Z dnia 2013-10-29

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.10.2013 r. w sprawie:
12438/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu pn: Good governance and cooperation - response to common challenges in public finance
12439/13/VI/P - dofinansowania wykonania materiałów promocyjnych wystawy malarstwa Mariana Mokwy w Gdyni
12440/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług doradczych w zakresie zagadnień prawnych dotyczących systemu funkcjonowania lotnisk
12441/13/VI/M - wykonania przycinki i wycinki drzew na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
12442/13/VI/M - wykonania nasadzeń rekompensujących na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
12443/13/VI/M - wykonania nasadzeń rekompensujących na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
12444/13/VI/M - uchylenia zarządzenia Nr 11576/13/VI/M z dnia 31 lipca 2013 roku dotyczącego wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym lokalu mieszkalnym nr 1 przy ul. Pawiej 13 C w Gdyni
12445/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym lokalu mieszkalnym nr 3 przy Al. Zwycięstwa 164 w Gdyni
12446/13/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 2a przy ul. Harcerskiej 3 w Gdyni
12447/13/VI/M - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EUR na dostawę mebli, stanowiących wyposażenie żłobka przy ul. Uczniowskiej 2 w Gdyni
12448/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
12449/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
12450/13/VI/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2013
12451/13/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2013 rok
12452/13/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok
12453/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
12454/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
12455/13/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, terenu położonego na wschód od ul. Świętokrzyskiej
12456/13/VI/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic J. Słowackiego, .I Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskiego
12457/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
12458/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
12459/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
12460/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
12461/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
12462/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
12463/13/VI/O - przyjęcia raportu z realizacji programów profilaktycznych finansowanych przez Gminę Miasta Gdynia w 2012 roku
12464/13/VI/O - uchylenia zarządzenia Nr 18307/13/VI/O z dnia 15.10.2013 r.
12465/13/VI/O - akceptacji zmian w umowie zawartej w 2011 r. na prowadzenie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego psychiatrę
12466/13/VI/O - akceptacji zmian w umowie zawartej w 2011 r. na prowadzenie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego psychologa
12467/13/VI/O - zakupu tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkól Mechanicznych w Gdyni z okazji jubileuszu 20 - lecia działalności XII Liceum Ogólnokształcącego
12468/13/VI/O - zakupu sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni z okazji jubileuszu 65 - lecia działalności placówki
12469/13/VI/S - zmieniające zarządzenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych i kurierskich na rzecz Urzędu Miasta Gdyni w latach 2014-2016
12470/13/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę poniżej 200.000 EUR na zakup i dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek dla UMG w grudniu 2013r. oraz w 2014r.
12471/13/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 200.000 EUR na zakup i dostawę materiałów biurowych dla UMG w 2014r.
12472/13/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną oraz koszty postępowania sądowego celem sprostowania umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Juliusza Słowackiego 46
12473/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR, na wykonanie aktualizacji oraz druku 16000 szt. folderów promujących Gdyński Szlak Modernizmu oraz szlak Legendy Morskiej Gdyni
12474/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
12475/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
12476/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni Kolonii przy ul. Łanowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
12477/13/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej w Gdyni przy ul. Nauczycielskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
12478/13/VI/O - refundacji kosztów wyjazdu uczniów wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni na XLII Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Szachach Drużynowych
12479/13/VI/O - wyrażenia zgody na udostępnienie sali nr 6A oraz sali nr 7 na prowadzenie bezpłatnych zajęć koła brydżowego dla młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni
12480/13/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie boiska i sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 16 w Gdyni
12481/13/VI/O - dofinansowania organizacji Koncertu Galowego w Teatrze Muzycznym w Gdyni
12482/13/VI/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów trzeciej edycji Międzyszkolnego Konkursu Piosenki i Recytacji Poezji o Wolności pt.: „Etiuda o wolności" organizowanego przez IX liceum Ogólnokształcące w Gdyni
12483/13/VI/O - zakupu materiałów biurowych dla Przedszkola nr 8 w Gdyni oraz Urzędu Miasta w Gdyni
12484/13/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2013 r.
12485/13/VI/S - zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Gdyni
12486/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku
12487/13/VI/S - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 9224/12/VI/S w sprawie akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na dostawę, instalację i wdrożenie platformy elektronicznej do obsługi formularzy elektronicznych oraz dostawę i wdrożenie w ramach tej platformy 161 formularzy
12488/13/VI/S - zmiany treści zarządzenia nr 9718/13/VI Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.02.2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w UMG w 2013r.
12489/13/VI/S - zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 10542/13/VI/S na zabezpieczenia środków finansowych w roku 2013 na czynsz oraz dostawę mediów do obiektu „INFOBOX" przy ul. Świętojańskiej 30/róg 10 Lutego w Gdyni
12490/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
12491/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
12492/13/VI/M - udrożnienia kanalizacji deszczowej przy ul. Bp. Dominika 25a÷27a i 29a÷31a w Gdyni
12493/13/VI/M - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na robotę budowlaną: „Dostosowanie podziemia hali płaskiej Miejskiej Hali Targowej w Gdyni do wymogów p.poż. wraz z przebudową wentylatorowni"
12494/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14 000 EUR na zrealizowanie zamówień wznowienia znaków granicznych lub rozgraniczenia
12495/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14 000 EUR, na wykonanie opracowania aktualnej mapy lasów Gdyni i okolic wraz z licencją do wielokrotnego wykorzystania w materiałach promocyjnych Miasta
12496/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14 000 EUR, na opracowanie 2000 szt. publikacji „Fortyfikacje Gdyni i okolic - mapa turystyczna"
12497/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14 000 EUR na zakup urządzenia dźwiękowego
12498/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na obsługę wizyty studyjnej dziennikarza gazety Die Welt am Sonntag
12499/13/VI/M - zamówienia do kwoty 14 000 EUR, wykonania projektu graficznego etui do płyty
12500/13/VI/M - zmiany treści regulaminu Nagrody im. Andrzeja Zawady przyznawanej w trakcie Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finału Nagrody Kolosy
12501/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 9768/1/VI/M w sprawie zakupu czasu antenowego w TVP Gdańsk w związku z prowadzeniem kampanii Miasta Gdyni
12502/13/VI/M - akceptacji wyniku postępowania oraz udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 EUR, na opracowanie koncepcji podniesienia atrakcyjności Zespołu Miejskich Hal Targowych w Gdyni i jego oferty oraz realizację przedstawionych działań
12503/13/VI/M - udzielenia upoważnienia do podpisania umowy na usługę opracowania koncepcji podniesienia atrakcyjności Zespołu Miejskich Hal Targowych w Gdyni i jego oferty oraz realizację przedstawionych działań
12504/13/VI/P - opracowania i druku autorskiego projektu składanej mapki - przewodnika pt.: "Zagadki architektury Śródmieścia Gdyni"
12505/13/VI/P - uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie współorganizacji projekcji filmu dokumentalnego i debat
12506/13/VI/M - powołania członka Rady Nadzorczej InnoBaltica Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
12507/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wymiany nawierzchni dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22 oraz dostawy i montażu barier zabezpieczających na skrzyżowaniu ul. Białowieskiej i ul. Cechowej
12508/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywiu- etap II"
12509/13/VI/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej dla posesji położonych przy ulicy Kuśnierskiej" oraz koncepcji przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Prostokątnej z włączeniem do istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Chwarznieńskiej
12510/13/VI/O - dofinansowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego mieszkańca Gdyni do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach
12511/13/VI/U - zawarcia aneksów do umów dotyczących dotacji udzielonych przez Radę Miasta Gdyni na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni
12512/13/VI/M - wykonania badań toksyczności posadzek w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Zamenhofa 1 w Gdyni
12513/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na: - dostawę choinki świąteczno - noworocznej przed budynkiem Urzędu Miasta o wartości do 14.000 EUR - dostawy opraw oświetleniowych o wartości do 14 000 EUR - usługa przystrojenia choinki świąteczno - noworocznej o wartości do 14 000 EUR
12514/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na - montaż ozdób świetlnych na dekoracji przestrzennej na rondzie przy Placu Konstytucji o wartości do 14.000 EUR - wykonanie dekoracji bożonarodzeniowej w fontannie na Skwerze Kościuszki o wartości do 14.000 EUR- wykonanie konstrukcji aluminiowych imitujących żagle o wartości do 14.000 EUR
12515/13/VI/P - upoważnienia do podpisywania porozumień z partnerami programu karty Gdynia Rodzinna
12516/13/VI/M - wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości o pow. 612 m2 stanowiącej część dz.1066/82- będącej w zasobach Agencji Mienia Wojskowego
12517/13/VI/M - zamówienia do kwoty 14 000 EUR, na aktualizację prezentacji multimedialnej
12518/13/VI/M - rozwiązania umowy nienazwanej zawartej aktem notarialnym Rep. A nr 290/92 z dnia 08.01.1992 r. zawartej z Przedsiębiorstwem Budowlano-Handlowym „Hebud" Sp. z o.o.
12519/13/VI/R - zawarcia umowy z Wojewodą Pomorskim w sprawie dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
12520/13/VI/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Gdyńską Spółdzielnią Socjalną „Razem" na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni
12521/13/VI/S - zmiany zarządzenia nr 10966/13/VI/S z dnia 04.06.2013
12522/13/VI/S - zmiany zarządzenia nr 8994/12/VI/S z dnia 11.12.2012
12523/13/VI/R - zmiany treści umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego „Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich"
12524/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000EUR na opracowanie diagnozy stanu społeczno-gospodarczego miasta Gdyni wraz z raportem z realizacji Strategii Rozwoju Gdyni 2003 - 2013
12525/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na świadczenie usług eksperckich dotyczących Strategii Rozwoju Gdyni
12526/13/VI/P - zmiany zarządzenia nr 9768/VI/M w sprawie zakupu czasu antenowego w TVP Gdańsk w związku z prowadzeniem kampanii miasta Gdyni
12527/13/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Widnej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
12528/13/VI/M - upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni - jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni do dokonania zapłaty odszkodowania wynikającego z decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 15.10.2013r. nr NSP-III.7570.313.2012.MS1

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 29.10.2013
Data udostępnienia informacji: 19.11.2013
Ostatnia aktualizacja: 25.08.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.08.2014 14:19 Korekta Sybilla Stolarczyk
19.11.2013 14:36 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk