prania wykładzin dywanowych, krzeseł tapicerowanych, czyszczenia podłóg wodoodpornych, ich zabezpieczania oraz położenia taśm antypoślizgowych w budynkach UMG w 2014 r. do 14 000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
13174/13/VI/S - wyrażenia zgody na ponoszenie opłat za używanie częstotliwości radiowej dla urządzeń PSM w 2014 do 14 000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
13175/13/VI/S - wyrażenia zgody na zlecenie usługi naprawy i konserwacji systemu łączności radiowej PSM w 2014 r. do 14 000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
13176/13/VI/S - wyrażenia zgody na zlecenie usługi wykonania i montażu żaluzji okiennych w pomieszczeniach biurowych UMG w 2014r do 14 000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
13177/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup 150 sztuk albumów dla potrzeb USC w 2013 r. do 14 000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
13178/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
13179/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
13180/13/VI/K - umorzenia zaległości z tytułu usuwania, holowania i parkowania pojazdów
13181/13/VI/P - wykonania dokumentacji medialnej
13182/13/VI/P - zaplanowania środków finansowych na realizację umowy SK/1080/SA/118-w/2011 dot. dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb systemu monitoringu wizyjnego Miasta
13183/13/VI/P - zaplanowania środków finansowych na realizację umowy SK/1990/PK/46-w/09 dot. najmu miejsca na instalację urządzeń systemu monitoringu wizyjnego
13184/13/VI/P - zaplanowania środków finansowych na realizację umowy SK/1689/PK/40-w/2009 dot. najmu części powierzchni dachu, elewacji budynku i gruntu na instalację urządzeń systemu monitoringu wizyjnego
13185/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Szafranowej 75 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
13186/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 97 (kl. C m 9)
13187/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Benisławskiego 17-21 (lokal mieszkalny nr 5 przy ulicy Benisławskiego 17 kl. B)
13188/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Bohaterów Starówki Warszawskiej 12 kl. C (lokal mieszkalny nr 28)
13189/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Płk. S. Dąbka 197-199, 201-205 (Płk. Dąbka 203 kl. G m 1)
13190/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Płk. S. Dąbka 197-199, 201-205 (Płk. Dąbka 201 kl. D m 12)
13191/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Płk. S. Dąbka 197-199, 201-205 (Płk. Dąbka 201 kl. A m 6)
13192/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Płk. S. Dąbka 197-199, 201-205 (Płk. Dąbka 205 kl. B m 4)
13193/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 123-131 (kl. 127 m 1)
13194/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Benisławskiego 17-21 (lokal mieszkalny nr 8 przy ulicy Benisławskiego 17 kl. B)
13195/13/VI/M - zmiany treści umowy dzierżawy nr MG/167/D/12 z dnia 23 lipca 2012 r., przedmiotem której jest nieruchomość położona w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 162 i 162 A
13196/13/VI/M - rozbiórki blaszanego garażu przy Al.Zwycięstwa w Gdyni (nr działki 103 i 566/102, KM 81)
13197/13/VI/M - usunięcie awarii w przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Dickmana 38 i 18÷30 w Gdyni
13198/13/VI/M - wykonania remontu schodów zewnętrznych przy budynku mieszkalnym - ul. Śląska 51 bl. I
13199/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnych budynkach mieszkalnych przy ul. Chwarznieńskiej 10-28 w Gdyni
13200/13/VI/M - usunięcia awarii linii napowietrznej przy Al. Zwycięstwa 291 w Gdyni
13201/13/VI/M - wymiany rynien i rur spustowych na dachu gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Chwarznieńskiej 16 w Gdyni
13202/13/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 12982/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie wykonania przycinki drzew i krzewów na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
13203/13/VI/M - wykonania wycinki drzew i krzewów na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
13204/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektów podziału geodezyjnego działek przeznaczonych pod budowę ul. Kołłątaja w Gdyni
13205/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ul. Stolemów w Gdyni
13206/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektów podziału geodezyjnego działek przeznaczonych pod budowę ulic Kopernika i Heweliusza w Gdyni
13207/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ul. Bazyliowej w Gdyni
13208/13/VI/P - zakupu do kwoty 14.000 EUR urządzenia wielofunkcyjnego wraz z kompletem tonerów do użytku Referatu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
13209/13/VI/S - wyrażenia zgody na wykonanie pieczątek imiennych i nagłówkowych na potrzeby UMG do 14.000 EUR w 2014r oraz zatwierdzenia wyboru oferenta
13210/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 12967/13/VI/M z dnia 3.12.2013 r. w sprawie zastępczego usunięcia wad i usterek wynikającego z umowy Nr KB/361/MB/41-W/2010 z dnia 23.06.2010 r.
13211/13/VI/S - akceptacji zmiany zarządzenia nr 12513/13/V/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 października 2013 roku
13212/13/VI/P - ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Gdyni i przyjęcia Regulaminu konkursu
13213/13/VI/O - zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na prowadzenie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego psychologa
13214/13/VI/P - umieszczenia i utrzymania na serwerze serwisu internetowego biura prasowego
13215/13/VI/M - wyrażenia zgody na organizację dwunastej edycji Konkursu „Gdyński Biznesplan 2014"
13216/13/VI/M - ustalenia wykazu i stawki czynszu dzierżawnego oraz warunków przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Nagietkowej 73 przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony 15 lat w drodze przetargu
13217/13/VI/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze
13218/13/VI/P - organizacji pobytu przedstawicieli międzynarodowego stowarzyszenia ISOCARP w Gdyni
13219/13/VI/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego o wydanie części piwnicznej obiektu hali łukowej w zespole Miejskich Hal Targowych
13220/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/888/UI/187/W/2013 z dnia 09.10.2013r. na wykonanie roboty budowlanej: „Zagospodarowanie fragmentu terenu ulicy Orłowskiej w Gdyni w rejonie mola i mostka nad rzeką Kaczą"
13221/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalowanych urządzeń w ramach realizowanego zadani: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR"
13222/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 200.000 EUR na wykonanie druków własnych w 2014r.
13223/13/VI/S - zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie składki za ubezpieczenie Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni w 2014 roku do 31.03.2014
13224/13/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na wykonanie zadania pn.: „Budowa układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną odcinka ul. Spacerowej w Gdyni Orłowie"
13225/13/VI/U - uiszczenia opłaty sądowej
13226/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup oprogramowania dotyczącego koncesji alkoholowych dla Wydziału Obywatelskiego UM Gdyni
13227/13/VI/K - zatwierdzenia wyniku postępowania na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych
13228/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, organizacji wydarzeń towarzyszących Sylwestrowej Nocy Przebojów
13229/13/VI/P - zaplanowania środków finansowych na realizację umowy SK/1316/SA/101-W/2012 dot. dostawy energii elektrycznej do zasilania budynku OSP Gdynia Wiczlino
13230/13/VI/M - przyznania dotacji Fundacji Gospodarczej w Gdyni na realizację zadania Pomorskie Miasteczko Zawodów w Gdyni w latach 2014-2016
13231/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, realizacji działań promujących miasto w związku z konkursem Gdyński Biznesplan 2014

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 17.12.2013
Data udostępnienia informacji: 31.12.2013
Ostatnia aktualizacja: 31.12.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.12.2013 13:51 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk