Z dnia 2013-12-03

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.12.2013 r. w sprawie:
12864/13/VI/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania dotyczącego prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek
12865/13/VI/M - wykonania remontu kominów w budynkach mieszkalnych przy ul. Chabrowej 3 i 3A w Gdyni
12866/13/VI/M - wykonania remontu schodów zewnętrznych prowadzących do gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Dickmana 26 w Gdyni
12867/13/VI/M - rozbiórki wiatrołapu i garażu przy ul. Leszczynki 175 w Gdyni
12868/13/VI/M - przestawienia pieców grzewczych w 18 gminnych lokalach mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez ABK Nr 4 w Gdyni
12869/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Spacerowej 9 w Gdyni
12870/13/VI/M - przestawienia pieców grzewczych w 14 gminnych lokalach mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez ABK Nr 3 w Gdyni
12871/13/VI/M - zabezpieczenia budynku mieszkalnego przy ul. Działowskiego nr 13 w Gdyni
12872/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.7142.6.32.2012)
12873/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją pn.:„Rozbudowa cmentarza w Kosakowie dla Zarządu Cmentarzy komunalnych w Gdyni."
12874/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej robót budowlanych na zadaniu pn. Regulacja Potoku Źródło Marii na odcinku od ul. Nałkowskiej do przepustu pod torami PKP wraz z budową suchego zbiornika retencyjnego „Karwiny" oraz Budowa urządzeń podczyszczających na kanale deszczowym o średnicy 1600 mm w ulicy Chwaszczyńskiej przed wylotem do potoku Źródło Marii, realizowanych w ramach Projektu pn.: Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni
12875/13/VI/R - powołania Komisji Oceniającej do spraw opiniowania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 13. roku życia do 18. roku życia
12876/13/VI/R - powołania Komisji Oceniającej do spraw opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego
12877/13/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu „Cisza" w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
12878/13/VI/P - sprzedaży materiałów promocyjnych
12879/13/VI/P - odnowienia domeny gdyniaworkiestrze.pl
12880/13/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Gdyni
12881/13/VI/O - wyrażenia zgody na udostępnienie krytej pływalni
12882/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
12883/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
12884/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
12885/13/VI/S - zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
12886/13/VI/P - zaplanowania środków finansowych na realizację umowy SK/1508/PK/28-w/2010 dot. dzierżawy kanalizacji kablowej dla potrzeb systemu monitoringu wizyjnego Miasta
12887/13/VI/P - zakupu 2 telewizorów dla potrzeb Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
12888/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na aktualizację oprogramowania w placówkach szkolnych
12889/13/VI/P - zakupu zestawu komputerowego w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego
12890/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Lucjana Cylkowskiego 11E-11F. (garaż nr 24 ul. Lucjana Cylkowskiego 11 F)
12891/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Lucjana Cylkowskiego 11. (lokal mieszkalny nr 10 ul. Lucjana Cylkowskiego 11 kl. A)
12892/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej 26,28, Modrej 1 (lokal mieszkalny nr 9 ul. Zielona 28 kl. C)
12893/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Płk. S. Dąbka 197-199, 201-205 (Płk. S Dąbka 203 kl. G m 11)
12894/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Płk. S. Dąbka 197-199, 201-205 (Płk. S Dąbka 201 kl. D m 10)
12895/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 123-131 (kl.131 m 3)
12896/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 123-131 (kl.125 m 7)
12897/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskego 80 (lokal mieszkalny nr 4 ul. Powstania Wielkopolskiego 80 kl. B)
12898/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Szczecińskiej 9-29 (lokal mieszkalny nr 22 przy ulicy Szczecińskiej 11)
12899/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Al. Zwycięstwa 190/190A/Kasztanowej 1 (Al. Zwycięstwa 190 m 22)
12900/13/VI/M - zamówienia do kwoty 14 000 EUR, na opracowanie projektu graficznego i przygotowanie podstrony internetowej witryny www.gdyniaturystyczna.pl
12901/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
12902/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Nagietkowej 43 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
12903/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Nagietkowej 41 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
12904/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Nagietkowej 49 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
12905/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Piołunowej 5 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
12906/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Piołunowej 7 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
12907/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Perzowej 35 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
12908/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Poziomkowej 84 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
12909/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Miętowej 40 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
12910/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej przy ulicy Jana Kilińskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony - 3 lata
12911/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Aluminiowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
12912/13/VI/O - refundacji kosztów wyjazdu na Turniej Finałowy Wojewódzkiej Gimnazjady Młodzieży w unihokeju w Prabutach
12913/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2013r.
12914/13/VI/S - ustalenia Nagród Prezydenta Miasta Gdyni w konkursie na „Najlepszy szyld i najciekawiej zaaranżowaną witrynę sklepową-Gdynia 2013"
12915/13/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 200000 EUR na wykonanie druków własnych w 2014 r.
12916/13/VI/P - zakupu motopompy pożarniczej Tohatsu model VC82SE oraz węży pożarniczych dla potrzeb OSP Gdynia Wiczlino
12917/13/VI/P - remontu pomieszczeń w budynku OSP w Gdyni - Wiczlinie
12918/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Świętojańskiej/ Władysława IV, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
12919/13/VI/P - zamówienia materiału fotograficznego na stronę www.gdynia.pl
12920/13/VI/P - utrzymania na serwerze serwisu www.gdynia.pl. Biuletynu Informacji Publicznej oraz kont poczty darmowej: poczta.gdynia.pl
12921/13/VI/P - zamówienia materiału filmowego na stronę www.gdynia.pl
12922/13/VI/O - zawarcia umowy na organizację cyklicznych spotkań dla mieszkańców dzielnic Redłowo i Wzgórze Św. Maksymiliana - „Bieg dookoła Kaczej rzeki" w ramach wniosku „Recepta na bezpieczeństwo", który uzyskał dofinansowanie w konkursie dla Rad Dzielnic „Bezpieczna dzielnica"
12923/13/VI/O - zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej ucznia mieszkańca Gdyni do Gimnazjum nr 3 w Gdyni
12924/13/VI/O - wyrażenia zgody na udostępnienie sali lekcyjnej w VI Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni
12925/13/VI/P - organizację miejskiej imprezy mikołajkowej dla dzieci
12926/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
12927/13/VI/K - spisania z ewidencji księgowej należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień
12928/13/VI/K - umorzenia zaległości z tytułu najmu lokalu użytkowego
12929/13/VI/R - ogłoszenia o możliwości uzyskania przez podmioty spoza sektora finansów publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku dotacji celowej na wykonywanie zleconych zadań z zakresu monitoringu środowiska
12930/13/VI/R - przeprowadzenia XVI edycji konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni"
12931/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbiórki części garaży przy SPL „Śródmieście" przy ul. Armii Krajowej 44
12932/13/VI/O - powołania komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
12933/13/VI/S - zmiany zarządzenia nr 8714/12/VI/S w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczeń biurowych Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni przy ul. 10 Lutego 33 dla potrzeb Referatu Gospodarki Odpadami UMG
12934/13/VI/S - zabezpieczenia środków na remont i termomodernizację stropodachu w budynku UMG zlokalizowanym przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni oraz na nadzór nad realizacją projektu remontu stropodachu, obejmujący jego termomodernizację na 2013 i 2014 r.
12935/13/VI/S - zabezpieczenia środków na rozliczenie kosztów eksploatacyjnych oraz dostarczanych mediów do lokalu UMG przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni, w 2014 r
12936/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 200 000 EUR na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej UM Gdyni
12937/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup - do 14.000 EUR - podzespołów do kserokopiarek „Canon" dla UM Gdyni o wartości do 14000 EUR
12938/13/VI/S - wyrażenia zgody na wykonanie projektu remontu elewacji budynku UMG - o wartości do 14 000 EUR
12939/13/VI/S - wyrażenia zgody na podpisanie umowy na rok 2014 na zakup tonerów do kserokopiarek i faxów - do 14 000 EUR
12940/13/VI/S - wyrażenia zgody na podpisanie umów na rok 2014 na zakupy artykułów hydraulicznych na potrzeby UM Gdyni - do 14 000 EUR
12941/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 200 000 EUR na dostawę i montaż regałów przesuwnych dla archiwum UMG w 2013 r.
12942/13/VI/S - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy na dostawę sprzętu komputerowego dla UM Gdyni
12943/13/VI/P - akceptacji treści aneksu do umowy z Agencją Rozwoju Pomorza SA
12944/13/VI/P - powołania zespołu organizacyjnego zlotu żaglowców „Operacja Żagle Gdynia 2014 - Operation Gdynia Sails"
12945/13/VI/P - zakupienia książek pod tytułem „Bajki i baśnie gdyńskie"
12946/13/VI/P - rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę UM Gdyni w zakresie sprzedaży biletów na zagraniczne przewozy pasażerskie oraz krajowe przewozy lotnicze
12947/13/VI/P - rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportowych polegających na wynajmie autobusów i minibusów wraz z kierowca na terenie kraju i zagranicą na potrzeby UM Gdyni
12948/13/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 EUR na wykonanie zadania pn: „Regulacja spływów powierzchniowych w rejonie ul. Tatrzańskiej w Gdyni"
12949/13/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 EUR na wykonanie zadania pn: „Budowa ul. Żurawiej w Gdyni na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej"
12950/13/VI/U - akceptacji treści aneksu do umowy nr KB/625/UI/112/W/2013 z 10.07.2013 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa schodów terenowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej w wybranych lokalizacjach na terenie Gdyni"
12951/13/VI/U - akceptacji treści aneksu do umowy nr KB/631/UI/114/W/2013 z 10.07.2013 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa miejsc postojowych w wybranych lokalizacjach na terenie Gdyni wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej"
12952/13/VI/U - akceptacji zmiany umowy nr KB/1077/UI/177/W/2012 z 04.09.2012 r. na wykonanie projektów podziału geodezyjnego działek przeznaczonych pod budowę ul. Sakowicza w Gdyni
12953/13/VI/M - źródeł finansowania spłaty hipoteki zwykłej, hipoteki kaucyjnej, opłaty za czynności bankowe Banku Gospodarstwa Krajowego oraz spłaty hipoteki przymusowej zwykłej na rzecz Skarbu Państwa i opłaty notarialnej za uwierzytelnienie podpisu osoby działającej w imieniu Skarbu Państwa w celu wykreślenia obciążeń z działu IV KW nr GD1Y/00000645/1 prowadzonej dla nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Henryka Sienkiewicza 22, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
12954/13/VI/M - zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego
12955/13/VI/M - nabycia do kwoty 14 000 EUR licencji do fotografii barwnej
12956/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na publikację reklamy Gdyni
12957/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na promocję miasta Gdyni
12958/13/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na prowadzenie projektu muzealno-edukacyjnego w 2014 r.
12959/13/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania „Prowadzenie Skate Parku na terenie skweru Sue Ryder w Gdyni w okresie od 30 .01.2014 roku do 31.12.2018 roku"
12960/13/VI/M - wykonania dezynfekcji gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Arciszewskich 23 w Gdyni
12961/13/VI/M - zgłoszenia robót rozbiórkowych garażu z wiatrołapem położonych przy ul. Leszczynki 175 w Gdyni (działki nr 375/7 i 377/7 KM 26)
12962/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 12154/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 1 października 2013 roku w sprawie wykonania remontu muru oporowego na terenie należącym do Gminy przy ul. Morskiej 27-29 w Gdyni
12963/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
12964/13/VI/O - zakupu pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 8 w Gdyni w ramach projektu „Pluszowy Misiaczek- wsparcie najmłodszych gdyńskich przedszkolaków na starcie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
12965/13/VI/M - aneksu zmieniającego treść umowy nr SK/2058/MG/645-W/2013 z dnia 6 listopada 2013 roku na wykonanie projektu graficznego tablicy informacyjno - turystycznej z planem miasta Gdyni wraz z drukiem i montażem
12966/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie pomiarów hałasu wzdłuż Estakady Kwiatkowskiego dla zadania pn: „Wzmocnienie konstrukcji Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni i podniesienie jej nośności do klasy A"
12967/13/VI/M - zastępczego usunięcia wad i usterek wynikającego z umowy nr KB/361/MB/41-W/2010 z 23.06.2010 r.
12968/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalowanych urządzeń w ramach realizowanego zadania: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR"
12969/13/VI/M - zmiany umowy nr KB/757/MB/23/W/2013 z 12.09.2013 r. na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku przy ul. Uczniowskiej 2 w Gdyni na potrzeby żłobka
12970/13/VI/M - zmiany umowy nr KB/55/MB/5-W/2013 z 12.02.2013 r. na robotę budowlaną: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia" i „Przebudowa odcinka ul. Bp. Dominika - dojazd do Szkoły Muzycznej"
12971/13/VI/M - zmiany umowy nr KB/1014/MB/31/W/2013 z 18.11.2013 r. na dostawę sprzętu mechanicznego technologicznego, stanowiącego wyposażenie kuchni żłobka przy ul. Uczniowskiej 2 w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 03.12.2013
Data udostępnienia informacji: 31.12.2013
Ostatnia aktualizacja: 31.12.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.12.2013 11:35 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk