Z dnia 2013-10-22

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.10.2013 r. w sprawie:
12354/13/VI/M - wymiany drzwi wejściowych do gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 20 w Gdyni
12355/13/VI/M - wymiany drzwi wejściowych do gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Widnej 7 w Gdyni
12356/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Wileńskiej 93 w Gdyni
12357/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Wileńskiej 93 w Gdyni
12358/13/VI/M - zmiany umowy nr KB/55/MB/5-W/2013 z dnia 12.02.2013r. na robotę budowlaną: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia" i „Przebudowa odcinka ul. Bp. Dominika - dojazd do Szkoły Muzycznej"
12359/13/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla zawodniczek Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w gimnastyce artystycznej, których organizatorem jest Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni
12360/13/VI/O - zmiany zarządzenia nr 9910/13/VI/O z dnia 05 marca 2013r. w sprawie dofinansowania zakupu nagród dla uczestników XXIX Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni
12361/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność gminy
12362/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na wykonanie 3 tys. ulotek promocyjnych
12363/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na wykonanie materiałów promocyjnych Miasta Gdyni
12364/13/VI/M - obniżenia ceny lokalu niemieszkalnego położonego przy ul. Reja 14-16 w Gdyni oraz warunków drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
12365/13/VI/M - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Śliskiej na rzecz Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
12366/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Al. Zwycięstwa 190/190A/Kasztanowej 1
12367/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Al. Zwycięstwa 190/190A/Kasztanowej 1
12368/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Al. Zwycięstwa 190/190A/Kasztanowej 1
12369/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Bohaterów Starówki Warszawskiej 23
12370/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Al. Zwycięstwa 190/190A/Kasztanowej 1
12371/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Podgórskiej 15
12372/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 68
12373/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 82
12374/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 82
12375/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 82
12376/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Krawieckiej 34
12377/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Krawieckiej 32
12378/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Benisławskiego 17-21
12379/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Benisławskiego 17-21
12380/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Śląskiej 78
12381/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 123-131
12382/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 123-131
12383/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 123-131
12384/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 123-131
12385/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Powstania Wielkopolskiego 123-131
12386/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Płk. S. Dąbka 197-199, 201-205
12387/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Płk. S. Dąbka 197-199, 201-205
12388/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Kapitańskiej 31
12389/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Kapitańskiej 31
12390/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Kapitańskiej 20-22, 20A, 20B, 22A
12391/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Kapitańskiej 20-22, 20A, 20B, 22A
12392/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zbigniewa Herberta 4
12393/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zbigniewa Herberta 4
12394/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zbigniewa Herberta 4
12395/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zbigniewa Herberta 4
12396/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym, w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Zbigniewa Herberta 4
12397/13/VI/P - opracowania i druku folderu informacyjnego dotyczącego hospicjum dziecięcego w Gdyni
12398/13/VI/P - przygotowania projektu graficznego oraz druku kalendarza „Gdynia bez barier" na rok 2014
12399/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup usług abonamentowych bezprzewodowego dostępu do Internetu
12400/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Gdyni
12401/13/VI/S - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2014 r.
12402/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na pielęgnację drzewostanu na terenie parku Chwarzno w Gdyni, o wartości do 14.000 EUR
12403/13/VI/O - przyjęcia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka „Niezapominajka" w Gdyni oraz powołania komisji konkursowej
12404/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup stroju służbowego dla pracowników UMG do 14.000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
12405/13/VI/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej oraz wyrażenia zgody na uregulowanie opłat rejestracyjnych o wartości do 14.000 EUR w 2013r.
12406/13/VI/S - wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty umowy na zakup artykułów elektrycznych na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni do 14.000 EUR
12407/13/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobom prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Chwaszczyńskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
12408/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Puckiej przeznaczonej do wydzierżawienia
12409/13/VI/M - określenia wykazu oraz warunków oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetragowym nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Zacisznej 2A
12410/13/VI/M - wyrażenia zgody na zmianę sposobu korzystania z nieruchomości - ul. Józefa Bema
12411/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie materiałów promujących miasto
12412/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na udzielenie licencji do fotografii promującej Gdynię
12413/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, emisji elektronicznej reklamy tekstowej na portalu trójmiasto.pl
12414/13/VI/P  - opracowania biogramów wybitnych obywateli Gdyni, pozbawionych życia w wyniku działań wojennych i polityki eksterminacji agresorów w ramach projektu edukacyjnego „Miasto Gdynia w okresie II Wojny Światowej"
12415/13/VI/P  - realizacji uchwały Nr XV/249/95 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 1995 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta za najlepszą Gdyńską Inwestycję Roku - „Czas Gdyni"
12416/13/VI/S - wyrażenia zgody na demontaż regałów przesuwnych Archiwum UMG przy ul. Armii Krajowej 44, projekt ustawienia i montaż w nowej siedzibie przy ul. Krzywoustego 6 oraz o wartości do 14.000 EUR
12417/13/VI/S  - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku
12418/13/VI/S  - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej o rozpoczęcie postępowania w trybie przetargu zapytania o cenę o wartości poniżej 200 000 Euro na naprawy samochodów służbowych Straży Miejskiej i UMG marki Renault w latach 2013 - 2014
12419/13/VI/M  - wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego przy ul. Sanockiej 8 w Gdyni
12420/13/VI/M - wykonania renowacji elewacji budynku przy ul. Dworcowej 11A w Gdyni
12421/13/VI/M - wykonania posadzki w budynku przy Al. Zwycięstwa 291 w Gdyni
12422/13/VI/R - aneksu nr UDA-RPPM.02.02.02-00-015/10-03 do umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPM.02.02.02-00-015/10-00 projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
12423/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 Euro na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Umocnienie dna i skarp ujściowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plaży w Orłowie na dł. min. 15 m"
12424/13/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację imprezy Gdyńskie Urodziny Niepodległej
12425/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na realizację działań promujących miasto
12426/13/VI/M - tworzenia treści o charakterze gospodarczym do wykorzystania na stronie internetowej Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
12427/13/VI/M - zmiany brzmienia zarządzenia nr 10520/13/VI/M
12428/13/VI/U  - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej zadania „Rozbudowa ul. Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ul. Chylońską II do skrzyżowania z ul. Kcyńską"
12429/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych związanych z inwestycją pn.: „Rozbudowa cmentarza w Kosakowie dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni"
12430/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 12212/13/VI/M z dnia 8.10.2013r. w sprawie udzielenia zamówienia do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji elektrycznych w okresie realizacji i gwarancji nad robotą budowlaną "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Uczniowskiej 2 w Gdyni na potrzeby żłobka"
12431/13/VI/M - udzielenia zamówienia do 14.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego zamiennego dla inwestycji pn.: "Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia i przebudowa odcinka ul. Bpa Dominika - dojazd do Szkoły Muzycznej"
12432/13/VI/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Redłowo przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014
12433/13/VI/P - zamówienia "Warsztatów fotografii reporterskiej z Gdyńskiej Parady Niepodległości"
12434/13/VI/P - zmiany zarządzenia nr 9323/13/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.01.2013
12435/13/VI/P - organizacji Zaduszek Jazzowych
12436/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją pn. "Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chylońską II do skrzyżowania z ul. Kcyńską"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 22.10.2013
Data udostępnienia informacji: 12.11.2013
Ostatnia aktualizacja: 25.08.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.08.2014 14:18 Korekta Sybilla Stolarczyk
19.11.2013 13:44 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk
12.11.2013 15:10 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk