Z dnia 2013-12-10

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.12.2013 r. w sprawie:
12977/13/VI/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2013
12978/13/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok
12979/13/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2013 rok
12980/13/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Wielki Kack imprezy kulturalno-integracyjnej pod nazwą bożonarodzeniowe kolędowanie
12981/13/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Kartuskiej 20 w Gdyni
12982/13/VI/M - wykonania przycinki drzew i krzewów na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
12983/13/VI/M - wykonania przycinki drzew na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
12984/13/VI/M - wykonania przycinki drzew na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
12985/13/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym w budynku zabytkowym przy ul. 3 Maja 27-31 w Gdyni
12986/13/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym w budynku zabytkowym przy ul. 3 Maja 27-31 w Gdyni
12987/13/VI/M - przestawienia pieców grzewczych w 18 gminnych lokalach mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez ABK Nr 3 w Gdyni
12988/13/VI/M - wykonania zabezpieczenia gminnego budynku przy Al. Zwycięstwa 30 w Gdyni
12989/13/VI/M - wymiany drzwi wejściowych do budynku socjalnego przy ul. Żeglarzy 7 w Gdyni
12990/13/VI/M - zabezpieczenia budynku i nieruchomości przy ul. Orłowskiej 13 w Gdyni
12991/13/VI/M - wykonania prac zabezpieczających na tarasie przy budynku mieszkalnym przy ul. Obrońców Wybrzeża 13 w Gdyni
12992/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Waszyngtona 28-30 w Gdyni
12993/13/VI/M - wymiany podłóg w pokoju i w kuchni w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Kołłątaja 44 w Gdyni
12994/13/VI/M - wymiany drzwi wejściowych do gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Krasickiego 28 w Gdyni
12995/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w lokalach mieszkalnych przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 16 w Gdyni
12996/13/VI/M - wykonania remontu wewnętrznej instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Zacisznej 2 w Gdyni
12997/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w lokalu mieszkalnym przy ul. Olsztyńskiej 35 w Gdyni
12998/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Sportowej 20 w Gdyni
12999/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Wąskiej 38 w Gdyni
13000/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Szczecińskiej 26 w Gdyni
13001/13/VI/M - usunięcia awarii wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Wójta Radtkego 49/24 w Gdyni
13002/13/VI/M - wykonania dodatkowych prac remontowych i inwentaryzacji powykonawczej przy podziale i przebudowie gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Legionów 61/5 na dwa samodzielne lokale mieszkalne
13003/13/VI/M - wykonania przycinki drzew i krzewów na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
13004/13/VI/M - rozbiórki pawilonu typu RUCH przy ul. Morskiej w Gdyni
13005/13/VI/M - rozbiórki pawilonu typu RUCH przy ul. Gniewskiej w Gdyni
13006/13/VI/M - zawarcia umowy zlecenia na pełnienie funkcji przedstawiciela dla osoby nieobecnej
13007/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niewywiązania się Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
13008/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niewywiązania się Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
13009/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niewywiązania Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
13010/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niewywiązania się Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
13011/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niewywiązania się Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
13012/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niewywiązania się Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
13013/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niewywiązania się Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
13014/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie wywiązania się Gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
13015/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
13016/13/VI/S - zatwierdzenia wyników postępowania MN.271.130.2013 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EUR na zakup paliwa samochodowego dla Urzędu Miasta Gdyni oraz akceptację wyboru oferenta
13017/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
13018/13/VI/O - przekazania dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2014 roku
13019/13/VI/O - przekazania dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2014 roku
13020/13/VI/O - zmiany zarządzenia nr 4764/11/VI/0 Prezydenta Miasta Gdyni z 20 grudnia 2011r. w sprawie akceptacji dziennej stawki żywieniowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni
13021/13/VI/S - wyrażenia zgody na podpisanie umowy na rok 2014-na konserwację, naprawę i zakup części zam. do systemu kolejkowego do 14.000 EUR
13022/13/VI/S - wyrażenia zgody na podpisanie umowy na rok 2014 konserwacje i naprawy maszyn biurowych do 14 000 EUR
13023/13/VI/S - wyrażenia zgody na podpisanie umowy na rok 2014 na zakupy artykułów metalowych na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni do 14 000 EUR
13024/13/VI/S - wyrażenia zgody na podpisanie umowy na rok 2014 na dorabianie kluczy na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni do 14 000 EUR
13025/13/VI/S - wyrażenia zgody na podpisanie umowy na rok 2014 na wykonanie usług szklarskich o wartości do 14 000 EUR
13026/13/VI/S - wyrażenia zgody na podpisanie umów na rok 2014 na zakupy artykułów, konserwacje i naprawę sprzętu p.poż. do 14.000 EUR
13027/13/VI/S - wyrażenia zgody na podpisanie umowy na rok 2014 na zakup zamocowań, śrub, wkrętów i gwoździ do 14 000 EUR
13028/13/VI/P - zaplanowania środków finansowych na realizację umowy SK/2484/PK/45-w/2012 dot. dostawy energii elektrycznej dla potrzeb systemu monitoringu wizyjnego Miasta
13029/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie metalowych plakiet oraz podstawek marmurowych odznaczenia „Czas Gdyni" i wyróżnień „Czas Gdyni"
13030/13/VI/S - wyrażenia zgody na podpisanie umowy na rok 2014 na konserwacje, naprawę i zakup części zamiennych do kopertownicy do 14.000 EUR
13031/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Miętowej 62 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
13032/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Miętowej 58A przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
13033/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Anyżowej 68 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
13034/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Płk. Dąbka 295
13035/13/VI/M - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na: Wykonanie usług wyceny nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni oraz upoważnienia do podpisania umów
13036/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na dostawę papierowych artykułów sanitarnych dla UMG do 200 000 EUR w 2013/2014 r.
13037/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na dostawę środków czystości dla UMG do 200 000 EUR w 2013/2014 r.
13038/13/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Pustej
13039/13/VI/M - wyrażenia zgody na zmianę sposobu korzystania z nieruchomości położonej przy Aleja Jana Pawła II - Polski Związek Żeglarski
13040/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 123-131
13041/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 123-131
13042/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 82
13043/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskego 80
13044/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Płk. S. Dąbka 197-199, 201-205
13045/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Płk. S. Dąbka 197-199, 201-205
13046/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Płk. S. Dąbka 197-199, 201-205
13047/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Bohaterów Starówki Warszawskiej 12
13048/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie materiałów promujących Konkurs „Gdyński Biznesplan 2014"
13049/13/VI/S - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji opisu granic dzielnic Miasta Gdyni
13050/13/VI/P - dzierżawy łączy DSL od TP S.A. dla potrzeb MCZK
13051/13/VI/P - dostępu do Internetu dla potrzeb monitoringu wizyjnego w dzielnicach Gdyni
13052/13/VI/P - zaplanowania środków finansowych na realizację umowy dot. dostawy energii elektrycznej dla potrzeb systemu monitoringu wizyjnego miasta
13053/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup karty sieciowej i baterii do serwera HP
13054/13/VI/R - ustanowienia Zasad udzielania dofinansowania na likwidację barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Zasad udzielania dofinansowania na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
13055/13/VI/R - ustanowienia zasad udzielania dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
13056/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie usługi wywozu i zniszczenia dokumentów, dla których upłynął czas przechowywania
13057/13/VI/S - zabezpieczenia środków w roku 2014 na poczet rozliczania kosztów eksploatacyjnych, czynszu oraz mediów dotyczących lokali użytkowanych przez UMG przy ul. Krzywoustego 6, ul. 3 Maja 27/31, ul. Partyzantów 39, ul. Partyzantów 42, ul Świętojańskiej 141, ul. Władysława IV 12/14 oraz Al. Zwycięstwa 291a w Gdyni w 2014 roku
13058/13/VI/S - zabezpieczenia środków finansowych w roku 2014 na dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla budynku Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
13059/13/VI/S - zabezpieczenia środków finansowych w roku 2014 na dostawę energii cieplnej dla budynku Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
13060/13/VI/S - zabezpieczenia środków finansowych w roku 2014 na dostawę mediów do pomieszczeń przy ul. Żeglarzy 7 w Gdyni - zajmowanych przez Straż Miejską
13061/13/VI/S - zabezpieczenia środków finansowych w roku 2014 na dostawę mediów do pomieszczeń przy ul. Zakręt do Oksywia 10 w Gdyni - zajmowanych przez Straż Miejską
13062/13/VI/S - zabezpieczenia środków w roku 2014 na poczet rozliczania kosztów eksploatacyjnych oraz mediów dotyczących lokalu użytkowanego przez UMG w budynku przy ul. 10-go Lutego 33 w Gdyni
13063/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 200 000 EUR na dostawę naturalnej wody źródlanej, dzierżawę i sanityzację dystrybutorów oraz dostawę naturalnej wody mineralnej średniozmineralizowanej niegazowanej, gazowanej i kubków jednorazowych dla UMG w 2014 roku
13064/13/VI/K - umorzenia zaległości z tytułu usuwania, holowania i parkowania pojazdów
13065/13/VI/R - zawarcia aneksu nr 2 do umowy partnerskiej z Gminą Miasta Gdańska oraz Gminą Miasta Sopotu dotyczącej ustanowienia zasad współpracy w zakresie realizacji projektu pn.: „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013"
13066/13/VI/R - aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie nr POIS.05.01.00-00-293/10-00 projektu pn. „Budowa małej infrastruktury służącej ochronie przyrody na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska w Gdyni" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
13067/13/VI/R - zawarcia aneksu do porozumienia z Wojewodą Pomorskim w sprawie realizacji w 2013 r. programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
13068/13/VI/R - przekazania drewna na rzecz MOPS w Gdyni
13069/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy Snycerskiej 13 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
13070/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wojewody Wachowiaka przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
13071/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
13072/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na wykonanie materiałów promocyjnych Miasta Gdyni
13073/13/VI/M - udzielenia zamówienia, na wykonanie interaktywnego formularza zgłoszeniowego do Konkursu „Gdyński Biznesplan 2014"
13074/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku
13075/13/VI/P - organizacji i prowadzenia warsztatów plastycznych dla dzieci według autorskiej koncepcji
13076/13/VI/S - zatwierdzenia wyboru wykonawcy na usługę wywozu odpadów z budynku Urzędu i lokali podległych Urzędowi Miasta Gdyni w 2014 r. o wartości do14 000 EUR
13077/13/VI/M - usunięcia wody z basenu przy ul. Kopernika 71 w Gdyni wraz z wpuszczeniem wody do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
13078/13/VI/M - udzielenia zamówienia na współprodukcję programu „Sylwestrowa Moc Przebojów" przeznaczonego do emisji na antenie telewizji „Polstat"
13079/13/VI/U - uczestnictwa w ogólnopolskim konkursie PZITB „Budowa Roku 2013" obiektu budowlanego: przebudowa i rozbudowa SP Nr 6 /budowa sali gimnastycznej z łącznikiem oraz boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną/ zlokalizowanej przy ul. Cechowej 22
13080/13/VI/U - zmiany zarządzenia nr 12859/13/VI/U z 28.11.2013 r. dotyczącego akceptacji zmiany treści umowy nr KB/862/UI/181-W/2013 z 18.09.2013 r. na rozpisanie i rozstrzygnięcie przetargu na wyłonienie generalnego wykonawcy zadania pn: „Budowa siedziby Gdyńskiej Szkoły Filmowej w Gdyni z parkingiem podziemnym i kolejką na Kamienną Górę"
13081/13/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 EUR na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Augustyna Krauzego w Gdyni wraz z budową drogi tymczasowej na odcinku od posesji przy ul. Augustyna Krauzego 3 do skrzyżowania z ul. B. Porożyńskiego i opracowaniem koncepcji drogowej na odcinku łączącym ul. Leona Kąkola z ul. Augustyna Krauzego" oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
13082/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej robót budowlanych na zadaniu pn: „Regulacja Potoku Źródło Marii na odcinku od ul. Nałkowskiej do przepustu pod torami PKP wraz z budową suchego zbiornika retencyjnego „Karwiny" oraz budowa urządzeń podczyszczających na kanale deszczowym o średnicy 1 600 mm w ulicy Chwaszczyńskiej przed wylotem do potoku Źródło Marii, realizowanych w ramach projektu pn: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni"
13083/13/VI/U - akceptacji zmian treści umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa szkoły podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni warz z budową przedszkola"
13084/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie prac projektowych w ramach projektu pn: „Przebudowa zarurowanego odcinka rzeki Chylonki od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej w Gdyni"
13085/13/VI/U - zmieniające zarządzenie w sprawie akceptacji zmiany treści umowy na wykonanie kanalizacji kablowej w Al. Zwycięstwa w Gdyni w rejonie Parku Naukowo-Technologicznego
13086/13/VI/U - zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ul. Morskiej z ul. Chylońską II w Gdyni
13087/13/VI/U - zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn: „Wykonanie kanalizacji kablowej w Al. Zwycięstwa w Gdyni w rejonie Parku Naukowo-Technologicznego"
13088/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
13089/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na publikację logo Gdyni w kalendarzu planszowym na 2014 rok
13090/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 14648/10/V/M z 13 kwietnia 2010 roku
13091/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 12846/13/VI/M z 26 listopada 2013 r.
13092/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na publikację materiałów promujących miasto w tygodniku „Newsweek"
13093/13/VI/M - opracowania zdjęć przedstawiających miasto Gdynię
13094/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zakup karmy do zimowego dokarmiania ptaków
13095/13/VI/R - powołania komisji oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania: „prowadzenie Biura Porad Obywatelskich"
13096/13/VI/R - powołania komisji oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania: „prowadzenie Gdyńskich warsztatów podróżniczych"
13097/13/VI/M - zawarcia aneksu do umowy na obsługę prawną z kancelarią prawną Domański Zakrzewski i Palinka sp.k.
13098/13/VI/M - udzielenia zamówienia na wykonanie usługi zarządzania, koordynacji, kontroli, nadzoru i odbioru prac wykonywanych i realizowanych w zamówieniu na „Modernizację ewidencji gruntów i budynków miasta Gdyni obręb Chwarzno-Wiczlino /nr teryt 226201_1.0011/" - etap II
13099/13/VI/M - rozbiórki trzech murowanych obiektów użytkowych przy ul. Śląskiej 1-7 w Gdyni
13100/13/VI/M - nabycia majątkowych praw autorskich do dzieła w postaci opinii w sprawie zgodności planowanych działań związanych z emisją obligacji PKA sp. z o.o. w Gdyni i PKM sp. z o.o. w Gdyni z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej
13101/13/VI/M - opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej żłobka przy ul. Uczniowskiej 2 w Gdyni
13102/13/VI/P - wykonania prezentacji multimedialnej projektu „OPAT"
13103/13/VI/P - udzielenia dotacji Centrum Kultury
13104/13/VI/P - współorganizacji festynu rodzinnego z okazji jedenastej edycji „Mikołajów na motocyklach w Gdyni"
13105/13/VI/P - druku folderu „Mamy więcej"
13106/13/VI/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr SK/574/PD/26-W/2013 z 17 kwietnia 2013 r. zawartej pomiędzy gminą Gdynia a VOX HUMANA
13107/13/VI/P - organizacji obchodów 43. rocznicy „Grudnia'73"
13108/13/VI/O - zawarcia umów na prowadzenie szkoleń/warsztatów dla uczniów gdyńskich szkół zorganizowanych w Lokalnych Centrach Nauczania Kreatywnego
13109/13/VI/O - powołania komisji opiniującej oferty zgłoszone do otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
13110/13/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zakup prawa do użytkowania licencjonowanego programu komputerowego ODPN przeznaczonego do prowadzenia rejestru oraz obsługi dotacji dla szkół i placówek niepublicznych
13111/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup akcesoriów samochodowych na potrzeby samochodów służbowych UM Gdyni oraz akceptację wyboru oferenta
13112/13/VI/S - wyrażenia zgody na naprawy i serwis skuterów Straży Miejskiej w 2014 r. do 14 000 EUR oraz zatwierdzenia wyboru oferenta
13113/13/VI/S - wyrażenia zgody na podpisanie umowy na rok 2014 na zakupy artykułów remontowo-budowlanych i elektronarzędzi na potrzeby UM Gdyni do 14 000 EUR
13114/13/VI/S - wyrażenia zgody na wykonanie przeglądów technicznych w samochodach służbowych UMG, Straży Miejskiej, OSP Wiczlino do 14 000 EUR w 2014 r.
13115/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 200 000 EUR na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i maszyn biurowych oraz papieru termicznego i kreślarskiego w 2013/2014 r.
13116/13/VI/S - wyrażenia zgody na konserwację oraz naprawy windy marki „Pilawa" znajdującej się w budynku UM Gdyni w roku 2014 o wartości do 14 000 EUR
13117/13/VI/S - wyrażenia zgody na zlecenie konserwacji oraz naprawy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach UM Gdyni w roku 2014 o wartości do 14 000 EUR
13118/13/VI/S - wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dostawę programów TV w roku 2014 o wartości do 14 000 EUR
13119/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup artykułów elektrycznych na potrzeby UM Gdyni w roku 2014 o wartości do 14 000 EUR
13120/13/VI/S - wyrażenia zgody na zlecenie konserwacji oraz naprawy instalacji c.o. i instalacji wod-kan. w budynkach UM Gdyni w roku 2014 o wartości do 14 000 EUR
13121/13/VI/S - wyrażenia zgody na zlecenie konserwacji oraz naprawy systemów alarmowych i monitoringu w budynkach UM Gdyni w roku 2014 o wartości do 14 000 EUR
13122/13/VI/S - wyrażenia zgody na konserwację oraz naprawy windy marki „KONE" znajdującej się w budynku UM Gdyni w roku 2014 o wartości do 14 000 EUR
13123/13/VI/S - wyrażenia zgody na mycie samochodu służbowego marki „Mercedes" w roku 2014 o wartości do 14 000 EUR oraz zatwierdzenia wyboru oferenta
13124/13/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 EUR na robotę budowlaną pn: „Dostosowanie podziemia hali płaskiej MHT w Gdyni do wymogów p.poż wraz z przebudową wentylatorowni" 
13125/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na dostawę i montaż zewnętrznej platformy do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku MHT przy ul. Wójta Radtkego 36/40 w Gdyni
13126/13/VI/M - zastępczego usunięcia wad i usterek wynikającego z umowy nr KB/375/MB/42-W/2010 z 30.06.2010 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 10.12.2013
Data udostępnienia informacji: 31.12.2013
Ostatnia aktualizacja: 12.09.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.09.2014 15:18 Korekta Sybilla Stolarczyk
31.12.2013 11:41 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk