Z dnia 2013-08-28

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.08.2013 r. w sprawie:
11858/13/VI/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2013
11859/13/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2013 rok
11860/13/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok
11861/13/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 1/2013 w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych oraz interwencyjnego noclegu osobom nietrzeźwym
11862/13/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 5/2013 w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 3 do 18 roku życia
11863/13/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 12/2013 w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia
11864/13/VI/M - wydzierżawienia gruntu o pow. ca 2000 m² stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego w Gdyni przy Placu Grunwaldzkim
11865/13/VI/M - udzielenia zamówienia na zakup czasu antenowego na emisje materiałów promujących miasto, zakup licencji oraz produkcję bilbordów sponsorskich miasta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 28.08.2013
Data udostępnienia informacji: 17.09.2013
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.09.2013 13:32 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk