Z dnia 2013-09-30

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30.09.2013 r. w sprawie:
12134/13/VI/P - zawarcia umowy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Planistów Miejskich i Regionalnych ISOCARP/AIU/IGSRP
12135/13/VI/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2013
12136/13/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na rok 2013 rok
12137/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki obejmującego nabycie prawa oraz dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa siedziby Gdyńskiej Szkoły Filmowej w Gdyni z parkingiem podziemnym i kolejką na Kamienną Górę
12138/13/VI/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia wspólnego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 5.000.000 EUR na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku Gdyńskiego Centrum Filmowego wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę
12139/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chylońską II do skrzyżowania z ulicą Kcyńską"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 30.09.2013
Data udostępnienia informacji: 04.11.2013
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.11.2013 13:50 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk